Rundveehouderij

Nieuws 27 reacties

Kalversterfte onder de loep

De hoge kalversterfte van 13,3% in de melkveehouderij wordt door Dier&Recht opnieuw onder de aandacht gebracht.

De kalversterfte in Nederland is te hoog. Veel veehouders zijn er inmiddels van overtuigd dat de sterfte naar beneden kan. Met de fosfaatproblematiek en de GVE-discussie is de aandacht voor jongveeopfok ook weer gegroeid.

Monitoring rundergezondheid

Dier&Recht luidde gisteren de noodklok over de toename van de kalversterfte in Nederland. Deze is over 2015 maar liefst 13,3% in de leeftijd van drie dagen tot een jaar. Daarbij beroept de organisatie zich op cijfers uit de monitoring rundergezondheid, uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer.

Exclusief doodgeboren

De GD geeft aan dat het percentage sterfte gebaseerd is op het aantal gestorven geoormerkte kalveren van drie dagen tot een jaar, dus exclusief doodgeboren, ten opzichte van het gemiddelde aantal stuks aanwezig jongvee in die leeftijd. Dit wordt per leeftijdsgroep gemonitord, omdat dan duidelijk in beeld komt of het vooral de jongere kalveren zijn die het niet redden, of de oudere kalveren. Met inzicht daarin kan op managementniveau bijgestuurd of geadviseerd worden om hier verbetering in aan te brengen.

325.000 kalveren

Naast de 13,3% kalversterfte stelt Dier&Recht ook dat er gemiddeld 8% kalveren doodgeboren worden of niet geregistreerd zijn, omdat ze binnen drie dagen doodgaan. Het levert volgens de organisatie uiteindelijk zo’n 325.000 kalveren op die of doodgeboren worden of het eerste levensjaar niet volmaken.

Cijfers RVO.nl

Cijfers van RVO.nl geven een ander beeld. De uitvoeringsorganisatie meldt over 2015 een totaal van 145.000 doodgeboren en 90.000 dode kalveren in de eerste levensmaand ten opzichte van een totaal van bijna 1,7 miljoen geboorten. Het sterftepercentage in de eerste levensmaand is dan 5,4%.

Het risico op sterfte van een kalf neemt af naarmate het dier ouder wordt. Stel dat het sterftepercentage 5% is (in lijn met de schatting van Dier&Recht) in de groep kalveren tussen een maand en een jaar leeftijd, dan komt het totaal percentage sterfte van de geregistreerde kalveren op basis van cijfers van RVO.nl op 10,4%. Nog steeds hoog, maar duidelijk een andere waarde dan de 13,3% die de GD berekent.

Consument

Hoewel beide cijfers kloppen, is wellicht voor de gemiddelde consument de berekening van de GD op basis van gemiddeld aanwezig kalf een te lastig begrip. Die zal waarschijnlijk het aantal levend geboren kalveren als uitgangspunt nemen.

Het gevaar hiervan is wel dat het percentage van 13,3 nu een eigen leven gaat leiden en op een aantal vlakken verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dit geeft aan dat als een sector wordt afgerekend op percentages, wel helder moet zijn hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Wel duidelijk is dat het sterftepercentage, hoe dan ook berekend, voor verbetering vatbaar is.

Laatste reacties

 • Fryslanboppe

  Neem eerst de zuigelingen sterfte in de Nederlandse Ziekenhuizen maar eens onder de loep!!! Dat is helemaal erg !!! En bel de Van Drie groep maar wat ze met kleine kalfjes doen !!!!!

 • koestal

  Er worden honderdduizenden koeien voortijdig geslacht met subsidie van de overheid vanwege de fosfaatwet ,hier maken alleen boeren zich druk om. Wat zegt Dier&Recht hierover ?Dan wordt het muisstil. Dat hebben de boeren ook niet bedacht. Naar de boeren trappen vinden ze gemakkelijker ! Kleinzielige praat !

 • alco1

  Geen enkele boer laat expres zijn dieren doodgaan, want dat betekend verlies.
  Dus waar zeuren we over.

 • koeien1000

  Kleine gezonde kalfjes willen ze niet dus denk dat het grootste probleem is .

 • koestal

  We mogen ook geen antibiotica meer gebruiken,er is een link tussen het verbod en of minder gebruiken van antibiotica en kalversterfte,er zijn wel biologische middelen ,maar die werken vaak niet zo goed.

 • Martin Oldenhof

  Laat maar eens de oorzaak zien van deze stijging. Ik ga namelijk niet zomaar met Dier & Recht mee dat het alleen aan de schaalvergroting ligt. Het is makkelijk scoren voor deze ivorentoren organisatie waar o.a. WD & PvdD graag in mee gaan.

 • Zuperboer

  Dier en Recht zal aangestuurd worden door PvdD; Verkiezingstaktiek.

 • WJHDKremer

  Dier en Recht ??????????
  Achter aansluiten aub.

 • mtseshuis

  Ja, graag cijfers wáár de kalveren sterven, hier is exclusief 5 doodgeboren kalveren geen enkel kalf tussen 0-1 jaar gestorven (170 mk), kan me niet voorstellen dat dat op collega bedrijven zoveel meer is dan 1 of 2 handen vol..
  Te kleine kalveren doodspuiten is voor ons ook van de zotte, hou ze zelf of laat ze bij een speciale mester, maar doden kan écht niet...
  En inderdaad laten we het maar niet over de koeien hebben die agv totale Brusselse en Haagse waanzin voortijdig gelacht moeten worden, dat is pas droevig. Elke koe die hiervoor geslacht wordt is er 1 teveel en voor nulkommaniks.... Voor een papieren "overschot" ... Waanzin

 • mariapeel

  Is toch logische geen antibiotica meer mogen gebruiken tja Dan meer doden tja in den haag snappen ze De praktijk niet meer

 • winden

  Hier rond de 3 procent incl doodgeboren. Maar daar gaat het niet om er zijn in Nederland veel meer kalveren dan dat er geboren worden. Dus dan komt de vraag welke kalven gaan er dood

 • A. de Koning

  nog een wonder dat er niet meer sterven ze stemmen zeker niet op voltooid leven

 • hylkema.l

  Het is niet de eerste keer dat de GD met verkeerde cijfers naar buiten komt. Beter is dat de GD eerst de cijfers controleert en dan de juiste cijfers aan actie groepen geeft.

 • koestal

  Hoe minder antibiotica ,hoe meer doden. Moeten ze in ziekenhuizen eens proberen.

 • farmerbn

  Bijna verkiezingen...

 • leo,s vriend

  Mariapeel, geen antibiotica meer mogen gebruiken ? sinds wanneer ?

 • 344412

  Sterfte per gemiddeld aanwezig kalf geeft voor melkveebedrijven foute cijfers. Bij 120 geboren kalveren op een bedrijf waar er gemiddeld 50 aanwezig zijn geeft 5 dode kalveren 10 % sterfte. Feitelijk is het echter 4% van de geboren kalveren. Maar ja, leg dat maar eens uit.

 • jhp

  @344412 het kan nog gekker; 100 geboren kalveren, 6 gaan dood rest gaat allemaal weg op gemiddeld 19 dagen, gemiddeld aanwezig 19 dagen.
  100 x 19 dgn =1900 dgn : 365 = 5,2 gemiddeld aanwezig kalf.
  6 gestorven is 115,4 % sterfte.
  Het is maar net hoe de rekenwonders het berekenen.

 • parnas

  Dit zijn natuurlijk onderzoeken op alle kalveren die in Nederland zijn.
  Hoeveel nuka's komen uit het buitenland , worden hier gemest en later weer in buitenland opgegeten.
  Dus deze tellen ook mee als ze hier sterven en ook nog mee voor de fosfaat
  produktie. Iedere organisatie die anti boer is probeert nu een graantje mee te pikken om ze verder naar de afgrond te duwen. Bah.

 • parnas

  Dit zijn natuurlijk onderzoeken op alle kalveren die in Nederland zijn.
  Hoeveel nuka's komen uit het buitenland , worden hier gemest en later weer in buitenland opgegeten.
  Dus deze tellen ook mee als ze hier sterven en ook nog mee voor de fosfaat
  productie. Iedere organisatie die anti boer is probeert nu een graantje mee te pikken om ze verder naar de afgrond te duwen. Bah.

 • alco1

  Het is wel weer ergerlijk dat de hele bevolking dit bericht via Facebook e.d. weer te lezen krijgt.
  En wat horen we van onze "belangenbehartiger?

 • koestal

  Ze maken zich ook niet druk om die 200.000 koeien of meer die voortijdig geslacht moeten worden om die domme fosfaatwet,stelletje dommeriken in Den Haag

 • Metske

  Ook hier is duidelijk te zien wat de taktiek is van dierenbeschermings organisaties, voor 15 mrt proefballonnetjes op laten. Of het nu waar is of niet, als het stemvee het gelooft is het doel behaald. Veehouders werken er uiteraard alle dagen aan, om kalversterfte te verlagen wie dat niet snapt of wil geloven, is al compleet doorgeschoten en beïnvloed door dit soort organisaties. Helaas begint het daar steeds meer op te lijken. Landbouw moet hier veel beter van zich afbijten en niet steeds in de hoek laten zetten!

 • Dutchdairy

  <> JHP je had gelijk

 • mariapeel

  Tav Leo's vriend

  Het kalveren sterfte gaat gelijk op met De verlaaging van antibiotica toegelaten middelen verbod. Dus klagen in Den haag daar ligt De oorzaak

 • leo,s vriend

  Mariapeel, en dat geloof je zelf ?

 • 344412

  onzin Mariapeel, voor kalveropfok heb je vrijwel geen AB nodig, net een enkel naveltje of longontsteking, en dat mag.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.