Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Nieuwe deelnemers Koeien & Kansen gezocht

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die de komende jaren oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector.

Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom de Kaderrichtlijn Water, bedrijfsspecifieke verkenning van het mestbeleid, integrale duurzaamheid met broeikasgassen, mineralenoverschotten en biodiversiteit.

Projectleider Michel de Haan geeft aan dat met name melkveehouders worden gezocht in de waterschapsgebieden Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Aa en Maas.

Toekomstig mest- en milieubeleid

Koeien & Kansen richt zich op en besteedt aandacht aan:

 • schoon water
 • het vervangen van kunstmest
 • het toepassen van opbrengstafhankelijke gebruiksnormen
 • broeikasgassen

Het draait dus om aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van het toekomstig mest- en milieubeleid. Het project heeft als doel de melkveesector en beleidsmakers te helpen in de zoektocht naar een effectief beleid, waarin zowel aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting, als aanvaardbare kosten voor het melkveebedrijf.

Openheid technische resultaten vereist

De veehouders moeten een open, nieuwsgierige houding hebben om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist.

Melkveehouders kunnen zich voor 8 januari 2018 aanmelden door een mail te sturen naar info@koeienenkansen.nl. Hen wordt gevraagd een overzicht van relevante bedrijfsgegevens te geven, zoals melkproductie, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen en regio.

Laatste reacties

 • koestal

  nog meer administratie en informatie

 • putten

  niet doen, hoe meer ze van ons weten hoe meer ze ons ermee om de oren slaan.

 • koestal

  nog minder mest ,kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken,meer onkruiden in het gras ,later maaien om de weidevogels te sparen,dan doe je het goed!

 • Bolder01

  Ze zijn gek, nog weer een onderzoek je ,,onderzoek eens waar we met al die mensen heen moeten t.z.t., moeten die allemaal een baan hebben bij R.V.O.,,, N.V.W.A , N.Z.O. ,, CLIP. ENZEVOORT ,ENZEVOORT

 • koestal

  Ga eerst maar eens de afvoer van de riooloverstorten controleren en vooral bij hevige regenval,dan zullen ze nog schrikken. Afgelopen zomer was er een zwemfestijn door de Amsterdamse grachten ,maar werd afgelast omdat het hard geregend had,hierdoor moesten de riooloverstorten de troep lozen omdat er niet genoeg opslag was

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.