Rundveehouderij

Nieuws

Kwart Belgische veehouders maakt duurzame energie

Van de ruim 8.000 Belgische melkveebedrijven produceert ruim 1 op de 4 duurzame energie. Dit gebeurt voornamelijk via zonnepanelen.

Dit blijkt uit de eerste ronde (2014-2016) van de duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij.

26% minder broeikasgas

De Belgische Confederatie Zuivelindustrie stelt dat de sector er in is geslaagd de uitstoot van broeikasgassen voor rauwe melk met maar liefst 26% te doen dalen in een periode van 15 jaar. De uitstoot per kilo melk daalde van 1,28 CO2-equivalenten in 2000 gedaald naar 0,95 in 2015.

Bron: BCZ
Bron: BCZ

Om de productie van melk en zuivelproducten verder te verduurzamen startten de Belgische zuivelindustrie en de landbouwpartners van Agrofront een sectoraal duurzaamheidsprogramma op. Dit betreft de hele zuivelketen, van de melkproductie tot -transport en -verwerking. De melkveehouder kan kiezen uit een lijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven. Deze zijn gebundeld in 7 thema’s: diergezondheid en –welzijn, energie, milieu, voeding, water en bodem en sociale en economische duurzaamheid.

Melkveebedrijven steeds duurzamer

Eind 2016 liep de eerste monitoringsronde van de melkveehouderij af. In 2016 paste 92% van de melkveebedrijven minimaal één van de duurzaamheidsinitiatieven toe tegen 81% in 2014. Het gemiddeld aantal initiatieven per melkveebedrijf stijgt van 9 in 2014 naar 11 in 2016.

Of registreer je om te kunnen reageren.