Rundveehouderij

Nieuws 44 reactieslaatste update:10 sep 2016

Grondgebonden en biologisch bedrijf ook gekort op fosfaatrechten

Grondgebonden en biologische melkveehouders worden niet volledig gecompenseerd bij de generieke korting op fosfaatrechten. Er komt geen knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2015 fors aan het uitbreiden waren.

Dat blijkt uit de brief van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en het wetsvoorstel fosfaatrechten dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met de invoering van fosfaatrechten wordt de fosfaatproductie van de melkveehouderij begrensd. Boeren mogen in de toekomst alleen melkvee houden als zij over voldoende fosfaatrechten beschikken. Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd.

Generieke korting dreigt veel hoger te worden

Onderdeel van het stelsel is een generieke korting op de fosfaatproductie in 2018. Van Dam gaf eerder aan tussen de 4 en 8% te korten. Grondgebonden en biologische bedrijven zouden worden gecompenseerd voor deze korting. De exacte omvang van die generieke korting is nu nog niet bekend, die wordt 1 juli 2017 bekendgemaakt. Door de veel hogere overschrijding van het fosfaatplafond dreigt deze korting veel hoger te worden. "Ik streef nog steeds naar maximaal 8%", schrijft Van Dam nu. Of dat haalbaar is hangt af van verschillende factoren.

Geen knelgevallenregeling

Uit eerdergenoemd wetsvoorstel blijkt ook dat er geen knelgevallenregeling in het fosfaatrechtenstelsel komt voor bedrijven die in 2015 aan het uitbreiden waren. In de wet is geen knelgevallenregeling opgenomen voor recent gestarte bedrijven, die op peildatum 2 juli 2015 aantoonbaar onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan, of die in verband met uitbreidingsplannen hoofdzakelijk jongvee hadden.

De knelgevallenregeling is zeer beperkt tot alleen een afwijkende fosfaatproductie op de peildatum, als gevolg van buitengewone omstandigheden. Als een boer kan aantonen dat hij minimaal 5% minder melkveefosfaat op zijn bedrijf had dan gebruikelijk door een buitengewone omstandigheid, bijvoorbeeld ziekte, komt hij in aanmerking voor de knelgevallenregeling. Van Dam houdt de regeling heel summier, vanwege gevolgen voor de generieke korting en de juridische houdbaarheid.

Om de fosfaatproductie terug te dringen wordt daarnaast bij handel in rechten bij iedere transactie 10% afgeroomd. Overdracht naar eerste-, tweede-, of derdegraads familie is vrijgesteld van afroming.

Generieke korting intensieve sectoren

Met het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij wordt het ook mogelijk om generiek te korten op varkens- en pluimveerechten, mocht de mestproductie in deze sectoren de oorzaak zijn van overschrijding van het nationale mestproductieplafond. Of er generiek gekort gaat worden in de intensieve sectoren, wordt in de loop van 2017 besloten.

De Tweede en Eerste Kamer zullen zich de komende maanden over het wetsvoorstel fosfaatrechten – een aanpassing van de Meststoffenwet – buigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.

Laatste reacties

 • deB.

  En bedankt weer....!! Heb ik netjes vee en grond rond , moet ik vee gaan afstaan, aan die misselijkmakende zogenaamde ondernemers met te grote stallen op weinig grond bah!!!
  Niet te geloven zo'n corrupte bende

 • DJ-D

  Opzouten met die fosfaatrechten. Steek je energie in de probleemgebieden waar de waterkwaliteit nog niet voldoet. Achterhaal daar dmv dna testen de vervuilers en breng niet iedereen in de problemen met zo'n idioot voorstel!

 • edke

  Wat gaan ze met de LTO bestuurders doen, die al wisten dat 2 juli 2015 peildatum zou worden en vrachtwagen(s) vol vee hebben laten komen op 1 juli !!!!!

 • Marco22

  RVO kan met 1 druk op de knop alle koeien met DL als oornummer eruit halen.
  Die boeren die moeten gekort worden.

 • alco1

  Het is nog steeds een "wetsvoorstel".
  Misschien gaat het verstand nog wel een keer werken.

 • simpel boerke

  Verschuif de datum naar 30 juni of 1 juli en eem hoop koeien vallen oneens buiten de boot!

 • .....

  Grote groeiers in het eerste half jaar van 2015 extra korten, dat is gewoon rechtvaardig

 • hooghoes

  Alleen de groeiers korten das het eerlijkst.

 • vogel

  100 - (Gewenste aantal vee : door peildatum 2 juli 2015 x 100).
  Zo moeilijk kan het toch niet zijn om korting te berekenen.
  Gelijk ook maar uitvoeren voor het aantal te rijden kilometers met de auto

 • PIETER123

  De nieuwe LTO geest waait nu al in Den Haag.Een derde van de boeren die altijd netjes zich aan de wet hebben gehouden worden nu uitgemolken.Kan het netwerk grondig met genoeg leden dit tij nog keren in de politiek.Deze boeren moeten duidelijk nu voor hun zelf kiezen lidmaatschap opzeggen bij de LTO en lid worden van Grondig e.d.LTO wordt nu toch een verlengstuk van de NZO.

 • Het is niet te geloven.

 • gradje1966@

  Peildatum 01-01-2016 is het grootste probleem opgelost .
  In Friesland kwamen 1500 koeien in de week er bij vanuit het buitenland in de maanden mei en juni daar zijn nu ook veel intensieve bedrijven dus niet alleen in het zuiden

 • deB.


  Lto bedankt!!! Wat een misselijke club is dat geworden! Degelijke familiebedrijven worden zo kopje kleiner gemaakt, zo voel ik het wel!
  Stelletje wijsneuzen met die grote verderfstallen

 • R. B.

  Gewoon aantal grve per hectare en je hebt een makkelijk te controleren wet.
  Dan kan het ministerie een hoop controleurs de laan uit sturen.
  Wel zo eerlijk en je hebt meteen minder vervuiling.

 • koeien1000

  Gezinsbedrijven moeten weer op draaien voor de boeren die groter zijn geworden bedankt

 • teunisenwilly1

  Helemaal met @WvO1 en @ Marco22 Peildatum mag van mij nog gerust terug naar 1 mei of 1 juni .Ik zal weleens graag willen weten wat het verschil is het koeien aantal van 1 Juni of 2juli . Waarom zouden de grondgebonden boeren moeten boeten voor die grote intensieve groeiers zei zijn de veroorzakers van het fosfaat probleem wij hebben nog fosfaat ruimte over op ons land. maar denk toch niet dat ik stront van een ander wil met alle ziekte kiemen. En hoe gaat die fosfaat handel er uit zien a.u.b. toch niet bij LTO en FC en de vorige handelaren van het melkquotum daar hebben er zich ook veel aan verrijkt LTO en FC hebben al hun grootheidswaanzin voor zoveel ellende gezorgd. CLM is een neutrale partij. LTO heeft de grondgebonden een dolksteek in de rug gegeven. Om GRONDIG en CLM weg te bluffen. En ik snap de minister niet het zijn de grote die ieder keer om steun komen. Ze hebben zich zelf in de nesten gewerkt met die grote uitbreiding en mestoverschot van laat ze dat zelf op lossen doen extensieve ook. van Dam geef er geen geld aan het is een bodem loze strontput

 • eric12345

  overal heb je schijven, bamischijven, slijpschijven,belastingschijven, hiero ken men ook wel fosfaat schijven toepassen, vanaf 60% uitbreiding 60% inleveren vanaf 80% 80% oid. arag zal een hoop werk krijgen, aanpakken die handel. bodemprocedures enz. ieder voor eigen parochie.

 • Peerke1

  Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van de arbeiders partij, die over duidelijk fel tegen de boeren zijn en de recreatie van alle kanten toejuichen.

 • deB.


  Dwars er voor gaan liggen met z'n allen!! Of laten we ons weer naar de slachtbank leiden!?

  We gaan dit toch niet accepteren, koeien afpakken van een zelfvoorzienend bedrijf!

 • putten

  je hebt leugenaars en aartsleugenaars; in den haag vallen ze onder de laatste categorie anders hadden ze de grondgebonden bedrijven ongemoeid gelaten.

 • hspons

  Lijten 1966 bedoeld natuurlijk 1 januari 2015 als peildatum.
  Iedereen wil groeien, terwijl er geen vraag er voor is.
  Dit was al bekend zie inkomsten 2008/2009.
  Toch werd er in via t.v. enz gezegd dat we meer moeten produceren.
  Hier staan duidelijk geen inkomsten tegenover!
  Nu terug naar de basis.
  Kalfjes niets waard, jongvee weg.
  Teveel slachtkoeien.
  Wat willen?
  Toch een normaal inkomen!
  Moet dit ten koste van je collega's?
  Of zijn we nu.......
 • Fryslanboppe

  Intensief is altijd al beloond. Misselijk! ! Maar let op mijn woorden het komt naar mijn mening zo. We raken de derogatie kwijt in Brussel en daar mee komen alle regels te vervallen. Op die manier hoeft niemand in Den Haag het boete kleed aan te trekken en geven ze als antwoord: jullie zijn zelf zo veel koeien gaan melken. De weg van de minste weerstand!! Ik wens de banken ook veel sterkte....

 • Mfb

  Van de zotte, wij voeren per jaar meer dan 1.000 kuub mest aan omdat we extensief zijn en ik wordt straks gekort om mijn koeien zodat ik nog meer mest aan kan voeren..... Het moet toch niet gekker worden....
  Regels slaan helemaal nergens op.... Wij veroorzaken het probleem niet.
  Pak eerst alles maar aan wat meer dan 20.000 kg melk per ha melkt. Ik durft te wedden dat wanneer je deze vervuilers kort dat het mestprobleem is opgelost...

 • wmeulemanjr1

  Volgens de reacties zijn het er maar weinig eens met het 'fosfaat voorstel,
  Waar blijven de 'trouwe LTO, aanhangers met hun reactie? Die zijn het er toch mee eens? Of toch niet?

 • eg wel

  LTO / NZO, hebben al in 2002 getekend voor het sectorale fosfaat-plafond.
  Hebben hierna 12 jaar de tijd gehad om de groei tot het plafond te reguleren.
  Grondgebonden en weiden was alles wat de klok sloeg.
  Je zult maar geluisterd- en geïnvesteerd hebben in grond, en nu koeien in moeten leveren om de harde groeiers in aantal koeien te ontzien.
  Hetzelfde zie je gebeuren met RFC, inzetten op weiden en nu geld uittrekken voor mest vergisten voor de boeren die niet weiden.
  Hoe bezopen wil je het hebben.

 • lepercheron 46

  Meulman helemaal met je eens, nu hoor je de grote boeren niet met hun grote bek.
  De vervuiler betaald.

 • .....

  Beetje solidair met onze zuiderlingen mensen

 • teunisenwilly1

  Ik las in de boerderij krant dat Veerman en Jan Jakop van Dijk geen bood schappen bij AH meer doen heb ik al nooit gedaan. Dat is ook zo'n multinatonals Dat is Friesland Campina dus ook, hen producten niet kopen koop bij de boerderij winkels of van een andere fabriek. FC houd ook de grote groeiers de handen boven het hoofd. Wat een misselijke fabriek die melk stinkt.

 • Foxxy

  Het blijft een onzinnige regelgeving! Immers, vee produceert geen fosfaat ; het eet gewassen op,die fosfaten bevatten, evenals mens doen! Linksom of rechtsom blijven de fosfaten! Ze leggen de zere vinger op de verkeerde plek!
  In een groeizaam jaar oogst je van 1 hectare gras 110 kg fosfaat! Dat koeien dat opvreten en uitscheiden heeft niets met fosfaatproductie te maken! Fosfaatproductie moet je zoeken in fosfaatmijnen! Die hebben we niet in Nederland!

 • Attie

  eg wel Helemaal mee eens Ze hebben er alle belang bij om geen verschil te hebben!

 • PIETER123

  Bij de regiegroep fosfaat van LTO(biohuis) NMV Grondig en nog natuurclub.daar is het al mis gegaan daar is het woord biologisch nooit door de LTO genoemd als belangenbehartiger van die leden.Dus dit kraakt aan alle kanten deze fosfaat wetgeving Duidelijk is dat NZO de touwtjes in handen heeft.Alleen de 2e kamer kan nog kiezen voor een groep boeren die niks met derogatie te maken heeft omdat men zich aan de EU-norm van 170 kg N hun basis.Gevolg is dat dat er een fosfaatgebrek ontstaat door deze wet in hun kringloop. Met alle gevolgen voor het vee om die gezond te houden.

 • Jan van het Zand

  Er is een tekort aan melk. De melkprijs op de spotmarkt vliegt omhoog. Waar hebben we het over? Oh ja, de politici in Den Haag gaan weer aan het werk na hun zomerreces.

 • polsbroek

  De daders van deze ellende zijn de LTO en den haag die waren te laf om op tijd in te grijpen. De schijt huizen!!!!!!

 • deB.


  Lto, opdoeken met je linksom gelul en rechtsom vullen!
  Kijk hoe die pipo op de ath loopt te raas kallen, gaat helemaal nergens over!
  Trouwens alle sprekers vond ik waardeloos, daar ga je toch niet voor zitten zeg

 • rub2

  Het bedrijfsleven en met name de financiële sector hijgt de staatsecretaris in de nek. Hier wordt onderhandeld waar wij geen weet van hebben. Deze oefenen druk uit omdat ze op de klompen aan kunnen voelen dat wanneer er wordt gekozen voor ' eerlijkheid' grondgebonden veehouderij en deze niet korten de grote duur gefinancierde stallen / bedrijven in de problemen komen en daarbij dus ook de banken.... de belangen daar zijn vele malen groter dan dat grondgebonden boertje want die red zich met een paar koetjes minder ook wel!

 • Klaske68

  Rub2 jij slaat de spijker op zijn kop! Het is diep triest maar helaas wel de harde werkelijkheid.

 • mariapeel

  Het wil Helemaal niet zeggen dat een grond loos bedrijf slechter is voor t milieu .zonder grond kun economische een veel betere boterham verdienen als met veel grond. Veel bijprodukten voeren is puur afvalverwerking voor de overheid goedkopere ricycling bestaat er niet .de mest kan verwerkt worden en met het restproduct kun je heel veel.het is zo onzin dat je veel grond moet hebben .de beste boeren halen een inkomen met scherp in te kopen en verstand van de koe .en niet van trekker rijden op de vele ha dat is een fantasie wat veel boeren nog van zouden dromen maar helaas grond is gewoon te duur

 • xw

  jongens (en meisjes) na 1 januari 2017 gaat de melkprijs weer flink stijgen

 • eg wel

  @xw,
  Das goed nieuws,maar voor sommigen te laat.

 • Nick1983

  @mariapeel

  Om zo in 1 keer ff een compleet areaal aan grond te kopen is d idd te duur ja. Maar al de mest afzetten voor 16 euro en hoger kan ook niet uit.

 • teunisenwilly1

  @ mariapeel Als je uit gebreid hebt na 2015 moet niet zeuren. Eerst zeuren jullie dat duur voer moet kopen , dan kopen ze als gekken koeien daarna was het voer niet aan te slepen dachten niet dat het ook betaald moest worden dachten er niet bij door dat er niet alleen melk uit die koe kwam maar ook mest en lopen naar Den Haag om geld voor mest verwerking jullie moeten je schamen terwijl er zoveel nodig is in de zorg het is schande dat er geld van de belasting betaler naar mest verwerking gaat. Elk bedrijf moet dat zelf maar oplossen De extensieve gaan ook niet naar de belasting betaler om de zodebemester te ver nieuwe . En wij hebben door de jaren heen aan water onder zoek gedaan en zitten ver onder de norm. Dat mag weleens beloond worden. Nooit de boel ver vuil. Het beste is korten bij de genen die het overschot hebben gemaakt dat is rechtvaardig. en niet korten die het niet veroorzaakt hebben heel simpel. Die lopen niet schooien in Den Haag om geld. Maar die ZLTO voorman bij jullie wil over geld voor hebben voor hagel bui , voor lege stallen op ruimen, dat doet je toch zelf dat is gewoon je plicht en nu ook weer de mest op ruimen. Bij ons is ook de mais Wel eens verwoest door val winden en de nok van het dak gewaaid maar dat los je toch zelf op daar laat je de gemeen schap niet voor op draaien.

 • koestal

  De groeiers hebben het fosfaatprobleem en het melkoverschot veroorzaakt

 • fernanda5

  De boeren die ik ken (en dat zijn er veel)zouden veel gelukkiger zijn als ze 8% koeien opruimen. Dit zijn vaak de lamme en de blinde dieren die toch al(in een overvolle stal) voor veel werk zorgen. Na afvoer hebben ze hetzelfde aantal liters in de tank en de boer is veel gelukkiger.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.