Rundveehouderij

Nieuws 9499 x bekeken 13 reacties

FPG legt zich nog niet neer bij eigendomsrecht fosfaatrechten

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) legt zich nog niet neer bij het eigendomsrecht van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

Hoewel staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat de rechten voor de pachter zijn, zoals bij dierrechten in de intensieve veehouderij, is de FPG hiervan nog niet overtuigd.

FPG baseert zich op de visie van Kneppelhout advocaten en advocaat Els Harbers. Kneppelhout vindt dat de fosfaatrechten niet zodanig los kunnen worden gezien van gebouwen en grond dat de verpachter in zijn geheel geen rechten zou hebben ten aanzien van de fosfaatrechten. Mogelijk zal het recht wel minder zijn dan bij melkquotum, waarbij pachter en verpachter beiden de helft van de waarde van het quotum toekwamen.

Civielrechtelijke houding pachter en verpachter

Advocaat Els Harbers is van mening dat de toekenning van de fosfaatrechten aan de pachter niet doorslaggevend is bij de vraag of een pachter de rechten zonder toestemming van de verpachter mag verkopen. “Daarvoor is de civielrechtelijke verhouding tussen pachter en verpachter van belang”, stelt zij.

Melkquotum stond ook op naam van de pachter, maar het pachthof heeft meermaals geoordeeld dat het quotum niet zonder toestemming van de verpachter verkocht mocht worden. Quotum werd beoordeeld als bedrijfsmiddel, waarbij de pachter bij bedrijfsbeëindiging het quotum voor de helft van de waarde aan de verpachter moest overdragen.

Rechter moet beslissen

Hoe de verhouding tussen pachter en verpachter zal zijn bij fosfaatrechten, moet volgens Harbers door de rechter worden beslist.

Laatste reacties

 • deB.


  Je krijgt rechten over het aantal GVE....
  En die waren, en zijn van de veehouder!!!!

 • Mfb

  Wij hebben een pachtbedrijf zonder melk gepacht, geïnvesteerd in melkquotum wat vervolgens weer wordt omgezet in fosfaatrechten.
  Zou toch van de zotte zijn dat we daar nu de helft van moeten inleveren als we de pacht op zouden zeggen!

 • Klaske68

  Zij betalen toch ook niet mee aan de kosten voor mestverwerking. Fosfaatrechten zijn gekoppeld aan de koeien en die hebben zij niet in hun bezit en dragen daar ook geen zorg voor.

 • Fryslanboppe

  Smerige inhalers zijn het.

 • polsbroek

  Ze ruiken geld Het zijn net boeren

 • 344412

  Kansloos mensen, no worry's

 • j.verstraten1

  Is iedereen nu ook overtuigd van het waarom de FPG in de fosfaatdiscussie zo heeft gepleit voor grondgebonden fosfaatrechten??
  En dat onder het mom van maatschappelijk gewenst etc etc.....

 • vrije veld

  als je rechten tekort komt, betalen ze dan ook mee?

 • pieter

  J.verstraten is iedereen nu ook van overtuigd dat je tegen grondgebonden veehouderij bent.En dat fosfaat rechten een speeltje van de RABO bank zijn om veel boeren geld uit de sector te trekken.

 • 200320463

  Deelt FPG dan ook mee in de reductie van het jaar 2017.

 • vandenbrandcv1

  En deelt FPG ook mee in de faunaschade nu zij onder het mom van faunabelangen het nietigheidsbeding niet van de Ffw naar de nieuwe wet natuur wilde hebben; dwz anderen beletten in schadebestrijding.

 • farmer135

  met zoveel stoppers mogen ze blij zijn dat ze nog pachters kunnen vinden

 • boelenham

  De verpachter huilen zonder tranen ,

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.