Rundveehouderij

Nieuws 51 reacties

Boeren krijgen ongelijk van Hof over fosfaatreductieplan

Melkveehouders die procedeerden tegen het fosfaatreductieplan zijn niet langer vrijgesteld van de regeling.

Het gerechtshof Den Haag heeft de staat in het gelijk gesteld in het hoger beroep tegen de uitspraak van 4 mei. Daarbij kregen 51 melkveehouders in eerste instantie gelijk van de rechter. Het gerechtshof heeft nu alle uitspraken van 4 mei vernietigd voor alle bedrijven inclusief een aantal biologische bedrijven.

Alsnog heffingen betalen bij te veel koeien

De uitspraak betekent in principe dat de bedrijven alsnog moeten gaan voldoen aan de reductie volgens het fosfaatreductieplan. Bovendien moeten ze alsnog heffing betalen als ze te veel melkvee hebben gehouden.

Het uitbreiden van de melkveestapel en meer melkvee houden hebben ze volgens het hof op eigen risico gedaan. Het hof gaat er daarbij wel vanuit dat er overleg zal komen tussen de partijen (ministerie van EZ en de betrokken melkveehouders) en ‘een voor partijen bevredigende regeling zullen treffen’.

Hof: regeling voldoende te voorzien

Volgens het hof was de regeling voldoende te voorzien. Voor de melkveehouders was te ‘voorzien dat ongeremde groei van de melkveestapel tot problemen kon leiden met de derogatievoorwaarden’. Ook was uit ‘parlementaire stukken af te leiden dat bij overschrijding van het productieplafond, productiebegrenzende maatregelen aan de orde zouden kunnen komen’.

Het hof volgt ook niet het oordeel van de rechtbank dat grondgebonden groeiers niet konden voorzien dat ze onder de regeling zouden vallen.

Verder is niet in het algemeen te zeggen dat de regeling ‘onevenredige gevolgen’ heeft voor bedrijven. Dat zou per individueel geval beoordeeld moeten worden.

Geen uitzondering biologische bedrijven

Het hof heeft nadrukkelijk geen uitzondering gemaakt voor biologische bedrijven. De overweging daarbij is dat ook biologische bedrijven aan de nationale mestproductie bijdragen.

Lichte toets

Op basis van de nu vernietigde uitspraak hebben bijna 3.000 melkveehouders een zogenoemde lichte toets ingediend om uitstel van betaling voor heffingen te krijgen. Daaronder zijn ook de bedrijven die in augustus eveneens gelijk kregen van de rechter. RVO.nl heeft aangegeven dat het fosfaatreductieplan voor bedrijven die niet hebben geprocedeerd volledig wordt toegepast als de uitspraak van mei vernietigd zou worden.

Lees ook de reacties van landbouwminister Schouten en Kamerleden en van belangenbehartigers op de uitspraak

Foto

 • Vaars in veewagen. De veehouders zullen alsnog vee moeten afvoeren.

  Vaars in veewagen. De veehouders zullen alsnog vee moeten afvoeren.

Laatste reacties

 • Mfb

  Gelukkig maar, dit geeft duidelijkheid.
  Voor de knelgevallen is de knelgevallenregeling er wel dus die individuele bedrijven kunnen zelf toetsen of ze daar onder vallen.

 • deB.

  Gerechtigheid, nu iedereen terug in z'n hok, en roeien met de riemen!~~~~~

  Koeien kunnen weer retour naar het buitenland...

 • arjangeenen

  Dus nu moet ieder voor zich gaan rechten. Het zou per geval bekeken moeten worden..

 • v w

  Nou gas d'r op , zolang de derogatie maar naar de klote gaat!

 • magele

  Totaal corrupte bende, de staat en de rechtelijke macht spelen onder 1 hoedje.
  Het zijn maar boeren niet waar.

 • Mfb

  @v w Klinkt niet goed zo'n reactie. Hiermee strijk je de overgrote meerderheid tegen de haren in. Hoop voor je dat je de boetes van teveel koeien kunt betalen zonder dat je eigen bedrijf naar de klote gaat.
  @magele De meeste boeren zijn het eens met deze uitspraak.

 • Erwin Haveman

  Deze uitspraak geeft aan dat het NIET ieder voor zich is. Een dierlijke sector heeft de verantwoordelijkheid duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd te groeien. Iedereen moet terug naar de peildatum, ook de zeer kleine groeiers. De extreme groeiers moeten nog harder krimpen. De knelgevallen regeling moet voldoende houvast bieden. De generieke korting geeft aan dat de hele niet grondgebonden sector over de volledige linie gegroeid is (op nationaal niveau) en zodoende deze bedrijven moeten krimpen met ruim 8%. De grondgebonden en nauwelijks gegroeide bedrijven worden ontzien, deze bedrijven zijn gewenst en hebben nauwelijks tot geen bijdrage geleverd aan het probleem.

  De mensen die roepen ieder voor zich: samen staat een sector sterker en de problemen zijn door een grote groep veroorzaakt en moeten dan ook collectief worden aangepakt.

 • deB.


  Gas erop?? Kom op man, gebruik je verstand.
  Het is niet ieder voor zich, hou je aan de regels die voor iedereen gelden!!

  Als je wilt gassen moet je nu je auto pakken, richting a2 gaan op links, en over de 200 gaan rijden langs de trajectcontrole..... nee precies dat doe je ook niet!!

 • lelyfarm

  iemand interesse in fosfaat rechten? het hof staat niet op zich zelf ze hebben partij gekozen en dat mag niet.

 • melkveeakkerbouwer

  Heeft nu niemand in de gaten hoe het zit. Die derogatie gaan we echt wel kwijt raken binnen enkele jaren. Het fosfaatplafond wordt in een wet vastgelegd dus over een paar jaar fosfaatplafond zonder derogatie. Kijk er toch even doorheen, die hele fosfaatrechten geven alleen maar verliezers. De overige regels zijn voldoende om de groei toe te staan op plaatsen waar voldoende grond is om de mest te plaatsen of de mest te verwerken en exporteren. Zonder derogatie en fosfaatrechten mag iedereen bemesten volgens de normen. Dan is de winst te halen op het gebied van mineralenconcentraten etc.

 • jfvanbruchem1

  en nu fosfaatrechten kopen wie bied er geld?

 • deB.


  Je zult nu maar koeien hebben die eigenlijk al lang weg hadden moeten zijn.
  Wordt een drama voor bedrijven die er mee te maken hebben in deze laatste 2 maanden

 • gerben5

  Erwin Haveman de niet gegroeide en niet grondgebonden word ook gewoon 8.3% gekort

 • pieterhermans1

 • Erwin Haveman

  @Gerben5: dat klopt inderdaad, dat is een pijnpunt van collectiviteit van een sector op dit moment en dit dossier.

 • Peerke1

  Een groot circus met een tombola en een rad van fortuin met enkel de bedoeling hoeveel boeren ze er weer mee om kunnen laten vallen. Het wachten is op de volgende circus voorstelling.

 • gjh

  volkomen terecht we moeten tenslotte allemaal krimpen.

 • rub2

  Andersom geredeneerd bij wie hadden de gve weg gehaald moeten worden wanneer heel bouwend Nederland in het gelijk was gesteld? Juist dan hadden de bedrijven die 'niets' hadden gedaan dit op kunnen hoesten. Om alsnog de derogatie te verdienen. Want simpel zat derogatie wel of niet, meer koeien dan dat er nu in NL rond lopen komen er zeker niet meer bij, nooit niet meer alleen maar minder.

  Het is dramatisch genoeg voor een hoop bedrijven deels aan je eigen ondernemersrisico en deels aan de overheid te danken.

  Zakt zeker nu de vraag van import weer en daarbij de prijs van de exportvaarzen.......

  Hopen dat de melkprijs komende maanden nog beetje op niveau blijft dan maar.

 • v w

  Het voordeel van derogatie weegt niet op tegen de kosten en baten zeker niet in de toekomst zal elke 4 jaar strenger worden. Mest afzet kosten vallen in t niet bij de kosten voor fosfaat rechten. Maar goed daar komen jullie over een paar jaar wel achter, maar dan is er geen weg meer terug. Er zijn hier maar 2 groepen mee gebaat de staat en de (toekomstige) stoppers

 • Bennie Stevelink

  Ik vraag mij af wat de gevolgen zijn van de motivering van deze uitspraak:

  “Volgens het hof was de regeling voldoende te voorzien. Voor de melkveehouders was te ‘voorzien dat ongeremde groei van de melkveestapel tot problemen kon leiden met de derogatievoorwaarden’. Ook was uit ‘parlementaire stukken af te leiden dat bij overschrijding van het productieplafond, productiebegrenzende maatregelen aan de orde zouden kunnen komen’.”

  Heeft deze motivering ook gevolgen voor de knelgevallenregeling voor de nog toe te wijzen fosfaatrechten? De rechter heeft immers geoordeeld dat begrenzing te voorzien was en dat men daarom zelf het risico van uitbreiding moet dragen.

 • Sipma

  Blij met de uitspraak en ik hoop dat dit inderdaad ook meteen de knelgevallenregeling zeer beperkt. Het zou te zot voor woorden zijn als er net als in de jaren 80 weer een groep gratis rechten krijgt die de anderen moeten inleveren.

 • Iedere melkveehouder heeft risico's genomen. Daar heb je zelf voor gekozen.
  De niet groeiers en wel groeiers. En in dit geval is het toch correct dat het risico is neergelegd bij degene die verkeerd heeft gegokt. Het moest immers zo veel groter worden. Met kleine sprongen waren de risico's beter afgedekt geweest.

 • alco1

  De boeren konden alles 'voorzien' hebben??????????
  De overheid had alles voorzien kunnen hebben en tijdig maatregelen moeten treffen.

 • Sipma

  @alco1, inderdaad wist iedereen dat er wat zou komen en daar is het nu net mis gegaan. heel veel hebben gedacht en ik heb het ze ook letterlijk horen zeggen. "in 84 is het me mis gegaan maar het zal me nu niet weer mis gaan, Die stal die moet er komen." Maar geen nood als je voldoende grond hebt en niet tegen de klippen op hebt geinvesteerd krijg je bij de bank wel geld om verder te groeien.

 • gjh

  dus gewoon rechten bij kopen en van de mijne afblijven. Ben zeer blij met deze uitspraak nogmaals volkomen TERECHT. Niemand heeft die boeren opdracht gegeven om te bouwen.

 • haj146

  Sluit mij bij VW en Alco aan. Het zou jammer zijn dat de niet groeier moet bloeden maar aan de andere kant heeft de groeier NIKS verkeerd gedaan. Tenminste wanneer je binnen NB en grondgebondenheid bent gegroeid. Het circus blijf tmaar door gaan zo.

 • Peerke1

  Dus doe de stallen stampvol om de volgende krimp voor te zijn. Hoe stom kan de wetgever zijn als ze minder dieren willen.

 • Klaasvaak

  Benieuwd hoeveel er voor €200/kg P verhandeld gaat worden.... Zo je stal volkopen is ook 'zelfmoord'.

  Dit gaat nog een behoorlijk staartje krijgen...

 • alco1

  Er zijn zelfs boeren die veel superheffing trotseerden om een groot deel te krijgen.
  Ze komen als spekkoper uit de bus.

 • eg wel

  Weet iemand of aangeschafte fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar zijn??

 • Fryslanboppe

  De fosfaatreductie regeling kent nu geen uitzonderingen en zo hoort het ook. Dat de regeling op zich een raar iets is is overduidelijk. 2 juli 2015 is straks 3 jaar terug een onderneming kan niet 3 jaar stil blijven staan dus duidelijke en heldere regelgeving zou geen schande zijn !!

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • koestal

  @" "
  Ja Nederland is VOL, al decennia. Maar wij redden ons nog wel even met 70 koeien op 50 hectare, maar op 2 juli 15 hadden we ook net een koppel pinken verkocht, heb je toch nog met dat gezeik te maken. Communisme/socialisme, verregaande bemoeienis van de staat, meer is het niet. Misschien was dit te verwachten in een dichtbevolkt land, er komt alleen maar meer gezeik. Als ik 200 koeien wou melken was ik ook al lang in het buitenland, het is nu de vraag wanneer de fosfaatrechten weer afgeschaft worden.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Genie

  Ik ben blij met deze uitspraak. Dit is gerechtigheid.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Mfb

  Ik weet niet of je gelukkig kunt worden van 700 koeien en 1000 ha maar wanneer je met zulke gefrustreerde reactie komt dan is het nog niet helemaal oké lijkt mij.
  Veel geluk met het vinden van je geluk.

 • sneek1

  De geschiedenis herhaalt zich. Net als in 1984, met melkquotum, worden de veroorzakers beloont.

 • gjh

  reactie van 31 okt om21.33 is van een verliezer die het hier niet kan winnen. Ik heb wel eens gehoord de verliezers gaan naar het buitenland zie hier het voorbeeld puur gefrusteerde opmerking van hem.

 • piet p

  Gaat de gokkers klauwen met geld kosten .
  zomaar 5000,- per teveel gehouden gve.
  Zie dat maar op te vangen na twee magere jaren.

 • Beheerder.Boerderij
  Redactie

  Een aantal reacties zijn verwijderd, omdat deze niet voldeden aan de regels. Zie www.boerderij.nl/spelregels.

 • velskamp

  Kan de 8,3% weer omlaag . Worden er niet meer koeien gestolen tussen boeren onderling

 • Henk.visscher

  Ik wil wel eens een reactie van iemand die ook meedeed met de rechtspraak, met de argumenten erbij waarom hij of zij zich meer een knelgeval voelt dan de overige boeren, dan kan ik beter beoordelen of het wel of niet terecht is.
  Ik ben blij met de uitspraak, maar denk dat er onder deze boeren ook schrijnende gevallen zijn.

 • koestal

  Ja heers en verdeel, het komt heel veel veehouders wel goed uit deze uitspraak, anders waren de niet-grondgebonden nog meer gekort, en mogelijk ook de grondgebonden veehouders, konden we dat onderling nog even mooi uitvechten. Het is nu altijd de extensieve tegen de intensieve, die niet-groeier tegen de groeier, de bio tegen de gangbaar, laten we daar vooral niet in meegaan, het is ons boeren tegen de staat, want geen enkele boer zit op deze regelzucht te wachten, behalve een paar die willen stoppen/verkopen. De veroorzakers/bedenkers van dit meesterplan om de derogatie te redden hebben veelal al lang het zinkende schip verlaten.

 • Dutchdairy

  Ik denk dat er 1 prachtige oplossing is voor t hele probleem, terug naar melkquotum. Is voor iedereen overzichtelijk, referentiejaar 2017 aanhouden, Campina ook blij.

 • John*

  even vijf jaar met die fosfaatrechten heen tobben is zo gek nog niet. de koeien verhuizen zo naar de gebieden waar er ruimte voor is. voor de blijvers in de niet grond gebieden is er de mogelijkheid om grond aan te kopen. uiteindelijk kan dan de sector over 5 jaar fosfaatrechtloos 100% grondgebonden door. extra groei kan dan alleen nog door grond aan te kopen, gezien de cashflow en de grondprijs zal de groei van de sector dan ook met mondjesmaat gaan.

 • magele

  Als je waarheid schrijft wordt die door de redactie van Boerderij verwijderd, die redacteuren zijn gewoon verleng stukken van die gasten uit Den Haag.

 • Beheerder.Boerderij
  Redactie

  @magele, uw reactie wordt alleen verwijderd als deze niet voldoet aan de spelregels. Zie www.boerderij.nl/spelregels.

 • xw

  Ja Magele, de berichten worden ook hier gecensureerd. Het is in NL niet meer wat het is geweest. Ook in onafhankelijke vakbladen mag je niet meer zeggen wat je wilt.

 • koestal

  @John
  Denk dat het daar wel op aan gaat.
  Sinds het mestoverschot had men eigenlijk al eens over de grens moeten gaan kijken. Ik denk dat er toch op bepaalde plekken teveel is uitgebreid zonder te kijken naar andere mogelijkheden. Kijk voor de grap eens op de fosfaatdichtheidkaart van Europa, men zit nog in de ontkenningsfase, maar Zuid en Oost Nederland ziet gewoon zwart van de mest, terwijl er in de rest van Europa ruimte zat is, maar dan moet men wel een stukje verhuizen.
  http://f.jwwb.nl/public/e/9/b/fosfaat/fosfaat-map-3.large.jpg

 • John*

  die kaartjes zeggen niet zoveel, als alle varkensbaronnen en grote melkveehouders een postbus openen in amsterdam explodeert de hoeveelheid geproduceerde fosfaat in amsterdam.. zonder dat er ook maar een beest bij is gekomen.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.