Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Plasdras in Noordelijke Friese Wouden klaar voor weidevogels

In het open gebied van de Noordelijke Friese Wouden hebben verschillende veehouders gezamenlijk een gebied van 28 hectare onder water gezet.

Het gaat niet om een aaneengesloten oppervlakte, maar om gedeelten van percelen die onder water zijn gezet. Zo vormen ze een plasdrasgebied waarbij de drassige stroken een enorme aantrekkingskracht hebben voor weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs. Ze kunnen er gemakkelijk voedsel in de vorm van wormen vinden.

Leden van de agrarische natuurvereniging Noordelijke Friese Wouden bieden weidevogels in hun weidelanden zo ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen.

Oppervlakte plasdras neemt toe

Volgens Andries Halbesma, voorzitter van de themagroep weidevogels van de Noordelijke Friese Wouden, neemt de oppervlakte plasdras elk jaar toe. Hij geeft aan dat dit vogeltjesland tot 15 juni deels onder water blijft staan. De meeste boeren hebben een waterpomp met een zonnepaneel die ervoor zorgt dat de plasdras mooi op peil blijft.

De boeren combineren plasdras met omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Kruidenrijke weilanden trekken veel insecten aan, een belangrijke voedselbron voor (jonge) weidevogels.

Goede kansen voor weidevogels

Sommige percelen grasland worden pas na 15 juni gemaaid, zodat kuikens de tijd krijgen om in het gras op te groeien en te schuilen. Daarnaast laten de veehouders die aan weidevogelbeheer doen stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten, en maaien ze ruim om de veelal beschermde nesten heen. Het totaalpakket aan maatregelen geeft weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen.

Eén reactie

  • koestal

    boeren zijn goed bezig

Of registreer je om te kunnen reageren.