Rundveehouderij

Nieuws 32 reacties

Innovatieve boeren vragen oplossing voor fosfaatrechten

Melkveehouders van actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ roepen Tweede Kamerleden op het fosfaatrechtenstelsel aan te passen, zodat de innovatieve melkveehouders niet in de problemen komen.

Namens 50 ondernemers bood melkveehouder Agnes van de Ven uit Gasselternijveen een petitie aan. In heel Nederland zijn volgens de initiatiefnemers ongeveer 700 melkveehouders die met vergelijkbare problemen kampen.

De melkveehouders hebben afgelopen jaren allemaal geïnvesteerd in een nieuwe, duurzame, stal. De stallen waren op het moment van de peildatum in juli 2015 nog lang niet vol, terwijl de financiering voor de stallen wel gebaseerd is op een volle stal.

7 suggesties voor extra fosfaatruimte

De melkveehouders doen de Kamerleden 7 suggesties om de bedrijven te helpen, door extra fosfaatruimte te creëren.

Dit zijn de 7 ideeën waarmee de melkveehouders komen richting de Tweede Kamer:

 1. Het eenmalig omwisselen van varkensfosfaat naar melkveefosfaat;
 2. het mogelijk maken van intern salderen van fosfaat op bedrijfsniveau;
 3. het buiten het fosfaatplafond houden van geëxporteerde fosfaat;
 4. het inzetten van afgeroomde fosfaatrechten voor knelgevallen;
 5. een speciale regeling voor startende bedrijven;
 6. Het leasen van fosfaatrechten; dat kan voor de ondernemers een oplossing bieden voor 2018. De actiegroep vreest echter dat door de dubbele korting op de rechten geen leaserechten beschikbaar zullen komen;
 7. daarnaast pleiten ze voor maatwerk voor het betalen van de heffing voor het fosfaatreductieplan, voor ondernemers die door de rechter werden vrijgesteld van de regeling, maar die in hoger beroep alsnog in het ongelijk werden gesteld. “Met 20 boeren die geprocedeerd hebben moeten we gezamenlijk al € 1 miljoen boete betalen”, zegt melkveehouder Leen Roseboom, die de petitie ook ondersteunt.

De Tweede Kamer behandelt deze week de landbouwbegroting.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  "Innovatieve boeren", zo noemen ze zichzelf. Het blijken, volgens het bovenstaande artikel, melkveehouders te zijn die door emissie beperkende maatregelen meer koeien konden houden binnen de milieuruimte. Dus geïntensiveerd hebben.
  Nu willen ze via omwegen gratis fosfaatrechten toegewezen krijgen.

 • el

  Wie niet waagt, wie niet wint!

 • arjangeenen

  Dit zijn wel degelijk innovatieve boeren. Het waarom wordt hier niet (voldoende) belicht. Als Bennie aangeeft waaraan innovatieve boeren moeten voldoen volgens hem dan vertel ik hem welke boeren hier uit deze club aan voldoen. Dat praat gefundeerder!

 • voetballen

  En zo wordt de verdeeldheid in de melkveesector alleen maar groter. Maar volgens onze ex voorzitter Romijn is het maar een momentopname.

 • John*

  Ik denk dat ze beter hadden kunnen vragen om een regeling waarbij de staat een x hoeveelheid fosfaat gedurende 5 jaar beschikbaar stelt voor bedrijven die nu in de problemen komen. Zeg maar een soort POR regeling voor duurzame melkveestallen. Alleen dat dan nu met de kanttekening dat die regeling over 5 jaar ook vervalt. Ondertussen hebben ze de tijd om de rechten bij elkaar te scharrelen en is die hoge druk om te kopen ook van de markt af.

 • xw

  Als je niet voor de knelgevallen regeling in aanmerking komt, kun je naar de rechter.
  Zo was/is het toch???
  Nou dan..!

 • John*

  Mijn inziens de beste invulling voor een knelgevallenregeling.. 700 boeren, gemiddeld 35 koeien. Ongeveer 1.000.000 kg fosfaat. Ongeveer gelijk aan de omvang die de afgelopen POR voor de varkens en kippen. Dan hebben alle sectoren die integraal duurzaam geïnvesteerd hebben voordeel gehad.

 • John*

  De fosfaat die daarmee gemoeid is zal dan wel verwerkt moeten worden door partijen die dat kunnen. De melkveehouders die deze rechten nemen zullen dan bij moeten dragen door hier volledig VVO's voor af te nemen. Bij een VVO prijs van 0,75 euro * 40 kg * 35 = is dat een vergoeding van 1000 euro per jaar aan iemand die de mest verwerkt.

 • Kletskoe

  Iedereen heeft wel een reden. Feit is dat ook deze boeren uitgebreid hebben terwijl ze wisten dat het fosfaatplafond in zicht was. In ieder geval hadden kunnen/moeten weten. Er stond nergens dat duurzaam investeren een vrijbrief was voor groei. En 'duurzaam investeren' klinkt allemaal mooi maar was vaak niet het doel maar voorwaarde om de vergunning te krijgen om harder te kunnen groeien. Weer een groep 'innovatieve indernemers' die zich nu als knelgeval ziet terwijl ze weten dat compensatie over de rug van de rest gaat. Hopelijk heeft de politiek oog voor de rest, bijvoorbeeld de niet groeiers die 8% gekort worden.

 • deB.


  Gegokt en verloren!! Dit is loser gedrag, eerte klas!

 • gradje1966@

  De mensen die in 2012 of 2013 ,2014 een stal gezet hebben zijn dan ook knelgevallen ze mogen geen uitzonderingen maken.
  Bij deze groep zitten ook uitgekochte boeren o.a Agnes moeten wij daar medelijden mee hebben ik denk het niet.
  Ik vind dit een zeer piep gedrag ze moeten zich schamen om over andermans rug de grote piet uit te hangen

 • frl

  Ik heb in 2015 nog een nieuwe grupstal gebouwd (zonder rijkssubsidie )met gescheiden mest, vind ik ook duurzaam.
  Dan wil ik er ook nog wel wat koeien bij (15) , om de stal vol te krijgen.

 • Roeleke

  Goed gezegd Gradje. Heb toch idee dat er inderdaad genoeg bij zitten die uitgekocht zijn en het zo nodig vonden om explosief te groeien. Daarvoor kunnen degene die niet in zo,n positie zaten toch niet de dupe worden.

 • melkveehouder .

  Ze moeten deze petitie niet bij de Tweede Kamer aanbieden, maar bij de voorstanders van behoud van derogatie. Die kunnen hun wellicht voorrekenen dat ze gewoon fosfaatrechten moeten kopen voor hun bedrijfsontwikkeling. Als gevolg van behoud van derogatie is deze investering binnen een mum van tijd terug te verdienen. Nietwaar voorstanders?

 • Inmiddels zijn we bijna allemaal knelgeval , als je uitzondering voor deze groep maakt, zijn er meer die er ook recht op hebben. Wordt de niet uitbreidende weer extra gekort........waar is het einde. Wens de politiek veel sterkte toe om de zooi die ze mede veroorzaakt hebben op te lossen.

 • koestal

  Het is een gelopen race,de fosfaatrechten die er nog waren zijn allemaal al weg

 • j.r.j.porsius1

  700 Melkveehouders die de verkeerde keuze gemaakt hebben tja🤔 die dachten vandaag is het 5 december misschien gaat de overheid als nog voor sinterklaas spelen en dan krijgen de resterende boeren die zich wel aan de regels gehouden hebben de zwarte piet nogmaals toegespeeld?

 • BetterCows

  Kans genoeg gehad zeggen de weglopende uitbreiders met de voor 2 juli gevulde stallen .

 • melkveehouder .

  @21.21 Nee hoor, alleen de Rabobank was het enige knelgeval. Maar dat heeft ex-LTO-er Ruud Huirne met zijn ‘ old boys’ prima opgelost door de blijvers in de melkveehouderij ‘ probleemeigenaar’ te maken van het probleem van de Rabobank. De financieel sterkste schouders gaan nu de zwaarste lasten dragen terwijl de Rabobank via de achterdeur vertrekt.

 • schooteind1

  Wat betreft punt 4; dan zou je criteria moeten stellen wie wel of niet Knelgeval zou zijn. Kortom wie wel of niet van die overdrachtskorting zou kunnen profiteren. Lijkt me bijna onmogelijk. Degene die in 2015 aan 't bouwen waren?, en wat dan voor degene die in 2014 gebouwd hebben...en in 2013?. En die boeren die i.p.v. stal geinvesteerd hebben in grond? zijn die ook knelgeval? En wat als je uitgebreid hebt naar 150 koeien en je hebt 100 ha grond op naam? Is dat een knelgeval?? Waneer zo iemand 20 ha verkoopt zijn al veel problemen opgelost. Kortom lijkt me een "mission impossible".

 • agro1

  ben geen koehoeder, maar hoe is het mogelijk, dat een in rechte genomen beslissing (stallenbouw, uitbreiding in de ruimste zin) met terugwerkende kracht buitenrechtelijk verklaard wordt? dat iemand, die ambtelijk volledig in orde is en die niet uitgebreid heeft een probleem veroorzaakt, danwel vergroot?? en als droevig toppunt, dat iemand, die zo weinig dieren hoedt, dat hij zelfs volgens onze onvolprezen ambtelijke normen oppervlakte land genoeg, of zelfs over heeft, probleempjes ondervindt??? en voor de rest: iets met billen en blaren, tant pis (jammer dan). in welk een heerlijk land leven wij toch!! voed de wereld en verhonger.

 • Mtswie

  Als we toch uitzonderingen aan het maken zijn.
  Ook wij hebben nog wel ruimte in de stal. Willen we ook graag benutten. Dus ook maar een uitzondering voor boeren die geen nieuwe stal hebben gebouwd maar door productiestijging en/of minder jongvee nu ook een onderbezetting hebben.
  Ook bij ons moet de kachel roken.
  Met de aftrek van geëxporteerde mest ben ik het trouwens volledig eens. Belachelijk dat deze mee telt voor het plafond terwijl de mest de grens overgaat.

 • John*

  Dat export niet meegenomen is in het plafond is het hele euvel... In 2014 stonden hier verschillende mestverwerkers op de stoep omdat we als varkenshouders volop mest moeten gaan verwerken om de groei van de melkveestapel op te vangen. Nu blijkt dat allemaal voor niets te zijn. De verwerking had al lang en breed in de vorige derogatie overeenkomst verwerkt moeten zijn. Maar goed met de huidige kabinetsplannen is de aap ook uit de mouw > minder methaan uitstoot dus minder koeien. Weer een stuk verborgen agenda die nu bekend is geworden.

 • Jaap39

  De ondernemers die knelgeval zijn geworden door ziekte of overlijden en daardoor te weinig fosfaat rechten hebben, hebben baat bij een fatsoenlijke compenserende fosfaatregeling.

 • Attie

  Punt 6, niet aan beginnen !

 • haj146

  ook hier weer ieder zn eigen verhaal! Laten we nou op 1 lijn zorgen dat geexporteerde mest van het plafond af gaat en alles is op gelost.
  deB lul niet. Dit was geen gokken maar binnen de destijds geldende wetten handelen. vergunningen en bouwen duurt van langer dan de wetgeving veranderd. Is het zelfde als een 4 baans weg aanleggen en bij ingebruikname slechts een 2 baans in gebruik waardoor iedereen in de file staat

 • melkveehouder .

  @haj146. Verstandige praat, helemaal eens!

 • AA1

  Dijksma heeft altijd gezegd als het fosfaatplafon overschreden word grijp ik in . dus................. zelf op de blaren zitten

 • landboer

  Helemaal gelijk kletskoe!
  Verbazend dat er nog steeds mensen zijn die niet begrijpen dat het fosfaatplafond een PRODUCTIEplafond is en geen PLAATSINGSplafond!

 • melkveehouder .

  @landboer. Daarom is het ook zo krom als een hoepel. Ten eerste gaat derogatie wél over plaatsingsruimte, en ten tweede praten we over het produceren van een schaarse grondstof waarvan de wereldvoorraad afneemt.

 • 344412

  Helemaal gelijk @landboer, maar daarom had er ook nooit over vrijstelling korting voor grondgebondenheid moeten worden gepraat. Nu is al het wisselgeld op.

 • koestal

  De boeren die fors uitgebreid hadden zijn de oorzaak van de fosfaatrechten

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.