Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

GD: leverbot verhoogt gevoeligheid voor salmonella

Een leverbotinfectie verhoogt de gevoeligheid van runderen voor salmonella. Daardoor kunnen verschijnselen van salmonellose ernstiger worden en runderen langer besmettelijk blijven. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Salmonella en leverbotinfecties komen vaak samen op een rundveebedrijf voor. Naast de verhoogde gevoeligheid, heeft dit ook te maken met het feit dat zowel salmonella als leverbot meer voorkomen in waterrijke gebieden.

Het is volgens de GD aannemelijk dat de aanpak van leverbot op een bedrijf op langere termijn een gunstig effect heeft op de beheersing van salmonella. De GD raadt aan op bedrijven waar salmonella ondanks genomen maatregelen na een jaar nog steeds de kop opsteekt, onderzoek te doen naar leverbot. Dit kan door middel van een tankmelkonderzoek, of door bloedonderzoek bij minimaal vijf stuks jongvee. Antistoffen tegen leverbot zijn aantoonbaar vanaf drie tot vier weken na infectie.

Mestonderzoek ter controle

Aan de hand van een mestmonster kan tien tot twaalf weken na infectie de mate van leverbotbesmetting worden vastgesteld. Vanwege resistentie tegen leverbotmiddelen is het verstandig om voor behandelen en drie weken na behandelen mestonderzoek uit te voeren, om te controleren of de behandeling resultaat heeft gehad.

Op bedrijven waar eenmaal leverbot is geconstateerd, raadt de GD aan jaarlijks in overleg met de dierenarts via onderzoek op leverbot te controleren.

Eén reactie

  • koestal

    Dus de koeien op stal houden om leverbot te voorkomen

Of registreer je om te kunnen reageren.