Rundveehouderij

Nieuws 6631 x bekeken 31 reacties

Netwerk Grondig wil tweesporenbeleid melkveehouderij

Netwerk Grondig pleit voor een tweesporenbeleid voor de melkveehouderij. De belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouders wil dat er onderscheid wordt gemaakt tussen intensieve en extensieve melkveebedrijven.

"Dé Nederlandse melkveehouderij bestaat niet (meer). De tijd is voorbij dat alle bedrijven over een kam kunnen worden geschoren", vindt het Netwerk. “Ook in de zuivelverwerking moet dit worden vertaald: extensieve en industriële melk”, legt voorzitter Diana Saaman van Netwerk Grondig uit. “De boer heeft zelf de keuze bij welk bedrijfstype hij aanhaakt."

Extensieve boeren belonen

Netwerk Grondig wil dat extensieve boeren worden beloond door minder regels, een reële vergoeding voor diensten zoals weidevogel- en natuurbeheer en het voortzetten van de weidegangpremie. "Grondgebonden melkveebedrijven onderhouden het landschap en zorgen voor behoud van de biodiversiteit. Zij onderhouden op bedrijfsniveau een kringloopsysteem van bodem, plant, dier en mest”, aldus Netwerk Grondig.

EU-crisisbudget deels besteden aan masterplan melkveehouderij

De organisatie wil een deel van het Europese crisisbudget van €23 miljoen besteden aan het opstellen van een masterplan voor de melkveehouderij, met onderscheid tussen intensieve en extensieve melkveehouderij.

Daarnaast wil Netwerk Grondig het crisisbudget inzetten om fosfaatrechten op te kopen en deze in de fosfaatbank te zetten. Deze rechten kunnen onder voorwaarden weer worden uitgegeven. Netwerk Grondig heeft het voorstel bij het ministerie van Economische Zaken kenbaar gemaakt.

Binnenkort zullen de voorstellen van organisaties worden besproken in een bestuurlijk overleg, waarna staatssecretaris Martijn van Dam een besluit neemt over de besteding van het budget.

Netwerk Grondig hekelt voorstel slachtpremie

Netwerk Grondig hekelt het voorstel van LTO Rundveehouderij die het crisisbudget wil inzetten om de fosfaatproductie te verlagen, door melkveehouders een slachtpremie te geven. “Het effect van deze beoogde productievermindering is nihil. Bovendien verplaats je de problemen, want de kalveren van dit 'teveel' aan koeien zijn er al. Verminderen van circa 4% van de melkkoeien reduceert de productie slechts met 2% en is een druppel op een gloeiende plaat. Het staat ook niet vast of daarmee de melkprijs stijgt”, aldus Netwerk Grondig. De belangenorganisatie zit sinds de discussie over de fosfaatrechten aan tafel bij het ministerie, om de belangen van de grondgebonden melkveehouders te behartigen.

Laatste reacties

 • deB.


  Geen grond, geen koeien!!

 • landboer

  Zit iets in, de verschillen zijn zo langzamerhand ook enorm. En ik wordt er wel eens zat van om opgezadeld te worden met alle regels en problemen die gemaakt worden voor en door de intensieve melkveehouderij.

 • M.harmsen

  Lekker asociaal. De groot grondbezitter worden in het huidige systeem al meer dan genoeg beloond. Alleen fosfaat rechten kopen en gas geven. Intesive bedrijven moeten daarnaast nog grond kopen en vvo s afsluiten.

  Misschien moeten de 27miljoen maar aan de intensive bedrijven geven zodat zij kunnen investeren in grond. Kunnen we gelijk de elite club grondig opheffen. Zij ondermijnen iedere vorm van redelijkheid.

 • deB.

  Koeien houden en een heel groot gedeelte voer over assen aanvoeren, en mest afvoeren! Idiote gedachte.
  Dat is niet de essentie van koeien houden, en wordt ook niet gepruimd door politiek en consument, wordt wakker!

 • H.Grotenhuis1

  @M.harmsen
  Lekker arrogant. Wellicht heb jij verkeerde ondernemersbeslissingen genomen door teveel te investeren in lucht en (een veel) te grote veestal.
  De intensieve melkveehouderij was en is een heilloze weg, de ecologische footprint van deze vorm van melkveehouderij is veel te groot.

 • Attie

  M.harmsen Lekker asociaal Eerst afpakken (latente ruimte) en dan kunnen we ze terug kopen om de stal vol te krijgen!!

 • kleine boer

  attie gewoon de latente ruimte vol laten rijden voor veel geld en zelf mooi rustig aan doen is ook leuke optie ownee dat mogen wij niet zeggen wij hebben niet een grote stal durven bouwen en zijn dus geen goede ondernemer....

 • M.harmsen

  Hoe komt het dan dat intensieve bedrijven doorgaans in kringloopwijzer (veel) beter scoren?
  Ik ben intensief voor de overheid, want 40ha opnaam, maar in gebruik 80. met 130 koeien dus extensief. Laat men eerst daar eens wat aan doen.

  @grotenhuis, ik het niet een veel te grote stal. ik heb inderdaad gebouwd voor 30 koeien extra, van 110 naar 140. Dat is ook maatschappelijk verantwoord, wordt ik ook niet voor beloond....

  Maar hoe het ook zij, de kogel moet nu echt snel door de kerk. Kunnen we verder, hebben we weer een vertrek putn en dan graag met de neuzen in dezelfde richting.
  Zo als dit nu gaat met netwerk grondig is koren op de molen van de linkse politiek. Tweespalt in de sector, precies wat ze willen. Ze zeggen dan jullie weten niet wat je wilt, dan beslissen wij. Ik denk dat we dan als sector, intensief of extensief veeeeel slechter af zijn.


  Hoe moet/kan ik als jonge ondernemer met nog een overname voor de boeg investeren in grond? Waar moet ik nu de middelen vandaan halen? Met een melkprijs van 30 ct is dat al lastig laat staan bij met 25ct.

 • Farmer4life2

  Melkprijs gaat stijgen. Melkaanbod daalt....

 • 344412

  80% van de melkveehouders moet mest afzetten. Zijn die dan allemaal intensief??

 • deB.


  Worden en zijn al heel mak, het is een groot rampenplan, dat voer aankopen, mest afvoeren, vergeet het maar.
  Nu moet ineens alle jongvee het veld ruimen.
  Verschuiven van het probleem..

 • boergert

  iedereen voert 30% van het voer aan over de weg, (krachtvoer) en als dat 50 of 60 % wordt ben je dan ineens intensief?, terwijl de mest ook zijn weg vind op de Nederlandse markt. Maak je grond belangrijker dan krijg je rare papieren constructies met akkerbouwers aan de andere kant van het land. Kan niet de bedoeling zijn. Er bestaat geen industriemelk en dat moet zo blijven. Grondgebondenheid betekent koeien weiden Koeien op stal betekent niet grond gebonden. Dat is het verschil wat je uit kunt leggen en wat je kunt vermarkten.

 • Attie

  kleine boer Een goede ondernemer probeert zijn bedrijf te versterken richting lage kostprijs.

 • Schraar

  Tweesporenbeleid is onzinnig en onnodig.
  Wat is grondgebondenheid? Is vooral een papieren kwestie: In een groot deel van het land wordt een gemengd rantsoen van gras en mais gevoerd. Het maakt milieutechnisch, voor de kringloop, voor weidevogelbeheer, enz niets uit of het aandeel mais op eigen grond geteeld word, of door de buurman en dat de mest daar naar afgevoerd word. Op papier is de ene melkveehouder echter extensief en de andere intensief. Het aantal ha grasland op het bedrijf kan echter exact hetzelfde zijn en dus ook de mogelijkheid tot weidegang.
  Ben het eens met boergert. Het is goed dat de weidetoeslag er is. Hier wordt juist het verschil gemaakt tussen stalmelk (industriemelk) en weidemelk. De boer die te intensief is of bewust kiest om niet bij te dragen aan landschap, weidevogels, enz wordt hiermee al op de vingers getikt. Verder geen onderscheid in wetgeving, gaat ook helemaal niet werken.

 • Attie

  Schraar
  Maar wij worden wel opgezadeld met fosfaatrechten KLW enz.

 • Peltjes

  Attie precies, ze hebben er alle belang bij dat er geen verschil gemaakt word. Als grondgebondenheid niks voorsteld, waarom is er dan een mestprobleem bij intensief?

 • kleine boer

  attie peltjes denk dat ze daarom ook het hardst schreeuwen zijn ergens bang voor ze menen topondernemer te zijn met hele grote stal maar komen er langzaam achter dat het anders is als gedacht en zien de voordelen van degene die zelfvoorzienend is en dus vaak ook geen mestprobleem overschot hebben en veel meer rust aan het hoofd .....

 • info519

  elke melkveehouder is grondgebonden alleen is er verschil in verkaveling....alle ruwvoer en mest vind zijn weg...wat is het probleem???Waarom wel melk tot melkpoeder verwerken en naar China exporteren en gaan piepen als er bv mest verwerkt moet worden wat ge-importeerde kunstmest kan vervangen....laat de markt zijn werk doen....markt heeft altijd gelijk........zal ook noot veranderen.....als politiek zich ermee gaat bemoeien gaat het fout......

 • Peltjes

  info ik heb geen enekele moeite met mijn intensieve collega. Dat ik fosfaatrechten moet kopen op de grond die aangekocht is voor uitbreiding zit mij dwars. En of er voldoende grond onder het bedrijf zit heeft meer te maken met beslissingen uit het verleden.

 • kleine boer

  Peltjes dat is precies het juiste punt

 • andre.jinke1

  Veel extensive boeren hebben in het quotum tijdperk mest afgenomen van de i tensieve kolllega's met de nodige vergoeding. dat vonden ze natuurlijk prima.Tot 2014 was er geen fosfaatoverschot. Wilde je uitbreiden moest je quotum bijkopen of huren. Veel boeren vonden dat te duur. In 2015 liep het melquotum af en dacht men vrij te kunnen uitbreiden. Nu betichten de extensievers ervan dat de intensievers het fosfaat probleem hebben veroorzaakt, maar volgens mij zijn diegene die nu meer stuks vee hebben dan in 2014 HET probleem. En dat heeft niks te maken met intensief of extensief.
  Als de extensievers zoveel tegen de intensievers hebben, hadden ze in het quotum tijdperk geen mest moeten aannemen van de intensieve bedrijven.

 • Peltjes

  andre: nogmaals ik heb niks tegen intensief, ik wil alleen maar mijn grond bemesten met mest van eigen koeien en niet met de mest van een ander. Dat ik daarvoor rechten aan moet kopen is van de zotte. Trouwens bereken jij eens voor de lol wat voor saldo je per ha. moet halen om grondaankoop terug te verdienen. (doe maar een termijn van 30 jaar) Besef je misschien dan ook hoe goedkoop men eigelijk van de mest afkomt.

 • alco1

  Het hele fosfaatplafond is een bureaucratisch bedacht gedrocht.

 • andre.jinke1

  De fosfaatrechten zijn gekomen doordat we door het fosfaatplafond zijn geschoten.
  Melkveehouders die meer vee hebben dan in 2014, moeten naar rato worden gekort omdat dezen het probleem hebben veroorzaakt.
  Ben je niet gegroeid in vee aantallen na 2014 en extensief dan zou daar een regeling voor kunnen komen

 • info519

  gornd kun je zo weer verkopen...half lege stal niet...dus wie heeft er een probleem?? niet de boer met grond te veel.....akkerbouwers hebben toch ook geen vee??

 • PIETER123

  Krijg je niet de zelfde discussie grote boeren die zich verzetten tegen de verhoging van de weidepremie omdat door hun omvang weiden niet meer mogelijk is .Denken dan ook niet verder door over het imago van de sector.Bij de varkenssector kun je hier wel lering uit trekken.Ze liften juist mee door deze weide gang.Blijkbaar zijn dit wel de jongens die de touwtjes bij de LTO in handen hebben een groep boeren laat je gewoon niet eens aan het woord bij info avonden.Immers 1.5 procent melk meer en meer dan 20 procent minder melkgeld blijkbaar moeten we nog veel leren van groente telers.LNV denkt alleen aan verdien modellen. Als de belangenbehartiging goed was zou een net werk gronding niet nodig zijn .Duidelijk is dat de (zuivel)industrie de lakens uit deelt ook in Den Haag.
  Net als bij vissen moeten boeren in Netwerk Grondig een school vormen om niet opgegeten te worden door de grote rovers die de regelgeving naar hun hand zetten.

 • Bennie Stevelink

  Mogen extensieve boeren ook varkens houden zonder varkensrechten te kopen? En pluimvee houden zonder rechten te kopen? Mogen stoppende melkveehouders op hun grond bieten telen zonder suikerquotum?

 • alco1

  Ik zeg het ook hier.
  De kostprijs voor het product is de enigste begrenzing die er mag zijn.
  Elke andere begrenzing zal leiden tot tweespalt, het begin van veel scheve gezichten. (en haat)
  Het zou zo mooi kunnen zijn als we alles konden delen.
  Dit is ook de sociale ideologische van b.v. @oorspronkelijk.
  Maar dat lukt noooooooit.
  Zo is er ook geen socialer systeem dan het communistische.
  Maar helaas, het werkt niet.

 • Peltjes

  Je zou als extnsieve boer haast hopen dat de derogatie word afgeschoten.

 • Peltjes

  Exuus voor mijn laatste opmerking. Was niet respectvol.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.