Rundveehouderij

Nieuws 49 reacties

Update stormloop stoppersregeling: eerste inschrijving vol

De eerste inschrijving voor de stoppersregeling voor melkveehouders is op de eerste dag van openstelling al vol. De subsidieregeling is daarom meteen weer gesloten.

Op de eerste dag van openstelling van de regeling hebben zich 498 bedrijven gemeld die hun bedrijf willen beëindigen. Het gaat voornamelijk om melkveebedrijven. In totaal is voor ruim 40.000 koeien een aanvraag ingediend, inclusief jongvee.

De belangstelling is hiermee vier keer zo groot als het beschikbare budget van € 12 miljoen voor de eerste openstelling, meldt het ministerie van Economische Zaken.

Omdat de eerste inschrijving al vol is, heeft staatssecretaris Martijn van Dam de regeling al na een dag gesloten. Deze regeling zou eerder van 20 februari tot 3 maart worden opengesteld.

Binnen vier weken duidelijkheid

De afhandeling van de aanmeldingen gaat via loting. Alle aanmeldingen op de eerste dag krijgen een even grote kans, ongeacht het tijdstip op de dag van inschrijving. Het ministerie streeft ernaar om binnen vier weken duidelijkheid te geven of de boer in aanmerking komt voor de subsidie.

Het ministerie gaat op korte termijn in overleg met de betrokken partijen over het vervolg van de regeling. Hierbij zal ook besproken worden hoe met de bedrijven omgegaan zal worden die uitgeloot zijn. In principe kunnen deze ondernemers zich voor de volgende openstelling opnieuw aanmelden. Hoeveel een veehouder dan voor zijn dieren krijgt, is nog niet vastgesteld. In de eerste openstelling was een bedrag vastgesteld van € 1.200 per koe, € 276 per kalf en € 636 per pink.

In totaal is voor de regeling € 42 miljoen beschikbaar voor 60.000 koeien. Daarmee moet 2,5 miljoen kilo fosfaatreductie worden gerealiseerd.

Foto: Joris Telders
Foto: Joris Telders

Grote belangstelling voor regeling

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) reageert positief over de grote belangstelling voor de regeling. “De regeling was niet voor niets heel aantrekkelijk gemaakt voor veehouders om hun bedrijf te beëindigen. Het is goed te zien dat er belangstelling is voor de regeling en dat het dus werkt om de fosfaatproductie te reduceren”, aldus Van Dam. Wat er gaat gebeuren met de bedrijven die uitgeloot zullen worden voor de eerste regeling, wil Van Dam nog niets zeggen. “Daarover hebben we op korte termijn een gesprek met de sector”, zegt hij. Hij voegt er aan toe dat in de regeling was opgenomen dat er geloot zou worden als er teveel belangstelling zou zijn. Op de vraag of de regeling niet te riant was, reageert Van Dam afwijzend. “De regeling is wel bewust aantrekkelijk gemaakt, maar we weten ook dat er veel ondernemers zijn die al lange tijd wilden stoppen met hun bedrijf, maar dit nog niet gedaan hebben. Met deze regeling hebben ze wel besloten om te gaan stoppen”, zegt hij.

Van Dam verwacht dat de bedragen bij de volgende openstelling van de regeling – zoals eerder al was afgesproken – minder aantrekkelijk zullen zijn dan bij de eerste openstelling.

Hoop op extra budget

LTO zegt dat de belangstelling groter is dan verwacht. “We hadden wel een grote belangstelling verwacht voor de regeling, maar dat deze vier keer overtekend zou worden, hadden we niet gedacht. De vraag is nu hoeveel aanvragen gehonoreerd kunnen worden en hoeveel fosfaat hiermee gereduceerd wordt”, zegt LTO-melkveebestuurder Dirk Bruins. “Het mooiste zou zijn als we alle aanvragen in de eerste ronde kunnen honoreren en nog extra geld bij kunnen zoeken voor een tweede openstelling, om hiermee de beoogde fosfaatreductie te realiseren. Maar als je de regels tijdens de wedstrijd verandert, moet dit wel op een nette manier gebeuren. Als er bedrijven bereid zijn om te stoppen, moeten we deze bedrijven niet teleurstellen”, zegt Bruins.

Laatste reacties

 • John*

  wie had dat verwacht.. misschien dat als de boeren de die door willen een extra duit in het zakje doen er meer kunnen stoppen en zij geen koeien weg hoeven te doen.

 • Zuperboer

  Mooi moment voor van Dam en Huirne om te laten zien dat ze de sector willen ondersteunen. Gewoon alle aanvragen honoreren, dan laat je de sector zien dat het initiatief opgepakt middels ZuivelNL wordt gewaardeerd. Heren aan tafel en zo snel mogelijk witte rook dan geeft je deze dappere mensen wat ze toekomt: DUIDELIJKHEID.

 • H.vanHerwijnen

  Voor duidelijkheid 4 weken is wel lang. Snel duidelijkheid gewenst voor aanmelders!!
  Beter alle aanmeldingen honoreren lijkt mij.

 • massan

  @Zuperboer; je hebt helemaal gelijk. Als alle aanvragen worden gehonoreerd, des te sneller minder koeien, des te beter voor de blijvers.
  @H. vanHerwijnen; 4 weken is lang; als er sneller duidelijkheid is dan des te sneller minder koeien, des te beter voor de blijvers.

 • deB.


  Zeg het al zo lang, iedereen is het spuug en spuugzat!

  Hoe graag we ook van koeien houden, er is geen ruk meer aan.

  Zie daar, stoppers in overvloed, en opvolgers beginnen er niet meer aan

 • Almagro

  @Wv01, je hebt je toch wel op tijd aangemeld?

 • steenderen

  Nou zo snel mogelijk nog meer geld beschikbaar stellen zodat degene die willen stoppen kunnen stoppen

 • landboer

  Juist ,hebben we stoppers is het geld op! Ze kunnen de termijnen toch naar voren halen?

 • JKr

  In het verleden zijn alle varkenshouders ook gekort, zonder een 1 cent te beuren. Het is toch weer de melkveehouderij die wel geld krijgt. Worden bij stoppers ook de vergunningen ingetrokken en stallen gesloopt? Zal wel niet, en over enkele jaren weer gewoon aan het melken op dezelfde locatie.

 • massan

  @JKr: een groot gedeelte wordt door de melkveehouderij zelf betaald; per kg geleverde melk wordt een bedrag ingehouden om de stoppersregeling te financieren.
  Een ander groot gedeelte komt uit Brussel; dit was om de lage melkprijs te ondersteunen, maar wordt door Van Dam nu hiervoor gebruikt. Dus weinig geld is afkomstig van onze overheid. Daarom is van Dam de melkveehouderij verplicht om zoveel mogelijk stoppers zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de stoppersregeling.

 • kleine boer

  @wvo1 echt niet iedereen is het spuugzat hoor. Heb daar maar geen zorg over stoppers waren er altijd en blijven er altijd. Alleen deze die nu stoppers zijn te laat gestopt ivm melkquotum wat paar jaar terug zeg maar dik 15000 euri per koe waard was ..... 10000x 1.50perkg vonden er boel te weinig en nu voor 1200 springen ze gat in de lucht. Ik snap er werkelijk niks meer van..... Straks met zoveel stoppers gratis rechten voor de blijvers...worden ze anders niet eens kwijt

 • krulsaart

  Laten we het hopen wat betreft die rechten. @john* Verder is het nu inderdaad aan de blijvers om de stoppers die buiten de regeling vallen te compenseren. De fosfaatrechten die over blijven kunnen we dan misschien omwisselen naar pluimveerechten en varkensrechten als de por verdwijnt....

 • deB.

  iedereen; is ook wat te overtrokken verwoord, sorry ''kleine boer''

  maar wie wordt er vrolijk van de overdreven regelgeving in dit land?? niemand!

 • John*

  varkensrechten zijn er dit jaar ook in overvloed > 500.000 dieren minder, dat gaat doortikken!

  wat voor een tik zou dit geven bij friesland campina? zoveel melk minder en de leden bewijzen uitbetalen nadat er net geinvesteerd is in een grotere capaciteit?

 • landboer

  kleine boer ;die 1,50/ltr is wel al 10/11 jr geleden hoor, hebben ze al lang weer verdiend.

 • a van Gerwen

  Het doel voor de eerste ronde is snel bereikt, en van Dam en co zullen er blij mee zijn. Maar een goed teken is het natuurlijk niet dat de animo om te stoppen blijkbaar zo groot is.

 • v w

  Mss kan RFC die pot gauw ff bijvullen uit hun inhouding potjes van de standstill en subiet uit het Reductie plan. Hoe meer stoppers hoe beter voor de blijvers, hebben die mss ook nog toekomst

 • missis

  geheel mee eens dat het geen goed teken is........... Ik snap wel dat er misschien veel mensen waren die al over stoppen nadachten, en dan is het meegenomen. Maar schrik wel van de enorme toeloop.....................vind dit ook ergens triest.

 • alco1

  Ontvolking van het platteland.
  En de tendens naar vergroting door de banken inwerking gesteld.

 • 344412

  Geld vrij maken uit de pot voor de tweede termijn en iedereen honoreren. Vervolgens tweede termijn prijs omlaag doen. Het gros is nu toch aangemeld.

 • A. Ruijter

  Het fosfaatreductieplan gaat degene die moeten krimpen veel geld kosten. Dit is de schuld van de slapende en weinig voor ons opkomende van Dam. Dus eigenlijk zouden we om schadeloosheid kunnen rechten. Als we 4 miljoen overschrijding hadden in 2016 ( wanneer komen nu eens de werkelijke cijfers?) betekent dat 96.000 koeien, dit is 5,5% van de hele veestapel. Als het voetspoor al 1,7 miljoen moet opleveren en we daarnaast nunal 40.000 koeien hebben in de stoppersregeling, zijn we er al bijna en zou ik zeggen: van Dam, dit is de kans om je fouten goed te maken, en uitbetalen alle stoppers. Dan hoeven de blijvers niet onnodig koeien weg te doen, met veel inkomstenderving!! En blijf monitoren en het plan aanpassen, want lijkt mij hard nodig!!

 • kleine boer

  landboer in 2011 werd nog dik 20 euro per kg vet betaald na een slecht 2009 en kort bij afschaffen quotum. Dat is op zo kort bij het eind toch bijna euro de kg nog

 • koeien1000

  Is triest je hele leven hardt gewerkt voor je bedrijf en dat men op deze manier gaat stoppen, dat betekend wel dat veel gezonde koeien dood moeten op korte termijn. Maar begrijp collega's wel met alle regels tegenwoordig.

 • pieter

  Stel dat de overheid eens het subsidie bedrag verdubbeld geeft dit dan ook lucht voor de blijvers immers die moeten straks wel de bank te vriend houden.

 • deB.


  Men wil mijn "gezeik"hier niet horen!

  Maar het is droevig gesteld op het platteland, degene die de koppen diep in het zand steken, hobbelen door.... maar de animo met nu een steuntje in de rug is dusdanig groot , dat er blijkbaar echt geen ruk meer aan is bij heel veel boeren!!

 • G. Peltjes

  Dat de stoppers niet in het quotum tijdperk gestopt zijn, geeft wel aan dat ze eigenlijk helemaal niet wilden stoppen maar min of meer nu gedwongen worden. Denk dat het juist die bedrijven zijn die door de samenleving gekoesterd worden.

 • Peerke1

  Er komt weer een tijd dat de jonge startende boeren een starters premie krijgen. Zo kortzichtig is de Politiek. Een sprekend voorbeeld is de omgang met het Melkquotum. Het kromme is de Boer blijft,maar na 15 maart hebben we weer een nieuwe Politiek, die met een schone lei beginnen.

 • Zuperboer

  Kijk naar je collega Wiebes Martijn, die had een oneindig groot budget voor de hardwerkende belastingambtenaren die uitgeput op hun 58e in de Vut wilden.

 • oorspronkelijk

  Wv01
  een weinig structuur hanterende overheid
  het uitbaten van model ondernemers------- van U vraagt wij draaien
  de bouw was dood gebloeid als de veesector niet gegroeid was
  terecht bent U heel boos alle begrip
  misbruikt zijn wij door export te roemen
  ook kolen werden weer opnieuw ingezet
  crisis management heet dat
  nu in verkiezingstijd uitdelen maar de reddingsboeien(boeren)
  worden verbannen.
  natuurlijk moet er iets veranderen maar meer sympathie zou wenselijk zijn Wv01 Bedankt voor de echte vakbonds taal

 • Mfb

  Ik heb nog steeds plezier in de melkveehouderij en heb zelfs vorig jaar nog geld verdient. Gewoon je niet gek laten maken door anderen en alleen investeren in dingen die rendement of arbeidsbesparing opleveren.
  Dat er nu koeien weg moesten dat zij zo. Deze hebben bij verkoop ook weer geld opgebracht. Ze hoeven echt niet gratis naar de markt...
  Verder ben ik het eens met de mensen die vinden dat Van Dam iedere stopper moet honoreren. Dit is zo'n groot succes, daar moet je geen domper van maken.

 • melkveehouder wim

  en zo gaan er weer veel koeien de wei uit over een paar jaar wordt het misschien verplicht want 80 % weidegang over 4 jaar ga je zo nooit halen ik denk dat veel ondernemers die nu willen stoppen bedrijven zijn met weidegang

 • winden

  Gewoon honoreren het zou van de zotte zijn dat iemand deze beslissing genomen heeft straks tof door moet omdat er geen ruimte is in deze regeling.

 • Weerkundige

  gem stopper 80 koeien ex jongvee het zijn niet allemaal kleintjes ouder stopper zijn nog door gegaan voor waarden van fosfaatrechten veilig te stellen die zouden door moet schuiven naar de volgende opkoop

 • wmeulemanjr1

  Het blijft wel heel vreemd dat de melkveehouders die doorgaan hieraan ongevraagd, toch een groot deel aan meebetalen, via heffingen op melkgeld toch? Waar is het(juridische)einde met zulke flauwekul? Alleen om de stopper te verrijken, of misschien hun, in de nek hijgende bank te spekken?

 • Peet1212

  Meneer van DAM ALLE stoppers honoreren . Kost overheid niets (belasting) en de boeren betalen de rest. Zelfs voor ons het goedkoopst

 • Gat

  Massan ken jij de opkoopregelingen in varkenshouderij niet??? Denk jij werkelijk dat de overgebleven boeren achterover kunnen gaan leunen en 45 cent de liter melkgeld gaan beuren???
  Ik denk 2020 verplichtte weidegang. Kleinere boeren verdwijnen met weidegang hebben de grote een groot probleem. De glb gelden naar agrarische natuurbeheer dan wordt grond areaal echt niet extensiever voor de blijvers. Hoop doet leven. Maar met deze overheid ..

 • John*

  de natuurclubs hopen op waardedaling grond.. 70 tot 80 duizend per hectare betalen voor een stukje bos is natuurlijk niet te doen. Als er heel veel koeien weg zijn en een grote hoop mest verwerkt wordt daalt de waarde als een baksteen. Maar laat de rvo maar eens publiceren hoeveel koeien zich nu op hebben gegeven, blijkbaar is de marge van een jaar voldoende om te stoppen. Als dit en de financiering daarvan een succes is mag de regeling mij betreft ook gekopieerd worden naar andere sectoren.

 • Mijn maag draait hiervan om... ' een stormloop om te stoppen ' wordt als positief ervaren. Men moet toch knap diep zinken om zoiets uit te kramen als minister zijnde.

 • GCK

  Vier weken wachttijd geeft de indruk, dat het niet een simpele loting betreft. Er zal uitgebreid bekeken worden hoe de verdeling is over het land, bij natuurgebieden en eventueel inpasbaar in andere overheidsplannen.

 • Gat

  Gck ja dus wie zwaait de scepter de bank en de overheid plus de milieuclubs. Allemaal voor hun eigen gewin echt niet voor de blijvers. Denk mar niet dat de weg vrij is. Als links kabinet komt dan is het begin alvast gemaakt.

 • THEOLD

  Wat is de prijs die een slachterij voor een subsidie koe gaat betalen ? Hoe wordt voor komen dat de vlees markt totaal wordt ontwricht ?

  Wat gebeurt er met een drachtige koe ? Gaan we het ongeboren kalf bij slachting van een drachtige koe filmen zodat de wereld kan begrijpen wat dergelijke, zogenaamde milieu maatregelen waarop diverse politieke partijen aandringen feitelijk ook betekenen ?

  Pieter J. den OUDEN / HEERDE

 • piet p

  De wereld op zijn kop!
  Totale waanzin blijkt wel hoe ziek de sector gemaakt is en ze zijn er nog trots op ook!

 • oorspronkelijk

  wat was er eerder mestprobleem of fosfaat reductie
  ik ben ook getroffen
  nu krokodillen tranen om slachten drachtig vee
  en actievoerders ter verantwoording roepen
  hoe diep kun je zakken

 • alphons1

  als de regeling nie gesloten was en gewoon open was gebleven waren het er veel kans 3 keer zoveel. dit is allemaal heel triest. en het zijn emotionele beslissingen en nu moete ze nog 4 weke wachten ook nog. en da in nederland

 • Eric Schuurman

  de overheid moet zich eens achter de oren krabben waarom er zoveel willen stoppen en niet zo trots zijn ten tweede laat iedereen stoppen die wil stoppen dan kan de rest die jaren niet hebben uitgebreid dat die ook eens wat koeien extra bij krijgen zonder veel trammelant en veel geld extra uit te moeten geven

 • alco1

  Er is geen mestprobleem.
  Wanneer begint men dat eens te begrijpen.
  Er is een stompzinnig berekend overschot en het ergste is de sommigen dat ook nog niet doorzien.

 • wmeulemanjr1

  Over de hele fosfaat-soap is nog geen 1 uitspraak geweest met betrekking tot de Nederlandse/Europese recht en mededinging en verboden kartels enz.. en het verder doen onteigenen van veel veehouders in het hele koeienmoordplan(je moet dit maar op je geweten willen hebben) Wat als alles wat nu in een gang word gezet over een tijd word teruggefloten?

 • mtsniehof

  @alco inderdaad is er geen fosfaatprobleem hanteert men de Duitse fosfaatexcretie is het fosfaatoverschot verdwenen echter leidt dit voor gezichtsverlies van zgn deskundigen die heel veel geleerd hebben maar weinig verstand gebruiken ze slachten liever 170000 gezonde koeien.

 • John*

  mestprobleem is een economie op zich, de grond wordt er meer waard van en veel mensen verdienen er het brood mee. Dat wordt nooit opgelost!...

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.