Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Geen milieuaftrek potstal, wel voor vrijloopstal

Een potstal komt niet in aanmerking voor milieuaftrek (MIA of Vamil). Een vrijloopstal kan daarvoor wel in aanmerking komen.

Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in antwoord op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66).

Te hoge ammoniakemissie

Stallen waarvoor een milieuaftrek geldt, moeten worden gecertificeerd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij of ze moeten op de lijst staan in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. De potstal komt niet op de lijst voor omdat het stalsysteem een te hoge ammoniakemissie heeft en daardoor niet meer voldoet aan de maximale emissiewaarde.

Een alternatief voor de potstal is de vrijloopstal met een strooiselbodem waarin koeien meer dan 10 vierkante meter ruimte per dier hebben.

Eén reactie

  • koster

    eh, in ons strohok hebben ze ook meer dan 10m2 per dier. Zeg dan gewoon dat je de emissie van poep in het stro een probleem vind.

Of registreer je om te kunnen reageren.