Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Europese Commissie akkoord met fosfaatrechten

De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij goedgekeurd, waardoor het stelsel per 2018 ingevoerd kan worden.

In 2016 keurde de Europese Commissie het stelsel onverwacht af, vanwege ongeoorloofde staatssteun. Hierdoor kon het stelsel niet in 2017 ingevoerd worden, met de invoering van het sectorale fosfaatreductieplan tot gevolg.

Fosfaatrechtenstelsel voldoet nu wel aan eisen

De Europese Commissie oordeelt dat het stelsel van fosfaatrechten nu wel aan de eisen voor staatssteun voldoet, omdat met het fosfaatrechtenstelsel milieudoelen worden gerealiseerd die verder gaan dan milieunormen waar bedrijven volgens de EU-wetgeving aan moeten voldoen.

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Nederland heeft volgens de Commissie aangetoond dat het stelsel bedoeld is om de fosfaatproductie te begrenzen tot het fosfaatplafond, en dat het stelsel is opgezet om grondgebonden landbouw te stimuleren. Volgens het huidige EU-recht zijn melkveebedrijven niet verplicht alle mest op eigen grond te kunnen plaatsen.

Terugblik 2016: ongeoorloofde staatssteun

In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat de fosfaatrechten een vorm van ongeoorloofde staatssteun waren, omdat met het stelsel de fosfaatproductie gereduceerd zou worden tot het niveau van het fosfaatplafond. Staatssteun – namelijk gratis fosfaatrechten die door de verhandelbaarheid een economische waarde krijgen – mag niet ingezet worden om te voldoen aan Europese milieunormen. Door het fosfaatreductieplan is dat nu niet meer aan de orde.

Ongeoorloofde staatssteun was niet het enige bezwaar van de Europese Commissie op het fosfaatrechtenstelsel. De Commissie had ook twijfels bij de Nederlandse naleving van de Nitraatrichtlijn.

Milieudoelstellingen

Het stelsel van fosfaatrechten moet bijdragen aan de milieudoelstellingen door niet meer fosfaat te produceren dan het nationale fosfaatplafond. Daarnaast draagt het bij aan de ondersteuning van grondgebonden melkveehouderij en ondersteunt het jonge boeren, door de 10% afroming bij transacties in de fosfaatbank te plaatsen en uit te geven aan bedrijven die aan extra eisen voldoen, waaronder grondgebondenheid.

“Nu Brussel bevestigt dat de wet staatssteun-proof is, hebben we zekerheid over het stelsel van fosfaatrechten. Bovendien is dit besluit ook cruciaal voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie”, aldus minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een reactie. Over de kansen op derogatie zegt ze: “We zijn er nog niet, maar dit is al wel een flinke opsteker.”

Melkveehouders krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten toebedeeld op basis van het aantal koeien dat ze hadden op referentiedatum 2 juli 2015, minus een generieke korting van 8,3%. Bedrijven die alle mest op eigen grond kunnen plaatsen, ofwel grondgebonden zijn, worden vrijgesteld van deze generieke korting.

April 2018: duidelijkheid over derogatie

Nederland hoopt rond april 2018 duidelijkheid te krijgen over een nieuwe derogatie voor 2018 tot en met 2021. Hierbij is het van belang dat de fosfaatproductie eind 2017 weer onder het Europese maximum ligt en het fosfaatstelsel per 1 januari 2018 in werking treedt. Ook moet er overeenstemming zijn bereikt over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Laatste reacties

 • Fryslanboppe

  Deze zin roept toch vragen op?? Door de 10% afroming bij transacties in de fosfaatbank te plaatsen en uit te geven aan bedrijven die aan extra eisen voldoen, waaronder grondgebondenheid.
  Zou dit betekenen als je nog ruimte hebt binnen je plaatsings ruimte je dit automatisch krijgt toebedeeld ?

 • alco1

  Wat een kliek.
  "Milieudoelen worden gehaald"

 • mtseshuis

  Wat een flauwekul en wat hebben wij aan de grondgebondenheid in 2015?? Je zou maar grond gekocht hebben en ondanks grondgebonden te zijn toch moeten inleveren.. Zeer slechte zaak deze klucht!

 • wmeulemanjr1

  Nederland overheid is net een bananenrepubliek in de Europese unie.

 • Gat

  Milieudoelen die verder gaan dan de EU. Pfff nou, en dan krijg je fosfaatrechten en derogatie voor terug met weer hoop eisen voor maïsteelt erbij. Ik weet niet hoe het in de rest van Nederland gesteld is. Mar door de milieueisen van provincie Brabant, stoppen hier melkveebedrijven waarvan je het niet verwacht. 5 jaar geleden nog nieuwe stal, nu al het vee opgeruimd.
  En het worden er elke week meer in de buurt die ermee stoppen.

 • koeien10

  heeft van dam het toch behoorlijk verklooit samen met lto.

 • koestal

  De nekslag voor een aantal bedrijven,teveel koeien ,niet teveel auto,s en niet teveel vliegtuigen,zelfs files in de lucht en op de weg,dat kan allemaal ,maar vooral niet teveel koeien ,want die zijn zo schadelijk voor het milieu !!! Belachelijke politiek,want de vakantievluchten moeten wel doorgaan,hoezo CO2 uitstoot ?

 • Kelholt

  Citaat: "De Europese Commissie oordeelt dat het stelsel van fosfaatrechten nu wel aan de eisen voor staatssteun voldoet, omdat met het fosfaatrechtenstelsel milieudoelen worden gerealiseerd die VERDER gaan dan milieunormen waar bedrijven volgens de EU-wetgeving aan moeten voldoen."
  Staatssteun? Staatsafbraak van de melkveehouderij!

 • alphons1

  van dam heeft bereikt wat hij wilde. niet meer en niet minder. stoppende boeren

 • Attie

  Voel me wel een beetje gediscrimineerd... ten opzichte van mijn Europese collega's

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.