Rundveehouderij

Nieuws 26 reacties

Vleesvee toch ontzien bij fosfaatreductieplan

Vleesveebedrijven worden buiten het fosfaatreductieplan voor 2017 gehouden. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de ministeriële regeling aangepast, zodat de verplichte fosfaatreductie niet meer voor niet-melkleverende bedrijven geldt.

Om te voorkomen dat niet-melkleverende bedrijven worden gebruik om vee dat melkveebedrijven moeten afvoeren te ‘parkeren’, wordt de afvoer van dieren van melkproducerende bedrijven gemonitord via het I&R-systeem. Over hoe dit precies gaat gebeuren, is nog overleg met de sector.

“Na invoering van de regeling bleek dat er bij niet-melkproducerende bedrijven toch onbedoelde negatieve effecten optraden. Om onder andere deze bedrijven tegemoet te komen, is de regeling gewijzigd. Maar dit bleek ontoereikend om alle onbedoelde negatieve effecten in voldoende mate weg te nemen. Ik heb daarom, in overleg met de sector, besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan niet-melkproducerende bedrijven zal dan ook geen geldsom worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor de te realiseren reductie ligt volledig bij melkproducerende bedrijven”, schrijft Van Dam in zijn Kamerbrief.

Afgevoerde dieren niet gecompenseerd

De aanpassing heeft geen gevolgen voor biologische- en grondgebonden bedrijven die ook claimen niet te hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot. Van Dam zegt dat de groeiers in deze categorieeën ook hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot en dus mee moeten doen aan het fosfaatreductieplan. Voor vleesveebedrijven die al dieren hebben afgevoerd, is niet voorzien in compensatie.

Rechtszaken over fosfaatreductieplan

Het aanpassen van de regeling komt op een bijzonder moment, net voor twee rechtszaken die in de rechtbank van Den Haag zouden dienen over het fosfaatreductieplan. Het kortgeding dat donderdag namens 50 vleesveehouders zou worden gehouden, gaat niet door. “Het ziet er goed uit dat niet-melkleverende bedrijven buiten het fosfaatreductieplan worden gehouden. We hebben daarom besloten om het kortgeding voorlopig niet door te laten gaan, in afwachting van de aanpassing van de regeling”, zegt advocaat Franca Damen van Kneppelhout & Korthals, initiator van het proces. Als daar aanleiding voor is, kan het proces op een later moment alsnog worden gehouden. “Het is volkomen terecht dat de Regeling fosfaatreductieplan 2017 niet meer voor vleesveehouders zal gelden. Zij hebben immers niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatproductieplafond. Helaas is nog onzeker op welke manier de regeling precies zal worden aangepast. Het is belangrijk dat de sector snel duidelijkheid en zekerheid krijgt, want de regeling heeft vanaf deze maand gevolgen”, reageert ze op de brief van Van Dam.

Positieve reactie LTO Nederland

LTO Nederland reageert positief op de aanpassing van het fosfaatreductieplan. “Dit is een terechte keuze, gezien de ontstane situatie. Hiermee wordt de uitvoering van de regeling voor de melkveehouderij ingewikkelder, maar de doelstelling en de haalbaarheid van de fosfaatreductie blijft onaangetast”, zegt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

“Vleesveehouders werden in februari verrast door de regeling voor fosfaatreductie, die hun onverwacht ernstig raakt in hun bedrijfsvoering. De vleesveehouderij wilde buiten de regeling blijven, omdat wij als sector geen bijdrage geleverd hebben aan de overschrijding van het fosfaatplafond. De staatssecretaris heeft gehoor gegeven aan de bezwaren van deze bedrijven”, zegt Jos Bolk, voorzitter Vleesveehouderij van LTO Nederland.

Geen gevolgen voor melkveehouderij

Het vervallen van het fosfaatreductieplan voor niet-melkleverende bedrijven heeft geen gevolgen voor de reductiedoelstellingen voor melkveebedrijven. “In het fosfaatreductieplan is geen rekening gehouden met een reductie-opbrengst uit de niet-melkveehouderij. Het onder de regeling brengen van niet melkvee was enkel bedoeld om weglekeffecten te voorkomen. De reductie taakstelling moest en moet dus plaatsvinden in de melkveehouderij”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Om zicht te houden op derogatie, moet de fosfaatproductie in de melkveehouderij fors krimpen. “De eerste effecten van de regeling zijn in de praktijk te zien. De melkveestapel is nu al met bijna 100.000 GVE’s gedaald”, zegt Romijn.

Laatste reacties

 • nutterseweg10

  En dit net voordat de rechtszaken beginnen!!!!
  Wet zal wel rammelen!!!!!!!

 • schooteind1

  Wat een ongelooflijk prutswerk. Iedereen die bij dit eerdere broddelwerk betrokken is moet zich dat aanrekenen. Men zal zelf ook wel de conclusie getrokken hebben dat de rechter hier een streep door zal halen, en trekt daarom het plan (gedeeltelijk) in. Ondertussen zijn er veehouders die al geanticipeerd hebben en vee met fors verlies hebben verkocht. Wie gaat die rekening betalen???

 • kraats

  Je bent straks als vluchteling eerder geslaagd voor de inburgeringscursus, dan een HAS-er die alle regels om een melkveebedrijf over te nemen onder de knie heeft...

 • wmeulemanjr1

  Ze kunnen de regeling wel constant willen aanpassen,echt houdbaar lijkt het nu allemaal niet echt meer.
  Lto blijft blij met iedere aanpassing (dat terwijl ze op extreme executie hebben ingezet) vrolijke organisatie toch?

 • kleine boer

  @wmeulemanjr1 precies mijn gedachte over lto blij met de vleeshouders ook in de maatregel en nu blij met niet meer in de maatregel.... hoe geloof waardig of standvastig ben je dan nog.....

 • M.harmsen

  dus afvoer van melkvee naar vleesvee kan wel. Misschien maar een vleesvee tak opstarten dan.

 • gezond boeren verstand

  Romeijn for president, maar dan wel van een bananenrepubliek

 • info262

  Dus vleesveebedrijven (waaronder hobby boven 5 stuks) mogen weer meer dan 2 vrouwelijke dieren aankopen? Toch..?

 • wmeulemanjr1

  Als je als individuele melkveehouder meent geen onderdeel uit te maken van de zogenaamde "sector die dit reductieplan zo graag wilde" hoef je er van de rechtbank waarschijnlijk ook niet aan te voldoen zoals nu lijkt, of alles moet bewust wel heel krom worden gehouden t.b.v groepje oproerkraaiers, onder het mom van behoud derogatie!

 • geen boer

  mijn glazen bol zegt dat er de komende veel vleesvee bij komt.

 • geen boer

  *weken*

 • massan

  Fosfaatreductieplan is niet houdbaar.
  Ook melkveehouders welke hebben uitgebreid hebben niet bijgedragen.
  Een gedeelte van deze melkveehouders heeft voldoende grond om de mest geheel zelf te plaatsen op eigen grond maar worden nu flink getroffen door dit plan.
  Een ander gedeelte van deze melkveehouder heeft de mest welke niet zelf kan worden geplaatst op eigen grond, afgevoerd naar akkerbouwers of verwerkt en laten exporteren naar het buitenland. Ook deze groep zijn geen vervuilers en hebben niets gedaan wat volgens de bestaande regelgeving niet mocht.
  Kortom, het is niet fair om deze groep melkveehouders zo hard te straffen als nu gebeurd met het fosfaatreductieplan.

 • massan

  Wat is Romijn toch dom.
  Hij had niet zelf met een fosfaatreductieplan moeten komen waardoor de verantwoordelijkheid van Van Dam van tafel is geveegd. Romijn heeft zich voor het karretje laten spannen van Van Dam en Campina.
  Kan niemand binnen LTO deze Romijn tot orde roepen?
  Kan niemand zorgen dat hij voor alle veehouders opkomt?

 • farmer135

  als we de derogatie mislopen, zijn de problemen niet meer te overzien

 • wmeulemanjr1

  Iedereen heeft zijn/haar mest gewoon ergen (bij zichzelf of bij anderen) geplaatst in/en of extensief! gewoon in de prullenbak het bizarre knuddeplan!

 • a.t.herwijnen

  De lege plaatsen in de stallen van de melkveehouderij zullen nu wel opgevuld gaan worden met vleesvee. Wat is dan de winst met het fosfaat reductieplan. Jongvee zal ook wel als vleesvee geregistreerd worden en als ze volwassen zijn omgezet worden naar melkvee. Kortom heel de regelgeving deugt van geen kant.

 • a.t.herwijnen

  Mogen de boeren die nu gebruik maken van de stop8pers regeling nu wel vleesvee gaan houden???

 • a.t.herwijnen

  Mogen de boeren die nu gebruik maken van de stop8pers regeling nu wel vleesvee gaan houden???

 • jeannettedekker1

  Dit is een oproep aan alle ubn nummer houders om vooral snel en massaal dieren aan te schaffen nu het nog kan. Net als veel melkveehouders hebben gedaan in 2015. Ze leren het nooit ,geloof mij.

 • jeannettedekker1

  Ook mestkalverhouders zoeken de grenzen op nu het nog kan!

 • jeannettedekker1

  Lto doet er verstandig aan nergens meer op te reageren. Soort van wethouder hekking.

 • 344412

  Het wordt Van Dam te ingewikkeld, en derogatie kan hem gestolen worden, wel logisch dan ja. Weer een stap richting krimp veestapel, zijn einddoel.

 • hylkema.l

  Uit veel reacties blijkt dat boeren kennelijk over grenzen heen gaan, om zo veel mogelijk vee te houden. Dus moet er kennelijk een ingewikkelde regeling komen, om de sector in toom te houden. Het ontbreekt aan zelf discipline.

 • jeannettedekker1

  Het ontbreekt aan leiding . Boeren met zelfdiscipline melken 40 koeien of zijn gestopt.

 • jeannettedekker1

  Een groep leerlingen kan niet zonder leraar,een bedrijf kan niet zonder leiding en een land kan niet zonder regering.

 • Fryslanboppe

  Het komt zo ze hebben nu 90.000 koeien geruimd plotseling komt een lid van RFC met een op roep op melkweb om de melk te reguleren. Krijgt 180 stemmen wordt dus in behandeling genomen. RFC broed op een fabrieks quotum wacht nog rustig 1 rondje GVE opruimen af en komt halverwege de zomer met het nieuws dat we een fabrieks quotum krijgen. Met 2017 als referentie jaar er is toch al veel vee geruimd. De 10 miljard is in zicht Royal A ware ziet de bui al hangen en schreeuwt nog snel om 100 miljoen liter melk. Hebben ze voor de komende jaren groei mogelijkheden. Geloof mij maar er komen geen fosfaat rechten het is allemaal door gestoken kaart !! Rabobank bedenkt zich binnen een week toch de pacht bedrijven maar helemaal uitbetalen ipv 50% maakt toch geen verschil in 2018 hoeven ze toch niks uit te betalen want de rechten komen er niet. Brussel heeft op voorhand al gezegd dat het verkapte staatssteun is. Wie in 2018 nog weer wil groeien moet van de fabrieken genoeg grond hebben, weidegang toepassen en aan Focus Planet voldoen zo niet dan geen extra fabrieks liters. We wachten het maar stil af maar reken er maar op dat dit dicht bij de waarheid komt. De uitspraak van de rechter is over twee weken. En een vleeskoe kun je niet melken daar hebben ze geen last van. En een fosfaat overschot is er niet dat weten ze in Den Haag ook wel.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.