Rundveehouderij

Nieuws 51 reactieslaatste update:8 mei 2017

Voorzitter FrieslandCampina: zet fosfaatreductieplan door

Bestuursvoorzitter van FrieslandCampina Frans Keurentjes roept de FrieslandCampina-leden op om ‘de uitgezette koers mee te blijven ondersteunen en het collectieve belang uit te blijven dragen. Centraal daarbij staat het behoud van de derogatie: nu en in de toekomst’.

Impliciet vraagt hij zijn leden geen verdere rechtszaken te starten tegen dat fosfaatreductieplan. Keurentjes doet zijn oproep op melkweb, het intranet voor melkveehouders van FrieslandCampina.

Keurentjes: “Als te veel melkveehouders gaan procederen met resultaat gaat dit ten koste van de haalbaarheid van de doelstelling van het fosfaatreductieplan. De effecten worden dan zo groot dat de melkveehouders die niet of nauwelijks zijn gegroeid in de afgelopen jaren, toch ook meer moeten gaan reduceren om de groep van de van de regeling vrijgestelde veehouders en bijbehorende GVE-reductiedoelstelling te compenseren. Dit is een niet wenselijke situatie.”

Bekijk de video van de website van FrieslandCampina waarin Keurentjes zijn oproep doet:

Keurentjes gaat in zijn oproep ook in op het recent ingevoerde jongveegetal. “Daarover is veel onrust ontstaan onder melkveehouders. De inzet van FrieslandCampina en sectorgenoten richting EZ is om een andere oplossing te bedenken voor het mogelijke jongveelek door aanpassing van of een alternatief voor het huidige jongveegetal. De inzet blijft ook om zoveel mogelijk te voorkomen dat er jongvee wordt afgevoerd naar niet-melkleverende rundveebedrijven, waardoor per saldo de fosfaatreductie in Nederland niet zou verminderen.”

Laatste reacties

 • alco1

  Met geen woord wordt er over gerept over het feit dat boeren die part nog deel hebben aan het feit dat er op papier teveel mest is en ook geen gebruik maken van derogatie, wel met de consequenties te maken krijgen.
  En ook totaal geen bezorgdheid dat derogatie geen garantie is voor vele jaren.
  Het kan zijn dat het middel derogatie volgend jaar alweer gebruikt kan worden als chantage middel voor iets anders.
  De vakbond FNV gaat toch ook geen looneis voor 90 % van de werknemers, ten koste van de andere 10 %?
  De zuivel moet aankloppen het gedateerde plafond bespreekbaar te maken.
  Derogatie te behouden op de feiten die er toe doen.
  En als dat niet lukt verder kijken!
  Zoals ze nu doen zijn ze nog onfatsoenlijker als de PvdD.
  Het eigen belang zal hen wel blind maken.

 • farmer135

  niet stoppen nu het eind in zicht is, het point of no return is allang bereikt. Alleen het jongveegetal moet opnieuw naar gekeken worden.

 • Bennie Stevelink

  @alco, welke garantie heb jij dat wij bij verlies van derogatie geen productierechten krijgen? En geen wettelijke beperking komt van het percentage mais wat we mogen telen? En geen wettelijk verplichte weidegang?

  Welke garantie hebben biologische boeren dat bij verlies van derogatie FC niet alle leden vrij laat om biologisch te gaan leveren?

  Welke doos van Pandora wordt er open getrokken bij verlies van derogatie?

 • buitenok

  Laat de boeren bestuurders die met voorkennis vrachten koeien hebben gekocht in juni 2015 deze maar eens eerst weg doen! Voordat ze vertellen hoe de rest het moet doen. Ik ben maar wat blij met de uitspraak van de rechter en er zullen nog vele rechtszaken volgen
  En als je dan hoort in de wandelgangen dat er bij de nieuwe derogatie onderhandelingen word ingezet op 210 kg N en misschien uitkomt op 190-200 dan stop toch alstublieft met deze onzin.

 • Bennie Stevelink

  Bedenk dat een groot deel van de politiek aast op een inkrimping van de veestapel met 20%. Boze tongen (V-focus Wageningen UR) beweerde vorig jaar al dat een deel van de politiek bewust probeerde de derogatie te laten verdwijnen omdat ze daarmee een rechtvaardiging hebben om de veestapel fors in te krimpen.

  Bedenk ook dat de invoering van dierrechten al voorbereid is, alle wetgevende procedures zijn al doorlopen. Met één druk op de "knop" kunnen ze in werking worden gesteld.

 • A1967

  Dit dossier is voor deze bestuurders als dikke mest. Ze zijn er in gaan staan en hoe harder ze trekken hoe verder ze weg zakken. Er komen steeds meer giftige dampen vrij en de stank begint ondraaglijk te worden.

 • A1967

  Bennie iedere vorm van rechten is onzin, dat is ook niet wat de EU vraagt, het gaat om verantwoorde afzet op eigen grond of afzet naar anderen met grond of verwerking , hoeveel P of N kan een ha hebben, dat moet de standaard zijn. Dat dit volgens de NL overheid niet wenselijk is komt omdat grond dan een vorm van licence to produce wordt en bij onteigening de overheid diep in de buidel zal moeten tasten. Haar voorkeur gaat er dan ook naar uit om de kosten bij de landbouw neer te leggen.

 • Gerjo-Kompier1

  Ik ben van mening dat met het Jongveegetal een denkfout is gemaakt. Al zou er extra jongvee naar niet melk leverende rundveebedrijven gaan, dan gaat dit toch ten koste van het aantal stuks vleesvee? Dus per saldo geen toename van mestproductie bij deze bedrijven? Gezien de tarieven, die melkveehouders in mijn regio (Groene Hart) bereid zijn te betalen voor opvang / weiden van jongvee, is het zwaar verliesgevend om intensief vee te gaan houden in deze categorie. Dus een grote uitplaatsing van jongvee lijkt mij onwaarschijnlijk.

 • jeannettedekker1

  Frans Keurentjes roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid,en hij houd absoluut geen rekening met de andere helft van de boeren die het gelag moeten betalen.Gelukkig hebben we een rechtsstaat en als we dat loslaten is de chaos compleet,totale anarchie in de melkveehouderij. Hij denkt we zijn er bijna,maar hij moet wel onder ogen zien dat de ramp niet te overzien is als hij tegen de wet in nog meer boeren in het diepe gooit,wie zal straks de schade vergoedingen moeten betalen als dit word doorgezet. Juist ,,,,weer de blijvende boeren via Zuivelnl. Van Dam betaald niks,en Brussel betaald niks. Alles komt op het bordje van de gene die niet claimt. De rechter geeft mij gelijk dus ik claim wel!!!!!

 • alco1

  Ach Bennie.
  Ik zag bij een ander item over derogatie, de angst dat als er geen derogatie zou komen er misschien 600.000 koeien extra geslacht moesten worden.
  Het is dus maar net hoe een ieder zijn eigen straatje schoon veegt.

 • parnas

  Als de heer Keurentjes denkt dat door jongveegetal de melk gaat minderen moet hij gewoon verder dromen/.
  De grote melkers hebben helemaal geen jongvee meer dus die kunnen vrolijk doormelken. Als jongveegetal niet van tafel komt dan zullen ook degene die geen jongvee meer hebben een jongveegetal evenredig aan aantal stuks melkvee moeten worden aangemeten.
  Dan meneer Keurentjes gaat het misschien lukken om de melkaanvoer niet verder uit de klauwen te laten lopen. Uitvoeren van het jongveeplan voor gesloten bedrijven is bijna niet uitvoerbaar. Je hebt met levende dieren te maken .
  Kan niet begrijpen dat NZO en de FC bij dit plan niet direct tegen hebben gestemd. Het kan toch niet zo worden dat degene die bijna niet gegroeid zijn deze hele puinzooi moeten rechtbreien.

 • buitenok

  Laat RFC zich er niet meer mee bemoeien is weinig goeds van gekomen tot nu toe. Laten ze zich bezig houden met onze melk verwerken en zo duur mogelijk verkopen.

 • Goselink

  Als FrieslandCampina de derogatie werkelijk zo belangerijk vindt, waarom is er dan zo onzorgvuldig mee omgegaan?
  Ik heb geen derogatie, begin er ook niet aan, maar ik moet nu wel mee helpen om de derogatie te behouden. Wel de lasten niet de lusten. Zeer onredelijk. Wat zou de rechter hiervan vinden? Ooh, mag niet van FrieslandCampina.

 • farmerbn

  FC moet niet heulen met de vijand.
  NL heeft een probleem met afspraken die gemaakt zijn met Brussel. Frankrijk maar ook Duitsland hebben (andere) problemen met afspraken met Brussel en gaan daarover in gesprek. Een goed pliticus komt met een accoord zodat NL gewoon verder kan. Als dat accoord er niet komt, wil dat zeggen dat de NL politiek zelf geen oplossing wil. NL wil dus minder vee. FC moet daar niet aan meewerken tenzij ook zij minder vee wil. Eerlijk zijn dus FC en gewoon zeggen: wij willen ook minder vee. Maar wie minder en wie niet? Het is niet de rol van FC om aan te geven welke boer moet minderen en wie niet. Schande!

 • wmeulemanjr1

  Bij RFC zijn ze zelf ook niet echt vies van procederen, stom dat ze de melkveehouders nu ineens op een dwaalspoor proberen te zetten...

 • farmerbn

  Mijn franse melkfabriek heeft mij gevraagd om de NL situatie uit te leggen . Ik heb gezegd dat de NL melkveesector zich aan het kapotmaken is. Ze zetten zichzelf klem en verarmen zich. Dus geen geld en geen uitbreidingskansen. Hierdoor een te hoge kostprijs zodat andere landen in de toekomst minder last van NL op de exportmarkt hebben.

 • jeannettedekker1

  Nederlandse boeren hebben recht op een gezonde concurrentie positie,wij moeten geen molensteen om onze nek ..en als een soort sociaal vangnet dienen voor collega' s die in het verleden andere keuzes hebben gemaakt. Derogatie word gebruikt als chantage middel om Fosfaatrechten in te voeren. Op alle grasland moet 230 kg N. Als je minder dieren wil in Nederland dan moet je boeren schadeloos stellen,maar dat moet je niet doen door een kleine groep blijvende boeren met al die kosten op te zadelen. Het is onbegrijpelijk dat een bestuursvoorzitter van de grootste zuivelfabriek de blijvende boeren daarmee wil opzadelen. Snapt hij dat niet of heeft hij een dubbele pet op, of heeft hij toevallig grond die alleen geschikt is voor grasland.

 • jeannettedekker1

  Ik vind melkreductie best en Fosfaatrechten best maar dan voor heel Europa!!!!!!

 • Trot

  nu eerst verwarring tweespalt zaaien door van dam in gegeven door frc omdat de een de melk niet verwerkt krijgt en de ander alleen maar dierrechten wil Dit luukt hendig gezien de eigen belang reactie en kortgedingen

 • wmeulemanjr1

  Alsof je auto's naar de sloop doet, makkelijk zo'n opstelling van RFC, zou me nergens meer durven te vertonen als ik mijn bijdrage aan dit plan had geleverd, radeloos worden boeren van zulke bestuurlijke mensen....

 • melkboertje

  denk meer dat Frans Keurentjes meer aan de toekomst denkt van campina, dan van de veehouders..

 • Bennie Stevelink

  Er zijn twee groepen veehouders die geen belang hebben bij derogatie: zeer extensieve boeren ( veelal biologisch of gedeeltelijk akkerbouwer) en de zeer intensieve "industriemelkers" zonder grond of met volledige maisteelt.
  Voor de eerste groep, die erg klein is, kan ik nog iets begrip opbrengen zolang ze onder de derogatiegrens blijven. Voor de tweede groep heb ik geen begrip. Zij zijn de veroorzakers van het probleem, veroorzaken een slecht imago en zijn een gevaar voor een goede vermarkting van zuivelproducten.

  De boeren met een gemiddelde intensiviteit die dus op basis van derogatie precies grondgebonden zijn zullen bij verlies van derogatie het grootste verlies lijden. De extensieven (<170 kg N) lijden geen verlies en de zeer intensieven zonder grond of volledige maisteelt ook niet.
  Juist de boeren met een gemiddelde intensiviteit zijn de boeren waar FC mee naar buiten treedt, die helpen bij een goed imago en vermarkting aan de bovenkant van de markt. De boeren die bijdragen aan het realiseren van een hoge prestatietoeslag lijden het grootste verlies. Dat FC kiest voor het belang van deze boeren is volledig terecht.

 • wmeulemanjr1

  @bennie, FC kiest geen belang voor een bepaalde groep, ze wil maar 1 ding; dat er zoveel mogelijk koeien worden geruimd, als het niet rechtsom kan dan maar linksom, echte onderbouwing hierbij maakt ze feitelijk niks uit, iedere verandering in het plan vinden ze in beginsel steeds weer prima

 • jeannettedekker1

  Nog maar een keer. Alle boeren hebben belang bij derogatie.!!!!!!!.En de midden groep waar jij op doeld Bennie bevat ook de helft boeren die slecht af zijn met extra lasten voor de melkveehouderij. En dat gelul van maïsboeren slaat echt nergens op. Net alsof akkerbouwers slecht zijn voor het gezicht van agrarisch Nederland, ieder melkveebedrijf ziet het nut van grasland en eigen eiwit verbouw,en ook het weiden van koeien is een heel andere discussie. Allemaal drogredenen en ze wegen ook lang niet op tegen het keurslijf van rechten. Alleen stoppers hebben belang bij rechten. En angsthazen die het een lekker gevoel geeft ze te kunnen verzilveren. Van mij mag het maar dan Europees,en dan zelfs wel 20 procent inleveren met de hoop op een goede melkprijs,maar in Nederland alleen NOOIT...

 • jeannettedekker1

  En dat jongveegetal bewijst alleen maar hoe onnozel ze zijn!!!!!

 • jeannettedekker1

  Laat iedereen even op Melkweb kijken, en laat Keurentjes zich diep schamen.

 • Klaske68

  Je rechten aan je neus voorbij laten gaan omdat deze meneer dat beter uitkomt. Als boer ben je toch niet voor niks zelfstandig ondernemer dus dan laat je toch niet je rechten en je gelijk aan je voorbij gaan omdat dat Friesland Campina beter uitkomt. Wat een stelletje smeerlappen daar bij Friesland Campina eerst hun leden allemaal de kop gek gemaakt voor groei en nu de handrem volledig aantrekken omdat dat hun beter past. Wie de grond heeft moet dit ook volledig kunnen benutten en als je dan nu plaatsingsruimte nog onbenut hebt moet dat je niet zomaar afgepakt kunnen worden daar zit ook geld in van die boeren dus op naar de rechter en je recht gaan halen. Die boeren met te weinig grond onder hun bedrijf tja verkeerd geïnvesteerd lijkt mij kom je in alle takken tegen.

 • massan

  Hadden ze dit standpunt ook genomen als ze nog flink capaciteit hadden in hun fabrieken? Nee dus, dit is puur eigenbelang voor Campina.
  Daarom is het wel lef hebben wat Keurentjes doet. Eerst een grote groep melkveehouders bijna het faillissement in gejaagd en dan deze houding aannemen. En dan nog vragen van deze melkveehouders om het collectief belang te blijven dragen? Kom op zeg, je hebt niet met een stel kleine kinderen te maken.

 • wmeulemanjr1

  Andere zuivellaars hoor je nu nog niet met commentaar, ietsje verstandiger misschien?

 • j.verstraten1

  Robbert Bodde naait de zaak weer lekker op met zijn eigen vertaling van “Als te veel melkveehouders gaan procederen met resultaat gaat dit ten koste van de haalbaarheid van de doelstelling " als een oproep niet te gaan procederen.
  Natuurlijk gaan veehouders procederen, met duizenden. Dhr Keurentjes vraagt om de uitgezette koers te bijven ondersteunen. Dat is niet vanzelfsprekend het het huidige plan.

 • alco1

  De realiteit is zo dat als alle knelgevallen fiat krijgen. De overige bedrijven zich moeten afvragen wat onvoordeliger is Geen derogatie of misschien wel 20 % Generieke korting.
  Met in het achterhoofd dat derogatie zo wie zo met een paar jaar afgelopen is.

 • Bennie Stevelink

  Jos Verstraten, ik begrijp uit jouw reactie dat je een andere koers wilt? Zo ja, welke?

 • c.ferdinands

  de uitspraak van het kort geding zet de hele zaak op losse schroeven waar biologische veehouders niet bijgedragen hebben aan het probleem hebben veehouders die hun bedrijf de laatste drie jaar niet hebben uitgebreid dit evenmin

 • massan

  Kijk op Melkweb van Campina. Door de heer Van Eerd is een open brief geplaatst welke gericht is aan de heer Keurentjes. Het betreft een goede weergave van de feiten.
  Lees deze brief en geef je mening.

 • alco1

  Massan. Zoals van Eert het beschrijft zou ik het niet kunnen verbeteren.
  In één woord KLASSE

 • BetterCows

  We doen niet meer mee !

 • Marco22

  RFC moet zich ff de oren krabben of ze hun goodwiil onder hun boeren niet verspeeld hebben de laatste jaren. Door als maar de leveringsvoorwaarden aan te scherpen. En niet meer te luisteren wat de boeren willen. Arrogantie ten top. Wat je geeft krijg je terug melkfabriek.

 • Bennie Stevelink

  Er is niet tijdig een vervangende begrenzing ingevoerd omdat bestuurders het niet eens konden worden over grondgebondenheid of intensief. LTO-Noord en de PvdA zaten op de lijn van grondgebondenheid, ZLTO en Lodders van de VVD zaten op de lijn van intensief.
  Ook tijdens de ontwikkeling van het fosfaatreductieplan speelde deze strijd op de achtergrond en werd door ZLTO afgedwongen dat voer-mestcontracten geaccepteerd worden binnen de AMvB. De AMvB was al een tandeloze regeling en hiermee heeft het geen enkele functie meer.
  Uit de reactie van Jos Verstraten van 7 mei 21:03 blijkt dat de strijd tussen grondgebonden en intensief nog steeds gaande is.
  Inmiddels is duidelijk dat FC aan de kant staat van LTO-Noord wat ook begrijpelijk is vanuit hun opdracht de melk zo hoog mogelijk te verwaarden.

  Interessant is de vraag wat de politiek gaat doen. Vooral het CDA, gaan die mee in het standpunt van ZLTO zoals vroeger vaak het geval was of kiezen zij voor een melkveehouderij die maatschappelijk toekomst heeft?
  Wat doet Lodders van de VVD dan? Buigen of barsten?

 • Bennie Stevelink

  Ter aanvulling op de vorige reactie: grondgebonden melkveehouderij op basis van grasland met veelal weidegang heeft belang bij derogatie.
  Intensieve melkveehouderij op basis van volledige maisteelt heeft geen belang bij derogatie.

  Ik ben van mening dat intensieve melkveehouderij op basis van volledige maisteelt maatschappelijk geen toekomst heeft. Als de melkveehouderij zich in toenemende mate in deze richting ontwikkelt zullen wij vroeg of laat keihard door de samenleving gekeerd worden.

 • a van Gerwen

  @bennie, waar baseer jij jouw mening op dat intensieve melkveehouders massaal op volledig mais overgaan?

 • Bennie Stevelink

  @A de V, als de derogatie vervalt ontstaat er een enorm mestoverschot. Bij een volledig maisrantsoen kan een BEX-voordeel worden gehaald wat bijna gelijk is aan de extra mestplaatsingsruimte bij derogatie. Men kan het verlies van derogatie dus compenseren met een volledig maisrantsoen.

 • kleine boer

  Bennie lang niet overal kan of wil men mais verbouwen....

 • Peerke1

  Wij zijn grondgebonden en moeten met deze flauwe kul heel veel dieren inleveren. Hoezo solidair zijn. Onze koeien moeten naar de slacht en de koeien die altijd binnen staan mogen blijven.

 • alco1

  Bennie. Jij zet behoud van derogatie af tegen intensief.
  Zo ben je bezig om de zaak net als de PvdD te manipuleren.
  Wij zetten de derogatie af tegen normale ( of net niet) grondgebonden bedrijven.

 • schepens

  Bennie heb jij aandelen in het fosfaatreductieplan of derogatie??? Zo komt t wel over met altijd dat negatieve geklets echt een lto freak

 • Bennie Stevelink

  Op de achtergrond is dus nog steeds een strijd gaande tussen intensief en meer grondgebonden.
  Of de derogatie nu wel of niet gered wordt, het slechtste wat ons boeren kan overkomen is dat de politiek nu toegeeft aan intensief. Dit zal in de loop der jaren zoveel maatschappelijke weerstand oproepen dat steeds meer burgers gaan stemmen op veehouderij-vijandige partijen. Als die aan de macht komen wordt weer ingezet op grondgebondenheid waardoor je als boer weer moet omschakelen en eerder gedane investeringen waardeloos worden.
  Daarom pleit ik dan ook voor toekomstbestendige keuzes. Alleen met toekomstbestendige keuzes krijg je consistent beleid.

 • alco1

  Bennie. Zullen we het nog sterker vertellen.
  Intensief is blij met jouw pleidooi voor behoud van derogatie.
  Het gras wat ze hebben valt immers ook onder deze regeling.

 • massan

  Bennie volgens mij delen weinig mensen jou mening.
  Ook jij hebt gereageerd op de ingezonden brief van J. van Eerd op Melkweb van Campina. Een brief met de juiste feiten.
  Het grootste gedeelte van de lezers van dit artikel zijn het eens met J. van Eerd.
  Jij bent een uitzondering die het niet eens is. Prima, dat je voor je mening uitkomt.
  Heb wel in de gaten dat de 52 melkveehouders die nu in het gelijk gesteld zijn hun aantal stuks vee zullen opschroeven. Heb ook in de gaten dat nog vele melkveehouders zullen volgen welke in dezelfde omstandigheden zitten als deze 52 melkveehouders en ook gaan voor een uitzonderingspositie. Ook deze melkveehouders gaan weer meer vee houden. De groep met een uitzonderingspositie zal daardoor heel groot worden. De groep welke moet zorgen dat het aantal koeien verminderd om onder het fosfaatplafond te komen, wordt veel kleiner. Dit zal een moeilijke (misschien een niet mogelijke) opgave worden.
  Daarom is het de vraag of dat het nog mogelijk is om het fosfaatreductieplan in stand te houden.

 • farmer135

  Er kan nog in hoger beroep worden gegaan, en volgend jaar treed er een nieuw plan in werking.

 • Wat ik zie, afgezien van het feit dat het hele fosfaatplan een enorm debacle is, is dat we met zijn allen ons zelf enorm beschadigen met de weerwil tegen verschillende groepen ondernemers: industriemelkers ( wat is dat voor een idiote benaming), bioboeren( mogen van alles doen, maar zijn nooit schuldig aan iets) grote groeiers( ik dacht dat Nederland nog steeds niet communistisch is). De ramp is dat er geen goede voormannen/vrouwen zijn, die dit soort onzin weten te stoppen. Nederland wordt straks een grote middelmaat: allemaal 125 koeien, 2 trekkers, 1 auto, 3,5 boomsingel en minimaal 20 kievitnesten. Ik geloof dat Karl Marx daar wel eens een boekje over geschreven heeft!

 • koestal

  Veel boeren hadden zich van te voren al ingedekt voor 2-7-2015 door nog extra koeien te kopen,ga eerst maar eens kijken welke bestuursleden van LTO en van de zuivel organisaties daaraan mee gedaan hebben ,dan zul je nog raar op kijken,hoewel het legaal was ,geeft het toch te denken.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.