Rundveehouderij

Nieuws

Minder kalveren in Nederland geslacht

In tegenstelling tot de afgelopen 3 jaar worden dit jaar minder vleeskalveren geslacht in Nederland.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat tot en met oktober 885.100 kalveren jonger dan 8 maanden en 90.900 kalveren ouder dan 8 maanden zijn geslacht. In vergelijking met vorig jaar betekent dat een daling van 1,8% bij de jonge kalveren en 4,8% bij de oudere kalveren.

De daling wordt vooral veroorzaakt door het feit dat meer kalveren in Duitsland en België worden geslacht.

Over het hele jaar zal de daling wat beperkter uit pakken omdat het aantal slachtingen aan het eind van het jaar traditioneel hoger ligt dan in de maanden ervoor. De daling wordt vooral veroorzaakt door het feit dat meer kalveren in Duitsland en België worden geslacht. Er gaan wekelijks oudrosés naar Duitsland en bij Van Lommel in België worden zowel blank- en jongrosévleeskalveren uit Nederland geslacht.

Niet minder kalverplaatsen

Het aantal kalverenplaatsen daalt niet ten opzichte van voorgaande jaren. De verhouding tussen geslachte Nederlandse en buitenlandse kalveren blijft hangen rond respectievelijk 55%-45%.

Tussen 2014 en 2016 daalde de import van kalveren volgens RVO.nl van 852.204 naar 735.375. Deze daling was het gevolg van de groei van de Nederlandse melkveestapel. In die periode steeg het aantal geboren stierkalveren namelijk van 628.989 naar 660.164. In de loop van dit jaar zal het aantal geboorten door de uitstoot van koeien vanwege het fosfaatreductieplan juist afnemen, waardoor de import van kalveren zal stijgen. De kalverhouderij zal het aantal te slachten kalveren namelijk op peil willen houden. De afgelopen tijd heeft een aantal kalverhouders ook geïnvesteerd in uitbreiding van hun bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.