Rundveehouderij

Nieuws

90 biologische veehouders erbij in 2017

Het aantal biologische rundveebedrijven steeg dit jaar met 90 naar 644.

De melkveehouderij heeft daarin een aandeel van 77% met 487 bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Slechte melkprijzen

In de melkveehouderij schakelden dit jaar 90 bedrijven om. Tussen 2011 en 2013 waren dat er amper 10 per jaar en tussen 2013 en 2015 liep het aantal bedrijven zelfs terug. De stijging in 2016 en 2017 is mede het gevolg van de slechte melkprijzen. Bedrijven die al langer twijfelden over omschakelen hebben vanwege de lage melkprijzen uiteindelijk door gepakt.

Het aandeel biologische melkkoeien ligt op 2,3%.

Gemiddeld 61 melkkoeien

Het totaal aantal biologische runderen ligt volgens de cijfers op 78.153, daarvan zijn 39.292 melkkoeien. Op de totale Nederlandse veestapel is het aandeel biologisch maar beperkt tot 1,9%. Het aandeel biologische melkkoeien ligt op 2,3%. Een gemiddeld biologisch melkveebedrijf telt 81 melkkoeien.

Het gemiddelde bedrijf met overig rundvee telt 247 dieren, koeien met bijbehorend jongvee. Dit zijn voornamelijk vleesveebedrijven.

Aane-Marie van der Linde

Of registreer je om te kunnen reageren.