Rundveehouderij

Nieuws 15 reactieslaatste update:30 aug 2016

Voor 21 september aanmelden melkverminderingsplan

De Europese Commissie heeft de details voor het nieuwe crisispakket voor de veehouderij vastgesteld. Maximaal 50% melkreductie wordt vergoed.

Melkveehouders die in aanmerking willen komen voor de premie voor melkproductievermindering moeten dit voor 21 september 12.00 uur melden bij RVO.nl. Dat is besloten bij de laatste ­besprekingen over het nieuwe Europese crisispakket voor de veehouderijsectoren.

Minimaal 1.500 kilo melk minder

De eerste openstelling is voor de periode oktober tot en met december. Melkveehouders die in aanmerking willen komen voor de premie moeten minimaal 1.500 kilo melk minder produceren dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dit kan bewezen worden aan de hand van melkgeldafrekeningen. Bedrijven die geen melkgeldafrekening hebben, bijvoorbeeld zelfkazers, komen niet in aanmerking voor de regeling. De vergoeding van € 0,14 per kilo melk (ongeacht vet- en eiwitgehalte) geldt voor maximaal 50% van de productie ten opzichte van de referentieperiode.

Generieke korting bij overschrijding

Voor de regeling voor vrijwillige melkproductiebeperking is voor de hele EU €150 miljoen beschikbaar. Boeren kunnen individueel kiezen of ze gebruikmaken van de regeling. De Europese Commissie zal alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen accepteren, tenzij het totale melkvolume van 1,07 miljoen ton wordt overschreden. Dan wordt er generiek gekort, waardoor niet alle liters worden vergoed. Wanneer het budget na de eerste openstelling nog niet op is, volgen nieuwe openstellingen voor november tot en met januari, december-februari en januari-maart.

Nadat de melkveehouder bewezen heeft dat hij minder melk heeft geproduceerd, heeft RVO.nl 90 dagen de tijd om de premie uit te betalen.<br /><em>Foto: Hans Prinsen </em>
Nadat de melkveehouder bewezen heeft dat hij minder melk heeft geproduceerd, heeft RVO.nl 90 dagen de tijd om de premie uit te betalen.
Foto: Hans Prinsen

Binnen een week reactie RVO.nl

Nadat de melkveehouder bewezen heeft dat hij minder melk heeft geproduceerd, heeft RVO.nl 90 dagen de tijd om de premie uit te betalen. Als minimaal 80% van de geplande reductie wordt gerealiseerd, wordt 100% uitbetaald. Bij 50-80% reductie, wordt 80% betaald, bij 20-50% wordt de helft betaald. Als de reductie minder is dan 20% krijgt de melkveehouder geen vergoeding.

Melkveehouders die zich aanmelden voor de regeling, moeten binnen een week van RVO.nl horen of ze in aanmerking komen voor de melkreductiepremie.

Weinig belangstelling verwacht

Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) is positief over het plan. "Dit is een echt Europees antwoord op de problemen op de Europese markt." Hij gaat ervan uit dat de maatregel flink zal bijdragen aan verbetering van de marktsituatie. Klaas-Johan Osinga van LTO Nederland denkt dat er vanuit Nederland weinig belangstelling zal zijn voor de regeling, mede omdat de melkprijs aantrekt.

Totale crisispakket €500 miljoen voor veehouderijsectoren

Het totale Europese crisispakket van €500 miljoen bestaat uit vier delen. Naast het melkverminderingsplan is er een steunpakket van €350 miljoen. Nederland krijgt hiervan €23 miljoen. Lidstaten moeten uiterlijk 30 november melden waar ze het geld aan uitgeven. Anders dan bij de vorige regeling worden nu voorwaarden gesteld aan de uitgave. Het geld mag besteed worden als aanvulling op het melkverminderingsplan en aan ondersteuning van kleinschalige landbouw, extensieve productiemethoden, toepassing van milieu- en klimaatvriendelijke productiesystemen, samenwerkingsprojecten of training in het gebruik van financiële of risicomanagementinstrumenten. Lidstaten mogen het bedrag co-financieren. Nederland doet dat niet. Het geld moet voor 1 oktober 2017 zijn uitgegeven. De Commissie verlengt de particuliere opslag voor mageremelkpoeder tot februari 2017. Ook de artikel 222-regeling, die het voor boeren en bedrijven mogelijk maakt om afspraken te maken over productiebeperking, wordt verlengd.

Laatste reacties

 • av

  waarom de marktwerking zijn werk niet laten doen?

 • ae-ea

  Help de grote boer. (BANK)

 • alco1

  Wat een idioterie.

 • kleine boer

  leuk voor de kleine boer min 3000 kg....

 • agratax(1)

  @av. Als marktwerking zijn werk moet doen, blijven er geen daadwerkelijk draagkrachtige bedrijven over om de zuivelproductie op een peil te houden waarbij ook de armen zuivel kunnen nuttigen. Anders gezegd, de zuivel producten voorziening komt in gevaar en dat kan geen overheid zich permiteren. Zolang de boeren de voedselzekerheid (voorraden) moeten financiren zal de overheid af en toe moeten ingrijpen om te korten op termijn te voorkomen. De overheden / consumenten zouden de voedsel zekerheid (voorraden) moeten financiren in de vorm van een soort verzekering en niet de producent hiervoor laten opdraaien met als excuus de markt regelt de productie wel. De markt regelt in theorie de productie maar het weer en andere natuur invloeden hebben hier geen boodschap aan.

 • deB.


  Heel de zuivelwereld, is helemaal verrot!!
  Lekker naïef blijven weggeven aan de handel, die er dikke winsten mee draait!

 • gvanlaar

  Betekent dat minimaal 1000 liter per maand minder!? Of zie ik dat verkeerd? Is nog wel te doen lijkt mij....maar is wel beetje mosterd na de maaltijd! De prijzen beginnen juist omhoog te gaan!

 • mtseshuis

  Denk er nog niet eens over na...

 • putten

  denk dat we nog maar een beetje gas geven, de melkprijs gaat de goede kant weer op.

 • John*

  leg de regeling maar op de plank en trek hem van de plank als de volgende daling inzet, dan kan er eerder ingegrepen worden en wordt t dal bespaard.

 • Schraar

  Zo is dat John, deze regeling moet structureel onderdeel worden van het beleid zodat direct als de melkprijs onder een bepaald van te voren vastgesteld niveau komt er gebruik van gemaakt kan worden.
  Overigens moeten er nog de nodige aanpassingen/verbeteringen gedaan worden, zoals een boete voor degenen die bij het ingaan van de regeling meer melken dan het voorgaande jaar, zodat het effect niet direct teniet gedaan word en hiermee de regeling gefinancierd kan worden, zodat er geen gemeenschapsgeld voor gebruikt hoeft te worden. Het systeem bedruipt dan zichzelf en heeft maximaal effect.
  De EMB pleit al meerdere jaren voor een dergelijk systeem, als hier eerder gehoor aan was gegeven had de regeling vorig jaar al in kunnen gaan bij het ingaan van de crises en niet nu de prijzen net weer aan gaan trekken.

 • gerecht

  Tis mij niet helemaal duidelijk: Boven in het artikel, word aangegeven dat de eerste openstelling is voor de periode van oktober tot en met december.....
  maar verderop in het artikel ( net boven de foto) word geschreven dat,, als het budget na de eerste openstelling nog niet op is , nieuwe openstellingen volgen voor November tot en met januari December- februari en januari-maart.
  Beste redactie,, kunnen jullie dat even verduidelijken?

 • gerecht

  En dan nog iets:
  Bij minimaal 80% geplande reductie ( europees gezien,, denk ik?) word 100% uitbetaald, bij 50-80% word 80% uitbetaald , bij 20-50% word de helft uitbetaald en bij minder dan 20% word niet uitbetaald.
  DUS; als je aan de regeling meedoet dan hangt je uiteindelijke uitbetaling af van de geplande reductie in de EU...??met andere woorden, ik moet maar zie of ik wat buur.
  graag uitleg van redactie.. bij voorbaat dank

 • mariska.vermaas1

  @gerecht:
  Het systeem werkt zo dat er eerst een openstelling is (waarvoor melkveehouders zich tot 21 september kunnen aanmelden) voor melkvermindering van oktober tot en met december. Aan de hand van de aanmeldingen in heel Europa wordt gekeken hoeveel aanvragen er zijn voor premie. Als dit minder aanvragen zijn dan voor het beschikbare budget van € 150 miljoen ( 1,07 miljoen ton melk), wordt de regeling nogmaals open gesteld. Dat is dan voor de periode november tot en met januari. Als het Europese budget dan nog niet op is, komt een nieuwe openstelling. Er wordt dus geen nieuwe openstelling gedaan als er geen geld meer is om te betalen voor de productievermindering.
  Wat betreft de uitbetaling: er wordt gekeken naar de gerealiseerde melkvermindering per bedrijf, dus niet Europees. Als een ondernemer vooraf aan geeft dat hij bijvoorbeeld 5.000 kilo minder melk gaat produceren en bij de afrekening blijkt dat hij 'maar' 3.500 kilo van dit voornemen heeft gerealiseerd, krijgt hij 80% uitbetaald. De vergoeding per niet-geproduceerde melk daalt dan naar 11,2 eurocent/kg melk. Bij een behaalde reductie van 5.000 kilo krijgt hij 100% uitbetaald.

 • koestal

  wat een fooi !!!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.