Rundveehouderij

Nieuws 9 reacties

LTO Melkveehouderij aanvaardt nieuwe visie

LTO-vakgroep Melkveehouderij heeft een nieuwe sectorvisie in ontvangst genomen die ze als leidraad voor haar handelen wil nemen. Opsteller van die visie was een ‘visiegroep’ van 24 niet-bestuurlijk betrokken melkveehouders.

In de visie (pdf) worden de ambities tot 2025 uitgezet op gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie, milieu, diergezondheid en maatschappelijke acceptatie. Opvallende punten zijn het streven naar een sterke emissiereductie, koploper worden bij CO2-vastlegging, een vraaggestuurde productie, een flinke reductie van de kalversterfte en de wil om achterblijvers niet meer het tempo te laten bepalen.

Grondgebondenheid wordt opengelaten

Er worden ook punten opengelaten, bijvoorbeeld de grondgebondenheid. In de visie wordt gekozen voor regionale kringlopen en dito grondgebondenheid. Daarbij is ook geen hard afstandscriterium gesteld voor wat regionaal is. Wel wordt gekozen voor vraaggestuurde productie, maar er wordt niet gekozen voor volumesturing.

Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks kiest iets meer: “Het koste wat het kost steeds meer willen produceren zit bijna in de genen van melkveehouders, maar het gaat er om een zo hoog mogelijke marge te halen. Doen we het niet anders, dan leggen we het internationaal gezien af.”

Wel is gesproken over een grens aan de productie-intensiteit van bedrijven en over extra milieu- en duurzaamheidsinspanningen voor snel groeiende bedrijven, maar ook daarover wordt in de visie geen positie ingenomen.

Kalversterfte

Tot slot is er nog geen concreet idee over de vraag hoe de kalversterfte (nu 11% tot 12%) moet worden teruggedrongen.

‘Pas op de plaats met stimuleren weidegang’

LTO Melkveehouderij wil volgend jaar een pas op de plaats maken bij het stimuleren van weidegang, zegt Meulenbroeks. “Ik begrijp dat ook de zuivel mee doet. Het is denkelijk een goed ijkmoment, om te kijken wat er dan gebeurt met de weidegang.” Meulenbroeks dat de positieve trend toch doorzet.

In de voorbije jaren is er een flinke keer ten goede geweest, signaleert hij. De teruggang van de weidegang is gestopt. Diverse bedrijven zijn zelfs weer begonnen met het weiden van hun vee. De zuivel heeft die ontwikkeling ook flink gestimuleerd, met weidegangpremies tot meer dan € 2,00 per 100 kilo. Die premies blijven, maar worden niet of nauwelijks meer verhoogd in 2018.

Laatste reacties

 • landboer

  Gezien de reacties is de visie van LTO totaal niet belangrijk....

 • Attie

  Allemaal nog wat wazig, NZO zorgt waarschijnlijk voor de speldenprikjes....

 • koestal

  Het is ook maar een visie !

 • jeannettedekker1

  Sterke emissie reductie""kostprijsverhogend"". Koploper CO2 vastlegging"" kostprijsverhogend"". Vraaggestuurde productie"" alles wat we in Nederland minder melken melken ze in Europa dubbel extra""" reductie kalversterfte "" dat moet je altijd nastreven,liefde voor je vee"" financieel helpt dat natuurlijk niks!!!! Achterblijvers"" dat zullen wij zijn de Nederlandse boer!!!

 • Piet Piraat

  Volgens mij is de visie er 1 van het niveau: we hebben er eigenlijk geen kijk op, dus wauwelen we FrieslandCampina wat onverstaanbaar na.

 • koestal

  Dus minder melken ,maar boeren willen net anders !

 • wmeulemanjr1

  Visie lijkt op glazenbolkijkerij, heeft bij lto meestal losse eindjes

 • farmerbn

  LTO is een vakbond voor boeren. Zou een andere vakbond ook zo veel zaken weggeven en achterblijvers opofferen? Zie weinig staan over inkomens. LTO moet meer van zich afbijten en zich harder opstellen.

 • derks44

  LTO kun je beter vergeten

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.