Rundveehouderij

Nieuws 16 reacties

700 veehouders riskeren melkweigering

Ongeveer 700 melkveehouders hadden op 15 mei de Kringloopwijzer (KLW) nog niet ingevuld en beschikbaar gesteld aan hun afnemer. Daarmee riskeren ze melkweigering, want het maakt onderdeel uit van de inkoopvoorwaarden van de zuivelaars.

Of het werkelijk tot melkweigering zal leiden is maar de vraag. De zuivelaars krijgen vanuit de centrale database kringloopwijzer automatisch bericht welke leveranciers voldoen aan de eis van inzending voor 15 mei. Ze zenden daarna de leveranciers die niet aan de verplichting hebben voldaan een herinneringsbrief.

Daarnaast zullen de samenwerkende partijen (NZO, LTO Nederland, Nevedi, VLB en ZuivelNL) zich volgens het persbericht ‘inspannen om ook melkveehouders die de kringloopwijzer nog niet hebben ingediend, te ondersteunen om alsnog aan de verplichting te voldoen’.

Veel meer deelname dan vorig jaar

Volgens ZuivelNL hadden op 15 mei, de uiterste inzenddatum, 16.069 melkveehouders of ruim 96,5% de kringloopwijzer volledig ingevuld. Vorig jaar voldeed een kwart van de KLW-plichtigen niet aan deze eis. Van geen van deze bedrijven is de melk geweigerd.

De gegevens van de centrale database worden gebruikt voor een collectieve rapportage waarmee de zuivelsector in beeld kan brengen of zij zich binnen de randvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  NZO,Nevedi, ZuivelNL en niet te vergeten de LTO hebben een kartel gevormd om u te terroriseren , hij die niet precies in hun rijtje loopt zullen ze wel eens even mores leren.

 • buitenok

  wat een onzin die KLW .Hoe kun je in godsnaam zoiets stoms bedenken.

 • Mfb

  Geen onzin hoor, het geeft goed inzicht in hoe efficient je met je mineralen omgaat in de koe maar nog belangrijker op het land.
  Hierop sturen levert direct geld op

 • alco1

  Mfb. Hierop sturen brengt je ook op een steeds riskantere gezondheidsbasis.

 • Bolder01

  Mfb . de lat wordt almaar hoger gelegd, ik denk dat jij ook bij die gene hoort die steeds maar meer regels bedenkt voor nog maar meer baantjes.

 • Bennie Stevelink

  @Bolder, het gaat niet om "regels voor meer baantjes".
  Waar het wel om gaat: willen we de milieudoelen halen door de veestapel steeds verder in te krimpen, zoals linkse partijen inclusief D66 willen, of willen we de milieudoelen halen door meer milieuefficiëntie en daarbij de veestapel behouden?
  LTO kiest voor behoud van veestapel.

 • ...............

  LTO kiest voor het behoud van de baantjes.

 • frl

  Ze menen dat ze alles kunnen berekenen.
  Ik heb nog een grupstal met stromest dus lage emissie , echter mijn stal systeem staat er niet bij dus vul je maar overige stal systemen in ja en dat heeft de hoogste emissie, nou wat heb je dan aan die cijfers?

 • wmeulemanjr1

  Lto zorgt voor een klerezooi aan regeltjes

 • mtseshuis

  1 grote natte vinger excersitie, die KLW, zoveel aannames dat er sowieso niks zinnigs uitkomt, laat staan dat je er wat aan hebt. Zoals frl al schrijft, wat niet in het rijtje staat komt er definitie het slechtst uit, kansloos...

 • robert1

  gewoon grupstal invullen. laagste emissie

 • Marco22

  Zo zo de melk niet ophalen omdat je een formulier niet hebt ingevuld. 1 van de vele formulieren. Voor wat? een niet erkende klw die gelijk is aan de minas. Die werd kats afgeschoten door Brussel weet je nog.
  En dan daarvoor de melk niet ophalen ,de kul. Ik zou me als melkfabriek maar eens zorgen gaan maken hoe te dealen met hellige boeren. Met uitvoeren van de fosfaatreductie maatregelen staan de melkfabrieken toch al qua populariteit niet bovenaan de ladder.
  Btw, hoe staat het met de reductie van lto-ledental?
  Ze maken telkens de zelfde fout nl , voor al die maatregelen is er niet voor draagvlak gezorgd. Bedenk regels duw ze door de strot van de boer zonder uitleg en met de dreiging melk niet op te halen. Op zo'n wijze keert het tegen je.

 • schooteind1

  Als je perongeluk 2 X avuloxyl gebruikt, i.p.v. 3 X, kan welkweigering volgen. Als leden willens en wetens de KLW niet invullen wordt dit weer met de mantel der liefde bedekt. Dat is meten met 2 maten. De leveringsvoorwaarden zijn heel helder en zijn ook door de weigeraars akkoord bevonden. De KLW is super belangrijk om te voorkomen dat we, zoals gewenst door linkse partijen, nog veeel verder moeten krimpen. KLW weigeraars zullen zelf de consequenties moeten ondervinden en dragen.

 • A1967

  Marco22, zo is het. Niet erkend niet geborgd, maw van geen enkel nut

 • Attie

  KLW een hoop sores, en vooreerst een extra kostenpost !

 • oorspronkelijk

  onzin uit eigen koker
  groei groei,geen rem door overheid
  papieren constructies fosfaat plafond kringloopwijzer.
  minder vee lagere pacht/grondprijzen?????
  minder afzet overschotten markt+op prijs
  misschien efficiënter dan kostprijs op volume.
  nog belangrijker-fraude gevoelige administratie opheffen

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.