Rundveehouderij

Nieuws 1621 x bekeken 3 reacties

Slootranden later maaien goed voor kuikens weidevogels

Later maaien van slootranden is een effectieve aanvulling op het huidige weidevogelbeheer, zoals kruidenrijk grasland.

Het geeft de vogels - en met name de kuikens van de weidevogels - een betere omgeving, wat de weidevogelstand bevordert. Dit blijkt uit een inventarisatie van diverse graslanden in Midden-Delfland, door het Louis Bolk Instituut (LBI).

Slootranden hebben in het algemeen een open structuur en zijn daardoor goed toegankelijk voor weidevogelkuikens. Daarnaast komen er meer grotere, vliegende insecten en snuitkevers (belangrijk voedsel voor de kuikens van grutto en tureluur) voor in de slootrand dan in het midden van een perceel. Loop- en korstschildkevers, belangrijk voedsel voor kievitskuikens, kwamen echter meer voor in het midden van percelen.

Verplichtingen bij beheerpakketten

Veel veehouders houden al rekening met weidevogels, maar zien op tegen de verplichtingen die bij zware beheerpakketten horen. Slootranden laten maaien is volgens het LBI echter relatief gemakkelijk in te passen in een doorsnee melkveebedrijf, en biedt duidelijk voordelen voor weidevogels. Om een kwalitatief goede foerageeromgeving voor weidevogelkuikens te creëren, is het advies om slootranden onbemest te laten en moeten hekkelzoden direct worden afgevoerd. Anders is de kans op een te dichte graszode en/of verruiging groot.

De conclusies zijn gebaseerd op intensieve monitoring van 12 verschillende graspercelen, vanaf april tot juni 2016 in Midden-Delfland. Er is gekeken naar bodemleven en -kenmerken, botanische samenstelling en insectenleven (middels bodem- en plakvallen). Er is onderscheid gemaakt tussen de perceelsranden en het midden van het perceel.

Laatste reacties

  • alphons1

    wane onzin. weidevogels moete ook eten hebben. dus bodemleven. en door de milieu clubs word bodemleve vernietigd. mest in de grond injecteren dood bodemleven. want omzetting van mest vraagt zuurstof. bodemleve stikt duss in de winter verhongerd bodemleven. uitrijverbod.

  • DJ-D

    Wij deden het dus altijd wel goed. Paar jaar geleden nog 53 nesten. Eten en besschutting genoeg bij ons. Het stikt alleen nu van de predatoren het is afgelopen . Niets is groot geworden afgelopen jaarm

  • frl

    alles in 1 keer maaien is een drama voor kuikens, beter is in het voorjaar beginnen met weiden en eerste snee in 3 keer maaien, zo is er altijd wel een schuilplek.

Of registreer je om te kunnen reageren.