Rundveehouderij

Nieuws 34 reacties

Melkpoeder en kaas drukken winst RFC

De winst van Royal FrieslandCampina (RFC) is in het eerste halfjaar 2016 gedaald met 16,7% naar €160 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de zuivelgigant.

De winstdaling vertaalt zich in een eveneens lagere interim-uitkering van €1,17 euro per 100 kilo melk (2015: €2,018). FrieslandCampina is voorzichtig over de resultaten in het tweede halfjaar.

Melkaanvoer plust flink

Door de sterke stijging van melkaanvoer (+11,9%) zijn meer basiszuivelproducten als melkpoeder, foliekaas en boter geproduceerd, die onder de kostprijs moesten worden afgezet. Met kindervoeding in China en Zuidoost-Azië, zuiveldranken in Zuidoost-Azië en Oost-Europa en met ingrediënten is wel volumegroei gerealiseerd en zijn de resultaten verbeterd. Echter dit kon de winst niet op peil houden.

Lagere melkprijs

De netto-omzet nam af met 2,2% tot €5.522 miljoen. De daling van de omzet, als gevolg van lagere verkoopprijzen, werd grotendeels gecompenseerd door een hoger volume. De melkprijs voor de leden-melkveehouders daalde naar €30,24 (eerste halfjaar 2015: €36,48) door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk en de lagere waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties).

'We hebben door toename melkproductie meer melk moeten verwerken tot basiszuivelproducten die we in de markt alleen met verlies konden afzetten.'

Roelof Joosten

CEO Roelof Joosten: "We hebben een bijzonder eerste halfjaar achter de rug. FrieslandCampina doet het goed in Azië en met ingrediënten realiseert het een mooie volumegroei in producten met toegevoegde waarde. Daarbij maken we een plus van 2,3%. We hebben wel door de toename van de melkproductie aanzienlijk meer melk moeten verwerken tot basiszuivelproducten die we in de markt alleen met verlies konden afzetten. Dat zie je terug in de 17% daling van zowel winst als melkprijs voor de leden-melkveehouders."

Volumes namen toe

Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect van €87 miljoen (1,5%) op de netto-omzet. De verkoopvolumes van toegevoegdewaardeproducten, zoals kindervoeding, ingrediënten voor kindervoeding en gecondenseerde melk, namen toe met 2,3%. Het volume basisproducten groeide nog sterker met 16,8%. De verkoopprijzen daalden met 5,6% en de prijzen van toegevoegdewaardeproducten daalden met 4,3%.

In het eerste halfjaar van 2016 is er meer boerderijmelk direct verkocht op de spotmarkt als gevolg van de hoge melkaanvoer en de volbezette productiecapaciteit.

Van de €160 miljoen winst in de eerste 6 maanden van dit jaar is €117 miljoen beschikbaar voor de aandeelhouder en verstrekker van de coöperatieve lening (Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.) en houders van ledenobligaties (eerste halfjaar 2015: €152 miljoen).

Aanbod melk daalt

Het dieptepunt van de melkprijzen is gepasseerd. In de tweede helft van 2016 zal het wereldwijde aanbod van melk afnemen ten opzichte van het eerste halfjaar. De vraag naar zuivelproducten zal in het tweede halfjaar van 2016 wereldwijd slechts bescheiden toenemen. Dit is het gevolg van de beperkte koopkracht in vele olie-exporterende landen, de politieke instabiliteit in verschillende landen, de nog beperkte vraag naar zuivelgrondstoffen in China en het handhaven door Rusland van de blokkade van zuivelproducten uit de Europese Unie.

Wat de gevolgen zullen zijn van fosfaatmaatregelen en vrijwillige productiebeperking van melk kan FrieslandCampina nog niet zeggen. De onderneming spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2016.

Laatste reacties

 • ........

  tjonge jonge miljarden geinvesteerd,goedkoop geld lenen van leden en dan zo'n shitprijs

 • ........

  joosten kan voorlopig zijn muil houden over zn mestvergisting ,er zijn andere prioriteiten denk ik zo En dat geldt natuurlijk ook voor de jongens en meisjes van de ledenraden

 • Zuperboer

  Kickstart voor Melkprijs 3.0 dat is wat we nodig hebben. DMK uit het mandje of veel beter nog eindelijk op eigen benen staan en een eigen prijs gaan uitbetalen met de borst vooruit......

 • Farmer4life2

  100 miljoen investeren in Leeuwarden. Waar nog eens 50 miljoen bij moest......
  En het is nog niet KLAAR!

  Kees van t hart is net een jaar weg en de resultaten vliegen naar beneden. Misschien had RFC meer haar huiswerk moeten doen over dé melkaanvoer. Iedereen zag het aankomen of waren de té bouwen stallen voor iets anders bestemd?

  Joosten mag van mij de laan uitgestuurd worden. Cees droeg sympathie, waar Joosten een koude kikker is.

 • ........

  Het is dat DOC en DMK in het mandje van de garantieprijs zit,anders had het een lachertje geweest

 • ........

  Wat heeft Arla het eerste half jaar totaal uitbetaald?

 • boerderij12

  kan iemand mij uitleggen winst daalt met 17 procent interemuikering daalt met 42 procent?(gaat toch niet gelijk op

 • ........

  er zijn meer liters geleverd

 • Bennie Stevelink

  Eerlijk gezegd valt het mij nog niet eens tegen, ik had het nog lager verwacht. DOC kon van de foliekaas niet meer maken dan 20 cent (22 cent met de nabetaling er al bij in). Ook FC maakt flink wat foliekaas en heeft zeker geen lagere kostprijs dan DOC. Toch betaalden ze een garantieprijs van 25 cent. Iedereen kon dus op zijn vingers uitrekenen dat er 5 cent per liter achteraan gegooid werd. Dan hadden we nog de melkbeperkingsregeling in januari en februari. Die heeft 42 miljoen gekost. Over het eerste half jaar komt dat overeen met ongeveer 0,7 tot 0,8 cent per liter. Verder werd er veel melk doorgeleverd aan derden voor 10 cent per liter.
  Buiten Nederland chaos in het voor FC belangrijke Nigeria.
  De winst die dan nog overblijft moet ook nog eens gedeeld worden door veel meer liters.
  Alles wijst erop dat we het komende halfjaar veel betere resultaten gaan halen. Alleen al de foliekaas, waar een half jaar geleden nog 5 cent per liter achteraan gegooid moest worden, draagt op dit moment positief bij aan de winst.

 • gjh

  zo FC veel winst over de rug van de boeren.

 • AA1

  das toch raar A ware zit in een opstartfase en maakt nu al dikke winst met alleen kaas. ooooo

 • koestal

  FC heeft nog nooit wat aan de kaas kunnen verdienen,dat is elk jaar hetzelfde liedje,CONO bestaat van de kaas en heeft ook nog een goede melkprijs voor de boeren. Er is flink wat mis op de verkoop afdeling van FC ,daar moet de bezem door ,geen pappen en nat houden. Ex directeur van FC van Ballegoyen doet het erg goed bij Aware.

 • Bennie Stevelink

  @jo002, A-ware is een particulier die eerst een goed renderende markt heeft en daar vervolgens de juiste hoeveelheid melk bijkoopt en geen liter meer. Het is dus een marktgedreven onderneming.
  Coöperaties zijn melkgedreven: ze hebben leden die melk leveren zoveel ze willen waar de coöperatie maar afzet voor moet zien te vinden. Ongeacht of deze afzet wel of niet rendeert. Zo heeft FC afgelopen jaar grote hoeveelheden melk met verlies moeten verwerken of doorleveren.
  Je denkt toch niet dat ze bij A-ware melk inkopen die met verlies verwerkt of doorgeleverd wordt? Ze hebben op dit moment een heel aantal boeren op een wachtlijst staan omdat ze nog geen melk mogen leveren.
  Je ziet dus duidelijk het verschil: de particulier is er voor de winst van de eigenaren en niet voor de boer.
  De coöperatie is een dienstverlenend bedrijf die de melk van de boeren verwaardt zoveel als de boer maar wil leveren.
  Bij Frieslandfoods zeiden ze vroegere jaren: "ledenmelk is geen lust maar een last". Ze hadden bij Frieslandfoods al goed in de gaten dat je voor maximale verwaarding niet meer melk moet hebben dan dat je in renderende producten kwijt kunt.

 • Bennie Stevelink

  @koestal, Cono kan zijn gehele kaasproductie kwijt in een goed renderend merk. FC weet nog meer kaas in goed renderende merken af te zetten dan Cono. Alleen is de kaasproductie van FC bijna 20 maal zo groot dan die van Cono. Ook al zou FC twee keer zoveel kaas als Cono in goed renderende merken afzetten, dan is dat nog maar tien procent van hun totale kaasproductie.

 • alco1

  Toch vindt ik het knap van A ware

 • Bennie Stevelink

  Hoeveel winst hebben ze gemaakt @alco? Hoe hoog is de vergelijkbare melkprijs die de boeren bij A-ware hebben ontvangen over de afgelopen acht maanden in vergelijking met die van FC? M.a.w. wat voor een enorme winst zouden ze bij FC hebben gemaakt als ze de afgelopen acht maanden dezelfde melkprijs hadden betaald als A-ware? En als FC dan ook nog een leveringsbeperking had ingesteld zodanig dat boeren alleen die melk mochten leveren die rendement oplevert?

 • landboer

  Tja ,dat is het gevolg als je zegt kom maar op met die melk, dan ben je inderdaad melkgedreven..... Maar dat hoeft niet bij een cooperatie ,zie Rouveen met zn A en B melk ,daar wordt de A prijs niet verdund door een teveel dat te weinig opbracht.
  FC had zn boeren wat meer marktdenken bij moeten brengen!
  Bennie, FC is dus geen marktgedreven onderneming?

 • Bennie Stevelink

  Bij A-ware is het uitgangspunt een deel van de markt die goed rendeert, daar zoeken ze melk bij.
  Bij FC en andere coöperaties is het uitgangspunt de melk van de boeren, daar zoeken ze zoveel mogelijk renderende afzet voor. Ze zijn dus inderdaad niet marktgedreven maar melkgedreven.

  Als je begrijpt dat een deel van de melk geen lust maar een last is begrijp je ook de absurditeit van de kwantumtoeslag die wij bij Frieslandfoods kregen na de fusie met Campina. Het stond haaks op het marktgericht denken wat wij bij Frieslandfoods al elf jaar hadden geleerd. Als bij de fusie de Campinaboeren gedwongen waren die belachelijke kwantumtoeslag los te laten en zich aan te passen aan het marktgericht denken van Frieslandfoods hadden ze misschien ook niet zoveel van die onrendabele grondloze stallen gebouwd. Dan hadden ze meer gedacht vanuit rendement en minder vanuit volume.

 • alco1

  Kwantum toeslag komt toch uit het feit dat er minder kosten zijn bij het innemen.

 • Bennie Stevelink

  @alco, bij Frieslandfoods hadden wij een kostenverrekening die overeen kwam met het werkelijke verschil in aanvoerkosten. De kwantumtoeslag is veel hoger dan het verschil in aanvoerkosten.

 • landboer

  Ok Bennie ,denk dat je gelijk hebt ,maar ik vindt dat geen goed uitgangspunt ,ook een cooperatie moet marktgedreven zijn. Zeker nu er geen quotum meer is.

 • Bennie Stevelink

  @landboer, dat betekent beperking van de aanvoer van melk.

 • alco1

  Als beperking van aanvoer melk betekend dat fabrieken halve kracht draaien is beperking juist kosten verhogend voor het overige melk aandeel.
  Beperking heeft alleen zin wanneer ver marketing gelimiteerd is door een speciaal product of wanneer een fabriek de melkstroom niet aan kan en moet "dumpen".
  De kostprijs is bepalend voor de melk aanvoer en waarom zal een boer met mest en voer op eigen land gekort moeten worden.

 • hansvanbergen

  Het is allemaal puur de schuld van leden zoals Bennie Stevelink. Er zijn 2 problemen bij Camjnpina. 1 Er is meer melk dan op gerekend. 2 oa de kaas loopt niet optimaal. Dat moet je dus aanpakken. Als eerste tuuk die kaas. Dat zeurt al tientallen jaren. Er wordt bijna alleen goedkope dumpfolie kaas gemaakt. De leden echter weten het verschil niet tussen folie en natuurgerijpte kaas. Een cursus kaas in het ledenblad is dus zeer welkom. Er zal geinvesteerd moeten worden in nieuwe kaaslijnen.

 • hansvanbergen

  Wat doet Bennie? Die begint uitgebreid te zeveren over vroeger. Jammer en zinloos want Friesland Foods heeft nimmer een concurerende of betere melkprijs uitbetaald dan Campina. Daarbij bestaat FF al 8 jr niet meer. Daarnaast schopt hij de Brabanders nog maar eens keihard in het gezicht. Echt een oplossing en echt een cooperatieve instelling! Daarbij zijn de grootste stallen in Friesland gebouwd en niet in Brabant. Maar dat heeft ook wederom niets met de oplossing voor de melkprijs te maken

 • hansvanbergen

  Onbeschoft is het wel om telkens maar weer met leugens over zuiderling te komen. Oplossing is om dusnieuwe natuurgerijpte hoogwaardige kaasfabrieken te bouwen en het overschot melk zolang te verwerken in de oude foliekaas lijnen. Mocht er minder melk komen gooi de de oude folie lijnen (tijdelijk) dicht. Is de folie duur draai je er mee door ook bij melkoverschot. En verder ga je een enorme hoeveelheid natuurgerijpte en andere dure kazen maken. De wereld is heel groot. En daar breng je die dure kaas naar toe. Heel simpel dus eigenlijk.

 • hansvanbergen

  En dat is mijn oplossing. Vandaag. En als alle 10.000 leden nou ook eens een oplossing voorstelden dan komt er vast een goed idee. Dat lijkt mij heel wat zinvoller dan je medecooperatie leden beledigen en afzeiken.

 • Bennie Stevelink

  Hans toch, de grootste stallen zijn inderdaad in Friesland gebouwd maar daar zat wél grond onder. Het probleem met stallen die niet rendabel gemaakt kunnen worden doet zich voor bij grondloze stallen in gebieden die al erg intensief zijn.
  Dat dit soort stallen zijn gebouwd kan ik niet anders verklaren dan dat men gefixeerd is geweest op volume en niet na heeft gedacht over rendement.

  Je kunt het vergelijken met de Russen die een andere manier van politiek en maatschappelijk denken hebben omdat ze de Renaissance en de Verlichting van Europa niet hebben meegemaakt.
  De boeren bij Frieslandfoods kregen te horen dat ledenmelk "geen lust maar een last was" en dat "klanten belangrijker zijn dan de leden". Ze zagen dat Frieslandfoods de eerste was die geen nieuwe leden binnenhaalde maar juist de deur dicht deed voor nieuwkomers.
  Vroeger op de lagere school leerden wij bij godsdienstles dat "bij de Vader in de hemel vreugde was voor ieder schaap wat verloren was en weer terug keerde". Bij Frieslandfoods leerden wij dat er juist vreugde was om iedere overtollige boer die vertrok en vooral nooit meer terug keerde.

  Dit alles hebben ze bij Campina nooit meegemaakt. Daar zie ik de oorzaak van het eenzijdige volume denken.

 • kleine boer

  hans je vergeet de superheffing in 3 jaar betalen te noemen.....

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, begin er niet over. Voor je het weet pakt Hans het op en kom je er voorlopig niet meer vanaf.

 • Bennie Stevelink

  Er komt meer mogelijkheid voor winstgevende kaasafzet als TTIP doorgaat. Maar daar zijn de varkenshouders en vleesveehouders niet zo blij mee.

 • landboer

  Wat Bennie daar schrijft over elke vertrekkende boer kan ik helemaal niet rijmen met het feit dat FC van de daken schreeuwde dat ze alle melk zouden verwerken!
  alco als fabrieken halve kracht moeten draaien,komt dat omdat er te veel gebouwd is,halve kracht is trouwens wel heel weinig.Denk trouwens niet dat dat veel uitmaakt voor de boerenmelkprijs.

 • Farmer4life2

  Bennie. Je zit er echt naast in sommige stellingen.

  Er gaan veel boeren stoppen..... zie je ook bij andere grote veranderingen zoals quotum. Maar de wereldmarkt blijft domineren. Ondanks er MAAR 9% van de melk verhandeld wordt via de wereldmarkt.

  RFC zegt: er stoppen veel boeren, we verwachten niet minder melk.....

 • Bennie Stevelink

  @landboer, dat ligt wat genuanceerder. Ik heb in reactie 18:42 een beeld proberen te schetsen van de cultuur bij Frieslandfoods waar markt belangrijker was dan ledenmelk. Deze lijn kon ook gemakkelijk gevolgd worden dankzij het melkquotum.
  Toen duidelijk werd dat het melkquotum ging verdwijnen werd dit moeilijker. Kort na de eeuwwisseling was ik op een bijeenkomst waar toenmalig voorzitter Arie Aalbers suggereerde dat bij een eventuele afschaffing van het melkquotum een fabrieksquotum ingesteld moest worden. Dat paste precies bij het denken wat tot dan toe was gevolgd. In 2006 werd onder leiding van Sebern Attema echter gekozen voor het vrij laten van de boeren. Ondanks dat ze hier een aantal legitieme argumenten voor hadden was het wel enigszins een breuk met de lijn die tot dan toe gevolgd was. Ook was er een meningsverschil met de directie die de boeren niet vrij wilden laten. Zij wilden niet opgescheept worden met niet renderende melk.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.