Rundveehouderij

Nieuws 35 reacties

Schouten: fosfaatuitspraak met ingrijpende gevolgen

De uitspraak van het Haagse gerechtshof over het fosfaatreductieplan heeft ingrijpende gevolgen voor de betrokken melkveehouders. Dat constateert landbouwminister Carola Schouten in een eerste reactie op het vonnis.

De rechter geeft in hoger beroep de staat gelijk in de zaak die door melkveehouders was aangespannen tegen de verplichte vermindering van de fosfaatproductie door middel van een reductie van de veestapel.

‘Grotere kans op behoud derogatie’

Schouten zegt dat de uitspraak voor de sector als geheel een vergroting van de kans inhoudt dat de derogatie voor melkveehouders behouden blijft. Een woordvoerder van de minister verwacht dat in de komende weken gesprekken gevoerd gaan worden met de betrokken melkveehouders.

Het hof zegt in het vonnis dat de minister en de betrokken partijen met elkaar te rade moeten gaan over de ontstane situatie. Daarbij gaat het over de heffingen die met terugwerkende kracht opgelegd kunnen worden aan de boeren. Het hof meent dat er een ‘voor alle partijen bevredigende regeling moet worden getroffen’.

CDA: onduidelijkheid over heffingen blijft

De Tweede Kamer studeert op de uitspraak van het Haagse gerechtshof over het fosfaatreductieplan. Kamerleden zijn blij met de duidelijkheid, maar hebben zorg over de gevolgen.

Het CDA oordeelt dat er een duidelijke uitspraak is gedaan. Maar volgens Tweede-Kamerlid Jaco Geurts blijft er voor de betrokken familie- en gezinsbedrijven onduidelijkheid of na reductie ook een heffing is verschuldigd. “Het CDA wil dat de minister met partijen snel in gesprek gaat omdat hier duidelijkheid over moet komen.”

CU: schrijnend voor individuele ondernemers

De ChristenUnie (CU) vindt de uitspraak heel schrijnend voor de individuele ondernemers, zegt landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber. Zij hoopt dat met een knelgevallenregeling voor de meest schrijnende gevallen nog een deel van de pijn kan worden weggenomen. “Al zul je nooit alle pijn kunnen wegnemen.”

Dik-Faber wil nog kijken naar de gevolgen voor de groep boeren voor wie het fosfaatreductieplan nu tijdelijk buiten werking was gesteld. “Boeren wisten dat ze een risico liepen als de uitspraak voor het negatief uitpakte.”

VVD: minister moet gesprek aangaan met boeren

Ook VVD’er Helma Lodders ziet op dat punt een taak voor minister Schouten. “Ik hoop en verwacht dat de minister op korte termijn dat gesprek met de boeren aangaat.” Ook D66 en SGP vinden dat dat gesprek er snel moet komen. Lodders zegt blij te zijn met de duidelijkheid, maar tegelijk te begrijpen dat dit heel teleurstellend is voor de betrokken melkveehouders.

SGP: mogelijkheden voor individuele ondernemers

SGP’er Elbert Dijkgraaf ziet in de uitspraak toch nog mogelijkheden voor individuele melkveehouders om de gang naar de rechter te kiezen. “De hele gang van zaken laat zien dat de regering juridisch misschien wel goed gehandeld heeft, maar dat veel bedrijven in de misère zitten. De SGP blijft erbij dat de genomen maatregelen veel te ver gaan.”

D66: goede zaak voor gehele sector

Voor D66 is deze uitspraak een ‘goede zaak voor de gehele sector’, omdat anders voor behoud van de derogatie grote ingrijpende maatregelen hadden moeten worden genomen, aldus D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

PvdD: geen uitzondering voor bioboer ‘zuur’

De Partij voor de Dieren noemt het opmerkelijk dat de rechter nadrukkelijk constateert dat dit om een plan gaat, dat mede door de sector zelf is opgezet. “De boeren hebben geprocedeerd tegen LTO en NZO. En ze krijgen nu het deksel op de neus.”

Esther Ouwehand vindt het ‘zuur’ dat voor biologische boeren geen uitzondering is gemaakt, ook al maken zij geen gebruik van de derogatie. Aan de andere kant oordeelt ze dat het ministerie door het oog van de naald is gekropen.

SP: eerder ingrijpen bij overschrijden normen

Voor Kamerlid Frank Futselaar (SP) lijkt de uitspraak in eerste instantie goed nieuws, omdat het reductieplan niet verder wordt ondermijnd. “Voor mij is de belangrijkste les dat we moeten voorkomen dat we ooit weer met stoom en kokend water een reductieplan in elkaar moeten zetten. Dat betekent dus ook: eerder ingrijpen als normen dreigen overschreden te worden en er niet blind van uitgaan dat de sector het zelf wel zal oplossen.”

Laatste reacties

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • wmeulemanjr1

  Voor de SP ineens goed nieuws?
  Dacht dat zij juist voor een extensievere landbouw waren, dat is niet waar het fosfaatreductieplan/fosfaatrechten naar toe werkt.

 • Zuperboer

  @magele; Zolang de boeren voor hektareprijzen van tussen de 5 en 8 (soms meer dan 10) Euro per m2 uit de ratrace kunnen stappen is er van verhongeren geen sprake. Dat menigeen zich zo'n einde van de carriere niet gewenst had is een andere kant van deze zaak. Echter de veesector is in het verwende NW-Europa van bakfietsouders en regionaal gebrouwen biertjes gedronken door hipsters met kekke baarddracht, ongewenst en dan komt de vergelijking met Stalin wel degelijk om de hoek kijken. Ontstaat er door een situatie van langdurige instabiliteit en onzekerheid (crisis danwel oorlog) een verstoring van de voedselproduktie in de eigen regio, met schaarste als gevolg, dan zal men met weemoed terugdenken aan de efficiente produktieketen die men had in de regio. Dat de wereld in beweging is in die richting is helaas een constatering als je namen als Poetin, Erdogan, Trump, Kim Jong-un, Puigdemont, Wilders, Le Pen, AfD bekijkt tegen de achtergrond van de vluchtelingenstromen uit de Sahellanden. Een Amerikaan verwoordde het onlangs als volgt: We hebben Europa 2 keer uit de shit geholpen, mede door ons belang m.b.t. stabiliteit in de olieregio's, maar zo gauw we onze energievoorziening in eigen regio voor elkaar hebben dan trekt de USA zich de handen af van de Europese situatie met zijn volksverhuizing die nu op gang is en dan zal het ieder voor zich worden.

 • weerstand

  Tjonge, dat had ik nooit achter Roemer en Futselaar gezocht.

  "Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder. Reacties dienen over het onderwerp in kwestie te gaan en van inhoudelijke aard te zijn. (Zie www.boerderij.nl/spelregels.)"

 • Laten we bij het onderwerp blijven beste mensen ,
  Speelde er bij de invoering van
  melkquotum niet de zelfde problemen , ook toen moesten de "pech hebbers" ,met de pet in de hand vragen om clementie en een handrijking van de overheid , en na jaren wachten en procederen kregen zij nul op hun request , gewoon vanhieruit de rug eronder , en door ..........

 • haj146

  Met quotering hetzelfde en blijkbaar geen les geleerd. Toen 20 procent gekort nu weer minimaal 8,3 en misschien nog wel meer.

  "Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder. Reacties dienen over het onderwerp in kwestie te gaan en van inhoudelijke aard te zijn. (Zie www.boerderij.nl/spelregels.)"

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • gerben5

  @12:30 precies! Dan duurt het maar wat langer voor de nieuwe stal vol staat. Gewoon je produktierechten kopen en van de mijne afblijven.

 • Bennie Stevelink

  Dit keer ben ik het bij uitzondering eens met Frans Futselaar van de SP. Hoe heeft het in hemelsnaam kunnen gebeuren dat we in deze situatie zijn beland?

  Al in 1984, met de invoering van de eerste mestwet, de interimwet van Braks, had het pas ingevoerde melkquotum een functie binnen de mestwet. Dit werd nog eens bekrachtigd in 1997 toe de varkens- en pluimveesector dierrechten kregen en de melkveehouderij niet want “die werden wel begrensd door het melkquotum”. Iedereen die deze achtergrond kende wist dus dat met het verdwijnen van het quotum een gat in de mestwet viel.
  In de politiek wil men niet meer vee maar liever minder. Toch werd het gat wat het afgeschafte melkquotum in de mestwet achterliet niet op tijd gedicht met een vervangende regeling.

  Op de najaarsvergadering van FC zei hoofdbestuurder Erwin Wunnekink dat ze afgelopen jaar hun eigen handelen van de laatste jaren hebben nagekeken of zij deze ontwikkeling hadden kunnen voorkomen. Ze hadden geconstateerd dat FC dit niet had kunnen voorkomen.

  Wordt vervolgt......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg

  Tot 2015 was Cees ‘t Hart er nog, die nauwe contacten had met de politiek. Hij belde geregeld met Mark Rutte. Toch was ook hij niet in staat deze ontwikkeling te voorkomen?
  Dit werpt bij mij de vraag op welke krachten en belangen er achter de schermen in de politiek actief waren die blijkbaar zo groot waren dat ze niet bijgestuurd konden worden.
  De melkveehouderij wordt waarschijnlijk niet belangrijk genoeg gevonden maar anders was een parlementaire enquête op zijn plaats.

 • alco1

  Van begin af aan had het LTO er bij de overheid op moeten hameren dat de schuld bij hen lag.
  Stom te denken dat de sector het wel zelf op zou lossen.
  Dit is bewust amok maken tussen de boeren.

 • oorspronkelijk

  ik zal je misschien nooit begrijpen
  volgens mij is lto de sector
  oplossing via voer is in 2013 geopperd door lto
  overheid kwam met melkveefosfaat referentie
  maar regel van de wet werd leidraad
  niet de geest(minder vee)eventueel meer verwerking
  ingezet werd op meer verwerkingcapaciteit

 • Henk.visscher

  Het was inderdaad al bekend toen de superheffing eraf ging,dat dit er aan zat te komen dus is deze uitspraak terecht, deze boeren hebben gegokt, dat is een ondernemersrisico, als ze zoveel hebben geinvesteerd dat ze nu in de knel komen dan is dat wel hun eigen verantwoording, individueel naar knelgevallen is nu nog altijd mogelijk.

 • Almagro

  @Bennie, er komt zeker geen parlementaire enquête simpelweg omdat behalve de sector met wat periferie verder niemand interesse heeft of de sector in elkaar dondert of niet. Maar ik zal eens een poging doen om een eventuele uitkomst te voorspellen.
  Er bestaan in de politiek, binnen ngo's en bij lokale besturen zg. dubbele agenda's. Dat houdt in dat men anders denkt dan men naar buiten laat blijken. Dus neemt men bewust beslissingen en doet men dingen of laat ze juist na om zodoende hun doel te bereiken. Soms bewust of onbewust met hulp van organisaties of bedrijven binnen de sector zelf. Voorbeelden zijn bv. het niet ingrijpen in de melkveesector om later hard toe te slaan omdat de sector het (logisch) zelf verknalt. De fipronil crisis waar niet werd ingegrepen tot dat de schade zo groot werd dat een koude sanering volgt. De meerderheid binnen de sector wilde geen extra groei door POR-rechten. Toch kwamen ze om ze later na de investeringen weer in te trekken met wederom een koude sanering als gevolg. Ook het hele circus rond de derogatie vertrouw ik voor geen meter, de tijd zal het leren. Om nog maar niet te spreken van de niet aflatende regel terreur.
  Ik vrees dat de nieuwe minister niet bestand zal blijken te zijn tegen krachten die de boel zullen blijven sturen en de topambtenaren op hun hand hebben.

 • Trot

  Nu netjes controleren grondgebonden maar ook de vaarsen die gemolken worden en nog als jongvee te boek staan ook dit geeft verkeerde fosfaat

 • piet p

  Het was natuurlijk ook een beetje gokken en dan loop je de kans dat dit gebeurt.

 • alco1

  Henk Visscher. Snap je het wel?
  Juist de veroorzakers van de afkondiging van 2 juli zijn spekkoper.

 • Fryslanboppe

  De fosfaatsoap !!

 • 344412

  Terecht, dit gaat over het reductieplan, harde groeiers hoeven maar 12% terug ten opzichte van oktober 2016. Is al vorm van knelgevallenregeling.

 • koestal

  Deze uitspraak was te verwachten,anders moest de minister weer fosfaatrechten bij andere boeren weghalen.

 • landboer

  Bennie ,dankzij LTO /FC heeft dit kunnen gebeuren, die heeft hier altijd voor gelobbyd, voeg daarbij een politiek die er geen snars van snapt en ziedaar het resultaat!

 • eg wel

  @landboer,

  Lto kon niet toegeven omdat ze dan in het straatje van Nmv kwamen.

  NRC 31-3 2015
  Maar de Nederlandse boeren blijven wel een beetje mopperen. Ze kunnen door milieumaatregelen namelijk niet ongebreideld groeien. Boeren blijven gebonden aan plafonds voor onder andere de uitstoot van fosfaat en ammoniak en de hoeveelheid mest per hectare. Nederland pleitte in Brussel voor het afschaffen van het melkquotum, maar voerde als enige land in de EU een mestplafond in. „We hebben onszelf in de voet geschoten”, aldus Schoonman van de NMV.

 • deutz40

  Prima uitspraak, gelijke monniken, gelijke kappen.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Flirt

  Gesprekken aangaan met de getroffen veehouders? Ik heb als niet groeier m'n boete moeten betalen omdat er teveel gve's rondliepen. Voor iedereen gelden nu weer dezelfde regels dus gewoon aftikken, je was gewaarschuwd.

 • koestal

  Het hof meent dat er voor alle partijen een bevredigende oplossing moet komen. Dat is een prachtige zin,hier kun mooi niks mee. Hierover kun je nog dagen over discussieren !

 • koestal

  Kamerleden zijn blij met de duidelijkheid,maar hebben zorg over de gevolgen . Ik denk dat de zorg over de gevolgen voornamelijk bij de boeren ligt en de financiele gevolgen ook.

 • koestal

  Als de uitspraak anders was geweest,was het heel wat lastiger voor Carola Schouten geweest.Nu ligt het probleem weer bij de melkveehouder op het bord. Er is weinig meer aan te doen,alleen maar praten en verder niks.

 • sneek1

  De geschiedenis herhaalt zich. Net als in 1984, met melkquotum, worden de veroorzakers beloont.

 • Peerke1

  Juist Sneek1, Houdt de stallen stampie vol en ge zult hoe dan ook vroeg of laat beloond worden. Dus betaal liever een boete dan dat je fosfaatrechten aan moet kopen. Het is de overheid die heeft laten bouwen en de boeren die zich wat ingehouden hebben moeten het gelag betalen. Foei Foei Foei.

 • oorspronkelijk

  door overheid afgesproken fosfaatplafond kan niet
  door juristen voorgehouden (buiten knelgeval) succesvolle rechtsgang wel
  wie durft de juiste conclusie te trekken

 • Beheerder.Boerderij
  Redactie

  Een voorgaande reactie is verwijderd, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie www.boerderij.nl/spelregels. Verwijzingen naar oorlogen worden niet getolereerd.

 • Henk.visscher

  alco1 verklaar je nader welke groep is spekkoper

 • alco1

  Visscher. Zie mijn reactie in "bittere pil......." 20.30

 • koestal

  LTO heeft gefaald,maar het salaris van deze dure heren gaat gewoon door zonder dat ze zich schamen.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.