Rundveehouderij

Nieuws 650 x bekeken

Zuivelkoepel EU wil minder marktverstoring

Een vernieuwd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet nog marktgerichter zijn, met voldoende garanties dat ook de interne markt in de EU zo min mogelijk wordt gehinderd.

Dit stelt de Europese koepelorganisatie van de zuivelindustrie EDA.

De organisatie vraagt om ‘heldere en geharmoniseerde regels’ voor de melkaanvoer. Op zich is het niet zo’n probleem als op sommige terreinen een nationale kleur wordt gegeven aan de zuivelmarkt, als dit maar niet leidt tot concurrentieverstoring en versnippering van de markt, stelt ze. De laatste jaren wierpen lidstaten steeds meer nationale belemmeringen op.

Concurrentie blijven aangaan

Het nieuwe GLB moet ook voldoende ruimte bieden aan de zuivel om nieuwe technieken en productieprocessen toe te staan in de zuivel, aldus de EDA. Dit is volgens haar nodig om de concurrentie met aanbieders elders op de wereld te kunnen blijven aangaan.

Om de nog steeds toenemende volatiliteit op de zuivelmarkt het hoofd te kunnen bieden, blijven interventie en ook inkomenssteun voor boeren onmisbaar. Deze beleidsinstrumenten helpen om het boereninkomen te stabiliseren in tijden wanneer dat nodig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.