Rundveehouderij

Nieuws

Minder kuilen te snel verteerbaar

De ingekuilde eerste snede gras van dit jaar is in 46% van de gevallen te snel. Dat is een stuk minder dan in de voorgaande jaren.

Vorig jaar was 66% van de eerste snede te snel en in 2014 was dat zelfs 78%. Dat blijkt uit analyse van cijfers van het onderdeel ‘penskarakter’ van Eurofins Agro.

Het probleem van een te snelle kuil is dat de vertering zo hoog ligt, dat er gevaar is op pensverzuring. In het rantsoen moeten deze kuilen worden gecompenseerd met trager verterend voer met in het algemeen meer langzame energie en bestendig eiwit. Daardoor neemt de kostprijs toe.

Drogestofgehalte

Hoewel de verteringssnelheid van eerste snede kuilen eigenlijk altijd hoog is, kan de veehouder toch wel wat sturen met het drogestofgehalte. Als een potentieel snel verterend gewas iets droger wordt ingekuild, heeft dat een remmend effect op werkelijke verteringssnelheid. Ook kan de veehouder, mits de weersomstandigheden dat toelaten, iets langer wachten met maaien, zodat er iets meer stengel in het gewas zit.

Of registreer je om te kunnen reageren.