Rundveehouderij

Nieuws 9 reacties

Wet fosfaatrechten juridisch aanvechtbaar

In het wetsvoorstel voor fosfaatrechten voor melkvee is te weinig rekening gehouden met kritiek van de Raad van State. Belangrijke onderdelen zoals de zeer beperkte knelgevallenregeling zijn juridisch niet houdbaar.

Dat zegt advocaat Jacoline Kroon, specialist op het gebied van productierechten bij A&S Advocaten. “Bij vrijwel elke kortingsmaatregel vraagt de Raad van State (RvS) zich af of die wel juridisch houdbaar is, omdat er telkens sprake is van inmenging in het eigendom. De wetgever denkt daar veel te gemakkelijk over”, aldus Kroon.

Inmengingen in eigendomsrecht

Kroon doelt onder meer op de toekenning van rechten waarbij geen rekening wordt gehouden met latente ruimte, de generieke korting per 1 januari 2018 en de afroming bij overdracht van rechten. Dat zijn allemaal inmengingen in het eigendomsrecht, waarvoor een zogenoemde 1 EP-toets volgens het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens nodig is. Daarbij wordt onder meer gekeken of er een juiste afweging is gemaakt tussen algemeen belang en individueel belang. Veel bedrijven zien zich nu gedwongen om juridische procedures te beginnen om hun recht te halen, vindt Kroon.

Ongewoon kritisch advies van Raad van State

Advocaat Joost De Rooij van Linssen Advocaten bevestigt de constateringen van Kroon. Het ongewoon kritische advies van de RvS is volgens hem een schot voor open doel voor Kamerleden. Temeer omdat er door Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, zo weinig is gedaan met de opmerkingen van de RvS. “Als een 1 EP-toets is vereist, zal dat op zijn minst geïnventariseerd moeten worden”, volgens De Rooij, "de Raad van State is er immers niet voor niets.”

Beide advocaten verwijzen ook naar recente uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de vaststelling van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie. Daarbij hebben tientallen melkveehouders procedures gewonnen omdat te weinig rekening was gehouden met hun specifieke situatie.

Laatste reacties

 • Klaasvaak

  Nou Van Dam, dat worden nog een paar drukke laatste maanden. Terwijl je prioriteit toch zou moeten liggen bij de verkiezingen...

  Of mag je opvolger het 'vuile' werk opknappen?

 • Let wel volgens mij is de aankondiging van de datum 2 juli 2015 ergens in augustus geweest. Lullig als je net op zeg maar 10 juli een vrachtwagen vol hebt laten aankomen.
  Terwijl je overal aan voldeed ,mits de koeien binnen de vergunning past.

 • jeannettedekker1

  Fosfaatrechten zijn alleen gunstig voor stoppers . Het zorgt niet voor een betere melkprijs,de hoeveelheid melk op de wereldmarkt zelfs de Europesemarkt word vrijwel niet minder. En derogatieverhaal is onzin 250 kg stikstof op grasland is noodzaak inplaats van cadootje van Brussel.

 • wbmengels

  Dit is geen regulering, maar wel degelijk ontneming van (tenminste een deel van) het eigendom. De overheid ontneemt immers het recht om het aantal melkkoeien te houden, waarvoor (in overeenstemming met het geldende recht) is geïnvesteerd, zowel in bouw als vergunningen. Die investering wordt daardoor te dele onbruikbaar voor het doel waarvoor ze was gedaan en dus waardeloos. Als je iets hebt, wat je onvrijwillig wordt afgenomen en dus niet meer hebt, is er sprake van ontneming.

 • Peerke1

  Klopt helemaal wbmengels. Zonder overleg zoveel en op een dusdanige manier opnieuw iets bestaands invoeren na vrijgave van het melkquotum is gewoonweg schandalig en ook pure diefstal van vergunde rechten. Er zijn gevallen die op deze manier tot meer dan 95% van de rechten in moeten leveren. Hoezo democratie? Dit lijkt op uitroeien van boeren.

 • Bennie Stevelink

  @Peerke, 95% inleveren doet zich alleen voor bij boeren die na 2 juli 2000% (tweeduizend procent) hebben uitgebreid, oftewel twintig keer zoveel koeien houden. Gelukkig zijn dat er niet zoveel.

 • alco1

  Het onbehaaglijke is weer dat er tweedeling is gecreëerd tussen boeren. Aan de ene kant boeren die zich genomen voelen en aan de andere kant de boeren die "voorgesorteerd" hebben voor 2 juli, door enorm meer vee te houden.
  Maar er zijn ook boeren die fosfaatrechten wel zien zitten als bescherming voor hun mestafzet kosten.
  Kortom is het het beste om je als overheid maar nergens mee te bemoeien.
  Natuurlijke selectie is het houdbaarst.

 • Peerke1

  Bennie Steveling, ik heb het over rechten die voor 2 juli 2015 opgebouwd zijn, te weten milieuvergunningen en veestallen om koeien te houden. Als iemand dan toevallig zijn stallen aan een andere boer voor een paar maanden in gebruik heeft gegeven van 15-06-2015 tot 01-10-2015. De straf hiervoor is 100% inleveren van de opgebouwde rechten. Pure diefstal en uitroeien van boeren.

 • gerrekens

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.