Rundveehouderij

Nieuws

Verlagen ammoniakuitstoot door meer weidegang

Natuurweide wil dat langer weiden van de koeien wordt beloond met een hogere reductie van de ammoniakuitstoot. Dit kan bedrijven helpen die nu beperkt worden in hun bedrijfsontwikkeling vanwege hun ammoniakuitstoot.

Dat meldt de vereniging van biologische melkveehouders in haar ledenblad de Natuurweidekrant.

Er is een technische adviescommissie regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) die de staatssecretaris adviseert welke reductie van de ammoniakuitstoot wordt gekoppeld aan een bepaalde maatregel. Nu staat voor 720 uur weidegang per jaar een reductie van de ammoniakproductie met 5%.

De Natuurweide neemt deel aan een project waarbinnen normen voor de ammoniakuitstoot worden bepaald. Binnen dit project wordt voorgesteld om ook toepassing van 1.440 en 2.880 uur weidegang op te nemen als maatregel om de uitstoot van ammoniak te verminderen en daarbij reductiepercentages van respectievelijk 10% en 20% te hanteren. Natuurweide verwacht dat er komend jaar een besluit wordt genomen.

Goede borging aantal uren weidegang

Essentieel voor acceptatie van deze ammoniakreducerende maatregel is een goede borging van het aantal uren weidegang. Daarbij kunnen de aanvullende normen voor de biologische melkveehouderij helpen, waaraan de sector werkt. Als TacRav de voorgestelde borging van weidegang (1.440 uur zoals opgenomen in de aanvullende normen) goedkeurt, zou dit kunnen betekenen dat biologische melkveebedrijven die voldoen aan deze normen een ammoniakreductie van 10% krijgen toegekend.

Betrokken onderzoekers van Wageningen UR zouden positief gestemd zijn dat deze goedkeuring er gaat komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.