Rundveehouderij

Nieuws 7672 x bekeken 14 reacties

Geen volledige compensatie grondgebonden bedrijf wegens fosfaatkorting

In de Tweede Kamer lijkt weinig politieke speelruimte om grondgebonden melkveebedrijven toch volledig te compenseren voor de generieke korting op de fosfaatrechten.

Dat blijkt na de reactie van PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers op het wetsvoorstel. De PvdA steunde eerder de motie die vroeg om volledige compensatie van grondgebonden en biologische bedrijven bij de generieke korting en de motie over de volledige compensatie voor bedrijven met latente plaatsingsruimte.

Compromis

Dikkers zegt dat de gedeeltelijke compensatie en het streven van staatssecretaris Martijn van Dam om de korting niet boven de 8% uit te laten komen een compromis is dat coalitiegenoten PvdA en VVD kunnen steunen. De politica had liever gezien dat grondgebonden bedrijven volledig gecompenseerd zouden worden, maar kwam na overleg met de VVD uit op een voorstel dat beide partijen kunnen steunen. Zonder steun van de PvdA is er geen meerderheid voor moties of amendementen die vragen om volledige compensatie.

Zonder steun van de PvdA is er geen meerderheid voor moties of amendementen die vragen om volledige compensatie.

VVD'er Helma Lodders zegt voor een zo laag mogelijke generieke korting te zijn. "Alle bedrijven die gegroeid zijn voor de referentiedatum van 2 juli 2015 hebben dit legaal gedaan volgens de toen geldende regels. Het is niet terecht om de rekening van de korting onevenredig zwaar bij een bepaalde groep neer te leggen. We moeten de last zo evenredig mogelijk verdelen op een manier die het minst pijn doet", reageert Lodders. Ze snapt de wens om grondgebonden bedrijven te compenseren, maar zegt dat de ruimte er gewoonweg niet is.

Voorstander van ontschotten

PvdA is voorstander van het ontschotten tussen de varkens-, pluimvee- en melkveerechten, waardoor mogelijk fosfaatruimte vanuit andere sectoren gebruikt kan worden om grondgebonden bedrijven te compenseren. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in oktober over het wetsvoorstel fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • John*

  ga met zijn allen voor een stand-still de komende drie jaar. geen uitbreidingen meer in dieraantallen tot de productie onder plafond zit en daarna alleen nog maar grondgebonden groei. Er zijn genoeg bedrijven die willen stoppen. En mij persoonlijk lijkt t beter als ze de grond verkopen aan een andere melkveehouder dan de fosfaatrechten...

  Met fosfaatrechten wordt een complete sector op achterstand gezet en t geld kan beter naar duurzame middelen zoals grond of een biogas installatie gaan.

 • Trot

  Strak plan john eerste goede. Idee maar past lto niet ben ik bang

 • teunisenwilly1

  Waarom wil VVD niet dat grond gebonden niet worden gecompenseerd. Zei hebben niet gezorgd voor het fosfaat over schot.

 • wwesselink1

  Te gek voor woorden om bedrijven met veel grond te korten op het houden van koeien.
  Zij hebben immers op geen enkele wijze bijgedragen aan een overschot.

 • .....

  Bedrijven met veel grond kunnen wel uitbreidden dmv aankoop fosfaatrechten

 • putten

  lafaards in den haag, veel beloven en weinig geven doet gekken en dwazen in vreugde leven.

 • Jan van het Zand

  Door ziekte is men gestopt met melken en is men jongvee gaan opfokken voor derden. Een aantal jaren later komt een familielid en gaat samenwerken. Vanaf herfst 2014 is een meerjarenplan opgesteld om weer te gaan melken vanaf april 2015. Er zijn financiële verplichtingen aangegaan en het bedrijf is in april 2015 volledig als melkveebedrijf ingericht. Het aantal koeien op 2 juli 2015 aan de melk bedraagt ca. 30. Het meerjarenplan gaat uit van 90 melkkoeien met jongvee en grondgebonden productie. Dierlijke mest hoeft niet te worden afgevoerd.
  Een jonge boer heeft zijn opleiding omgezet in zijn beroep: melkveehouder.
  Waarom krijgt hij wel als jonge agrariër subsidie (GLB) in 2016, maar bij het huidige wetsvoorstel geen fosfaatrechten.
  Wat heeft hij fout gedaan?
  Tegen welke wet heeft hij zich verstoten?
  Of:
  Wat doet de overheid, de politiek, fout?

 • ghsmale

  Als je eerlijk bent, duurt het heeeel lang voor je iets bereikt.
  De boefjes(cowboys) worden weer beloont voor hun gedrag.
  Bedrijven die in evenwicht zijn moeten weer opdraaien voor de te korten van anderen of weer geld uitgeven aan afgepakte rechten

 • Kaiser

  Bij een generieke korting moeten de niet-groeiers fosfaatrechten inleveren die vervolgens kunnen worden doorgesluisd naar de groeiers. In mijn beleving is dat diefstal.

 • koestal

  Kaiser,dat is zo !

 • teunisenwilly1

  Een voorbeeld zo als het zit: eerst stelen ze je fiets. Dan geven ze hem aan de groeide helers.
  Die verkoopt hem aan de handelaar Daar word 2 % van af gehaald gaat ook weer naar de heler. Bij de handelaar kun hem terug kopen maar daar moet er goed geld voor geven. dat doet je dan maar, je kan hem niet missen of gaan lopen. Die handelaren bieden het al te koop aan voor hij gestolen is. die handelaren ruiken nu al geld voor de handel dat zijn dezelfde handelaren die zich verrijkt hebben aan de melkrechten . Dat is doch een vies zaakje water gespeeld word. Die handelaren zij ook weer vriendjes van Romijn die weten meer als ik anders had ik die fiets weg gestopt.

 • frl

  extensieve veehouders hebben het zelf gedaan, zij namen mest af (op papier) en de intensieve kon meer koeien houden, en nu hebben zij de rechten en de extensieve de grond, had ze hun hun eigen shit laten opruimen.

 • wrb

  frl , je bent zeker intensief? degenen die teveel mest produceren waren de intensieve hoor, zonder de extensieven hadden de intensieven niet zoveel koeien kunnen houden.

 • frl

  wrb, nee hoor had met qoutum 18 koeien op 28 ha,heb het altijd verdomd een ander zijn mest af te nemen, nu 50 koeien op 30 ha.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.