Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Investeringen in melkinstallaties gaan halveren

De investeringen in melkinstallaties op melkveebedrijven gaan dit jaar halveren. Die conclusie valt te trekken uit de cijfers van Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) in Dronten.

Tot en met september zijn er 502 melkinstallaties geregistreerd met een uitbreiding, renovatie of nieuwbouw-oplevering. Daarvan waren er 174 in het laatste kwartaal, gerekend vanaf peildatum 19 juni. Met nog eens naar schatting 150 investeringen in melkstallen in het aankomende en laatste kwartaal komt het totaal uit op 650. Dat is de helft van de in totaal 1.298 uitbreidingen, renovaties of opleveringen in het voorgaande jaar.

Gevolg van lage melkprijzen

Het wegzakken van de investeringen in de melkinstallaties heeft alles te maken met de lage melkprijs van de afgelopen anderhalf à twee jaar. Vorig jaar waren er juist nog wel veel vernieuwingen. Die waren vaak al aanbesteed in 2014, toen de melkprijs zich nog wel op goed niveau bevond.

Er is geen directe lijn te trekken in welke installaties de investeringen achterwege blijven. Over de hele linie lijken de aantallen ruwweg te halveren. De draaimelkstallen en de zij-aan-zijmelkstallen komen waarschijnlijk ergens op 60% à 70% van de aantallen van vorig jaar. De melkrobots stranden op de helft, net als de swing-overmelkstallen. Grupstallen, tandemstallen en visgraatmelkstallen halen de helft niet eens.

Marktaandeel

In totaal hebben 3.780 bedrijven een melkrobot op een totaal van 18.057 bedrijven. Het marktaandeel is daarmee 21%. De zij-aan-zijmelkstallen hebben eenzelfde aandeel. De visgraatmelkstallen beslaan nog 41% van het totaal.

Eén reactie

  • landboer

    Tja ,je kan ook niet aan de gang blijven!

Of registreer je om te kunnen reageren.