Rundveehouderij

Nieuws 2694 x bekeken

Klauwaandoeningen kosten melkveehouder jaarlijks gemiddeld € 8.433

Melkveehouders lopen jaarlijks gemiddeld € 8.433 mis door klauwaandoeningen onder de veestapel. Dit stelt Wilma Steenenveld, docent aan de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, tijdens de Inspiratiedag Klauwgezondheid van Boerderij en het Nederlands Klauwgezondheidscentrum (NKGC).

Het bedrag is gebaseerd op een bedrijf met 90 melkkoeien. Per koe kost een klinisch geval gemiddeld € 59 en subklinisch € 35, dus in totaal € 94. De inkomstenderving door klauwgezondheid wordt met name veroorzaakt door productiedaling, afvoer van koeien en een verlengde tussenkalftijd als gevolg van een klinische of subklinische klauwaandoening. De kosten voor de afvoer van koeien loopt uiteen van € 462 tot € 1.005. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat hoogproductieve koeien of vaarzen een hogere waarde dan laagproductieve of oudere koeien hebben.

Flink verlies melkproductie

Melkproductieverlies is veruit de hoogste kostenpost met gemiddeld 17.454 kilo melk per jaar, daarnaast wordt nog eens 1.167 kilo weg gegooid vanwege de behandeling van koeien. De totale tussenkalftijd van het gemiddelde bedrijf met 90 koeien loopt 775 dagen op. Een bijkomende kostenpost waar veel veehouders geen rekening mee houden is hun eigen extra arbeid. Op jaarbasis zijn veehouders 40 uur extra tijd kwijt aan de behandeling van klauwaandoeningen.

Preventiekosten niet meegeteld

In de € 8.433 zijn niet de kosten voor preventie opgenomen. Over het algemeen geldt dat de voordelen van een maatregel op stal groter zijn dan de kosten. Extra bekappen, verbeteringen aan het ligbed als vaker instrooien en het verminderen van overbezetting levert een voordeel van gemiddeld € 9 per koe op. Grotere aanpassingen als een roosterschuif of mestrobot en het aanpassen van rantsoen kosten wel meer geld. Het bedrag verschilt tussen de € 15 en 45 per koe. Maar dit soort aanpassingen leveren aan de andere kant wel meer arbeidsvoordeel op.

Of registreer je om te kunnen reageren.