Rundveehouderij

Nieuws 11 reactieslaatste update:29 nov 2017

‘Evenwichtsbemesting is onhaalbaar en onnodig’

Evenwichtsbemesting voor een enkel element zoals stikstof is niet haalbaar. En eigenlijk ook niet nodig, omdat er meer speelt in de bodem dan alleen een simpele rekensom van zoveel kilo stikstof per hectare erop en zoveel kilo eraf via het gewas.

Zo hebben de opbouw en afbraak van organische stof effect op de totale kringloop van grondstoffen. “Er zullen altijd nutriëntenverliezen zijn”, aldus Martin Scholten, directeur Animal Science van Wageningen UR tijdens het Boerderij-symposium Kunstmest of dierlijke mest?

Mest is geen afval

Scholten pleitte voor een radicale omkering van het beeld over mest dat nu te vaak nog wordt gezien als afvalstof. Hij verwees naar het topsectorenbeleid en een recent rapport van de commissie Nijpels waarin mest wordt gezien als groene grondstof en als een waardevol product.

Meer kennis is nodig om beter te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van het gebruik van drijfmest en kunstmest. Meer vakmanschap om te voorkomen dat mest niet optimaal gebruikt wordt, of het nou gaat om drijfmest of kunstmest.

Minder uitspoeling dan gedacht

Aanleiding voor het symposium was een recent onderzoek van Herman de Boer van Wageningen UR over nitraatuitspoeling. Een van de uitkomsten is dat de nitraatuitspoeling van dierlijke mest op grasland minder blijkt dan algemeen wordt gedacht. Maar ook dat beweiden, laat in het groeiseizoen, relatief ongunstig is voor de uitspoeling van nitraat.

Het onderzoek is gefinancierd door het Mesdagfonds dat onderzoek financiert ten behoeve van de melkveehouderij. Het Mesdagfonds wil met de uitkomsten een bijdrage leveren in de onderhandelingen over een nieuwe derogatie voor Nederland.

Onderzoeker Herman de Boer tijdens de presentatie van zijn onderzoeksresultaten. - Foto: Joris Telders
Onderzoeker Herman de Boer tijdens de presentatie van zijn onderzoeksresultaten. - Foto: Joris Telders

Laatste reacties

 • koestal

  Mest wordt gezien als een groene grondstof en als waardevol product,dat wisten de boeren altijd al,nu komen ze er in Wageningen ook al achter met al hun rekenmethodes. . Wat heeft dat weer veel geld gekost.

 • mtseshuis

  Foi wat gaat het licht daar laat branden zeg... Kun je zien wat het niveau is van boeren tov de wijze koppen daar in Wageningen. Iedere boer weet ook wel dat als je 200 of 300 kg KAS strooit vlak voor een dikke regenbui, er gigantisch veel verloren gaat en dus helemaal geen sprake is van 100% benutting (of geen uitspoeling) bij kunstmest!! Welke dwaze dat ooit bedacht heeft in Wageningen.
  Sterker nog: je kunt nog beter 15-20 kuub (dikke) drijfmest uitrijden in of voor een dikke regenbui dan een halve baal KAS, het verlies uit de drijfmest zal minimaal zijn, zeker als de grond (zode) niet te droog of te nat is... bemesten onder optimale omstandigheden noemen we dat (nou ja liever dus géén dikke regenbui, maar mooie gestage regen...)Vreemde vogels daar..

 • alco1

  Ik denk dat er in Wageningen veel twist is.

 • Zuperboer

  hehe, nu de EU nog inlichten

 • farmerbn

  Omdat er altijd verliezen zijn pleit 'Wageningen' dat boeren meer mogen brengen dan dat er groeit. Dat is winst. Jammer maar wel te begrijpen is dat weidend vee in het najaar niet goed is voor de mineralenbenutting. Was ook raar dat je in het late najaar niet meer mag uitrijden maar wel mag weiden. Het vee zal eerder opgestald moeten worden en dat is weer jammer voor de weidegang. Ook hier bijt het milieu het zogenaamde welzijn weer .

 • hollandagri

  Nu minder aardgas de opdracht is verliest de grootste verbruiker van aardgas kunstmest terrein. veel milieu winnaars organische stof, bodemdaling, klimaat met stoppen verplichte vervanging dierlijke mest door kunstmest.

 • DJ-D

  Boetes voor wildplassen en hondenuitwerpselen laten liggen na 1 september verhogen. Dieren in natuurgebieden opstallen. Als van alles een zogenaamd probleem moet worden gemaakt dan moet men hier ook op handhaven. Wat een idioterie allemaal.

 • agro1

  W drijft op bestelde uitslagen.

 • info196

  uit het onderzoek blijkt dat er minder uitspoeling is van drijfmest op grasland. Onderzoek gefinancieerd door Mesdagfonds ten behoeve van de melkveehouderij.
  Alweer blijkt: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
  Let maar op: men gaat zich hier sterk mee maken om de normen voor grasland weer te verhogen. De akkerbouwers zullen het weer moeten bezuren met nog lagere normen (want dat is niet onderzocht). Die zijn al het slachtoffer van de derogatie, en dat gaat dus nog erger worden.

 • weerstand

  Raar gedoe. Als eea. aangepakt werd volgens de uitgangspunten van het milieubeleid, in plaats van het LNV-mestbeleid, zouden de problemen afwezig zijn, of in ieder geval veel kleiner. Minder kosten voor boeren, minder milieubelasting.

 • koestal

  Werkverschaffing voor de WU,ze moeten alles tot in de treuren onderzoeken,terwijl de uitslag al bij voorbaat bekend is,als het maar miljoenen mag kosten voor die suffe onderzoekers .

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.