Rundveehouderij

Nieuws 36 reacties

LTO wil in gesprek met Rabobank over melkveeplan

LTO Nederland wil met de Rabobank in overleg over een sectorplan voor de melkveehouderij.

Dat zei LTO-voorzitter Albert Jan Maat in een vraaggesprek met BNR Nieuwsradio. Maat zei dat naar aanleiding van vragen over de oproep van Ruud Huirne van de Rabobank. Huirne pleitte voor een vitaliseringsplan voor de melkveehouderij.

Vraagtekens over noodzaak breed sectorplan

Maat plaatste wel vraagtekens bij de door Huirne benoemde problemen en de noodzaak van een breed sectorplan. Volgens Maat heeft LTO eerder bij de Rabobank al aan de bel getrokken. "Een half jaar geleden hebben we bij de bank gewezen op de enorme groei van de melkveesector en gevraagd of er niet kritischer naar nieuwe financieringen gekeken moest worden", aldus Maat, "en of er bij investeringen niet de vraag gesteld moet worden of het bijdraagt aan versterking van de sector? De reactie was toen dat ‘de bank financiert wat verantwoord is’", aldus Maat en dat was het zo ongeveer, volgens de LTO-voorzitter.

Meer focus op markt en afzet nodig

Maat stelde vast dat er wel meer focus op de markt en afzet nodig is. Hij wees daarbij op uitspraken vanuit de zuivelsector dat de helft van de melk met winst wordt afgezet, een kwart tegen kostprijs en een kwart met verlies wordt afgezet.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Maat wil de verantwoording voor de uit de hand gelopen melkproductie bij de bank leggen. Lijkt een foute gang van zaken, LTO heeft gepleit voor een vrije melkproductie en de boeren hebben geluisterd naar Maat zijn speeches en nu het mis loopt is de financierder (bank) de schuldige. Laten we wel zijn zolang de Rabobank nog kans ziet op een veilige lening zal ook de concurrent dat zien. Dus geen Rabo lening dan komt de stal met geld van ABNAMRO of INGB er wel. De boeren die zich in de nesten hebben gewerkt moeten volgens mij de consequenties aanvaarden en niet nu ach en wee klagen bij de bank om nog meer lening voor nog meer koeien los te peuteren. Als Maat de bank iets kwalijk kan nemen is dat de bank de concurrenten in ander landen steunt via miljoenen (totaal vele miljarden) leningen. Voor mij is het altijd een vraag geweest of investeren met boeren geld via een coop in het buitenland op lange termijn wel gunstig uitpakt voor de leden / eigenaren van de coop.

 • wvdweijden1

  Een belangrijke oorzaak van de overproductie is de veel te ruime AMvB Grondgebonden Groei Melkveehouderij die vorig jaar maart is vastgesteld.
  Wie zijn daar verantwoordelijk voor?
  1. De lobby van LTO (vooral ZLTO), NAJK en zuivel, met op de achtergrond de Rabobank.
  2. Aalt Dijkhuizen met zijn groeivisioenen en zijn invloed in de VVD.
  3. Kamerlid Helma Lodders die niets van grondgebondenheid wilde weten en tot op het laatst de illusie wekte dat het fosfaatplafond met Brussel onderhandelbaar zou zijn.
  4. Staatssecretaris Dijksma die per se een deal wilde met coalitiepartner VVD, niet met de Kamermeerderheid die aandrong op meer grondgebondenheid.
  5. Stichting Natuur & Milieu die al polderend haar groene zegen aan de AMvB gaf en daarmee Dijksma rugdekking verleende.

  Nu geven partijen elkaar de schuld. Pot verwijt ketel.
  De vraag mag worden gesteld: zijn de veroorzakers van de problemen de aangewezen partij om een oplossing te zoeken?

 • mkreuels1

  Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat de melkveehouderij niet "over het hek gekeken heeft". Het gras was daar immers écht groener. Ik doel hiermee op de vervanger van het beëindigen van het suikersysteem.
  Bij mijn weten is het suikersysteem altijd een "zichzelf financierend systeem" geweest.
  Bij de nadering van het einde van dit systeem heeft de suikerindustrie en de daaraan verbonden coöperaties (of omgekeerd), goed nagedacht over de toekomst. Zij hebben ingezien dat een vorm van productiebeheersing noodzakelijk zou blijven. Simpel om reden dat de focus lag en ligt op de afzetmogelijkheden.
  Het systeem dat ook in de melkveehouderij -met resultaat- toepasbaar zou zijn, hoefde enkel gekopieerd te worden.


 • gradje1966@

  Overproductie kan niet veroorzaakt worden in Nederland.
  Nederland is maar een postzegel in de wereld zeker op zuivel gebied.

 • mkreuels1

  Suiker niet dan??????

 • v w

  Is ieder zo kort zichtig? In buitenland lachen ze alleen maar om onze regeltjes en knallen daar gewoon door. Leveren maar 2 % van de gehele wereld melkplas. 20% groei betekent wereldwijd maar 0,2 %. Met al onze beperking drijven we hier alleen maar de kostprijs op en zal steeds moeilijker worden om mee te kunnen,

 • 344412

  Lijkt mij goed om nu eens een jaar geen plannen te maken of rapporten te publiceren. Eerst AMvB, streng zat, en fosfaatrechten implementeren. Zooitje boeren zal vrijwillig stoppen en markt krabbelt al op. Klaar, niks aan doen als boeren verder met rust laten.

 • ........

  albert janmaat praat graag

 • dayo

  "Een half jaar geleden hebben we bij de bank gewezen op de enorme groei van de melkveesector en gevraagd of er niet kritischer naar nieuwe financieringen gekeken moest worden", aldus Maat," BEETJE TE LAAT TOCH, FINANCIERING WAS ALLEMAAL AL ROND EN DE MEESTE STALLEN WAREN EEN HALF JAAR GELEDEN AL GEBOUWD

 • Casedejong

  in gesprek met zichzelf zeker als commissaris van rabobank

 • Farmer4life2

  De zuivel geeft aan:
  50% vd melk met winst te verkopen
  25% vd melk tegen kostprijs te kunnen verkopen
  25% vd melk tegen verlies te verkopen.

  Dit betekent simpelweg dat er meer melk is dan we kunnen vermarkten, tegen goede prijzen.

  Wat heb je aan téveel? Alles met mate, betekend een boterham voor iedereen. Juist bij een aanbodmarkt gaat Nederland het 100x verliezen, vanwege haar hoge kostprijs.

  Hierin is een duidelijke rol voor NZO en/of RFC weggelegd. Zij vermarkten immers onze melk.
  In combinatie met het DDB plan.

  Om zo efficiënt mogelijk te produceren, betekend 10.000 liter per koe. Maatschappelijk koeien in de wei en beheersovereenkomsten voor natuur om te voldoen aan de eisen. Er wordt nogal veel gevraagd voor weinig geld.

 • moi !

  Niet elkaar de schuld toe schuiven , want dan komen ze er niet uit . Daar is de melkveehouderij sector niet bij gebaat. Zoeken maar de gemeenschappelijke deler.

 • gjh

  mee eens moi maar dat gezeur van MAAT komen we er ook niet . Veel praten en geen steek verder komen. Dit is meer een manier alsof die wat voor de leden doet. En dat doet hij niet en heeft hij nog nooit gedaan ook.

 • haj146

  @ agratax precies mooi verwoord.
  En wat is het probleem nu allemaal dan? AMvB is te regelen, melkprijs is laag en vervelend maar ooit wordt het beter.
  MAAT en zijn club met al hun regeltjes is het probleem. Volgend jaar moeten we investeren in lucht of krimpen in de veestapel. DAT is het probleem veroorzaakt door hun..... hele fosfaat plafond is een aangepraat probleem. Export eraf en we zitten eronder maar niemand die hieraan wil. Tijd voor MAAT om achter de geraniums te kruipen met zn geneuzel.

 • eg wel

  Rabo is een geldverstrekker die wil verdienen aan haar klanten (o.a boeren)
  Het vriendje van N.Z.O. Het vriendje van Rabo. Het vriendje van Jan en alleman.

  Maat moet met boeren praten.

 • wvdweijden1

  mkreuels1, kun je iets meer zeggen over dat systeem?

 • boevermans

  Typisch LTO. LTO is mede veroorzaker van de huidige problemen in sector.
  Een beleid dat wel tot lagere prijzen en hogere mestafzetkosten moest leiden.
  Natuurlijk speelt de wereldmarkt en de afzet naar Rusland ook een rol, maar deze groei was te voorzien geweest. De NMV heeft hier steeds voor gewaarschuwd,
  maar werd niet serieus genomen.
  Rabobank heeft gewoon gedaan, wat ze altijd heeft gedaan. Financieren op basis van gemiddelde marktomstandigheden.

 • wesselingh

  beetje kortzichtig allemaal.
  Het is een macro politiek gebeuren: Rusland geboycot, olieprijs naar dieptepunt, China 6% gedevalueerd, Brexit en dan nu nog gedonder met Turkije.
  Kortom het gaat hier om grote aantallen mensen die we hard nodig hebben voor de consumptie maar om politieke redenen kunnen we dus niet leveren.....
  Wereldwijd stelt de Nederlandse produktie echt niets voor, zie voor gedetailleerde cijfers Zuivel.nl
  Groeten Jan

 • alco1

  @ V W en @ wesselingh zien het goed.
  En wat het gesprek met de RABO betreft ziet @agratax het goed, met de bewoording dat boeren gemakkelijk overstappen naar de andere banken die wel willen.
  En dat hele gezwets om dat aangeprate fosfaatplafond.

 • DJ-D

  <>

 • BW

  DJ-J, goed dat je even aan dit schrijven herinnerd. Ook leuk de reacties van toen. Wat kan een mening in 1.5 jaar toch veranderen. En Janmaat is een half jaar geleden al langs geweest bij de Rabo, dat het zo niet kan. Dus in een jaar tijd draait het standpunt van 180 graden. Nou verbaast mij dat niks.

 • Schraar

  Zelden iemand gezien met zoveel boter op z'n hoofd.
  LTO/NZO zijn hoofdschuldigen aan bouw van te veel en te grote stallen, hebben melkveehouders gek gemaakt met 'voorsorteren' op quotumloze tijdperk waarin onbeperkte groei mogelijk was en alle melk afgenomen zou worden. En dan nu het lef hebben de RABO te bekritiseren op financieringen van het laatste half jaar????

 • moi !

  Schaar, Ben niet helemaal met jou eens . Bij het beëindigen van de melkquotum is het te lang onduidelijk geweest welke kant het op moest . De meeste boeren vilden wel uitbreiden , van de politiek mocht het wel. Vandaar dat er is gegroeid in de productie van melk, kalveren maar ook fosfaat. Ik denk dat de melkveehouders samen met banken en politiek tot oplossingen moeten komen.

 • Peltjes

  Hebben de boeren geen eigen verantwoordelijkheid meer dan? Zijn het robotten geworden die alles klakkeloos uitvoeren wat de advizeurs hen vertelden?

 • jvanmaanen

  Alsssssssssssssjeblieft kunnen we niet collectief die LTO op gaan blazen???!! Jarenlang al er pittig naast (evenals Rabo) maar hoe verder de tijd verstrijkt hoe verder ze ernaast zitten. De angst gezichtsverlies te lijden en de zoveelste knieval te moeten maken dwingt ze nu "in gesprek te willen gaan met de Rabo".
  Beste LTO, als een bedrijf, huwelijk, sector, cooperatie ziek is, moet er gereorganiseerd worden, niets meer niets minder. Degene die dat niet inzien wil is compleet idioot en moet naar een dokter die meer verstand heeft dan alleen van gebroken benen. Romijn naar huis, Maat naar huis ga je schamen over zoveel domheid. Lees je "toekomstvisie" nog eens door met als doel "de groei van de Nederlandse melkveehouderij veilig te stellen"... Kansloos, de enige gewenste groei is in levensgeluk, inkomen, eigen vermogen en onafhankelijkheid. Verder willen groeien was en is de kop van de sector in de zoveelste strop drukken........

 • Bennie Stevelink

  @jvanmaanen, jij bent van mening dat er geen ruimte was voor groei? Dat ben ik grotendeels wel met jou eens. Hoe had volgens jou de melkveehouderij begrensd moeten worden? Wat je ook kiest, iedere begrenzing heeft bepaalde nadelen. Hoe kijk jij tegen de nadelen aan van de door jou gekozen begrenzing?

 • winden

  Heel simpel systeem je moet leverings rechten hebben om bieten te mogen leveren de fabriek kan er extra uitgeven als ze meer afzet hebben. Of per jaar aan geven hoeveel je er boven mag leveren vaak is dit tegen een lagere prijs. Wat je te veel levert word pas het jaar er na betaald en van je leverings recht afgetrokken. Leverings rechten zijn onderling verhandelbaar. Persoonlijk zou ik zeggen via inleveren en bij vraag evenredig verdelen.

 • alco1

  Hou toch eens op over die begrenzing.
  Iedere boer heeft zijn eigen begrenzing, daar hoeven geen regels voor bedacht worden.
  We zijn het allang eens dat melkprijs gemaakt wordt op de wereldmarkt, daarom kon het quotum ook wel weg.
  Dus de enigste begrenzing is voor de individuele boer zijn kostprijs.....

 • Bennie Stevelink

  Voor jou @alco bestaat er maar één grens en dat is de economische grens op basis van kostprijs.
  Voor de politiek en de bevolking bestaat er ook nog een ecologische grens op basis van ammoniakemissie en fijnstof uitstoot. Ook bestaat er voor de bevolking nog een sociale grens op basis van leefbaarheid.

 • alco1

  Vind jij dus Bennie dat die zgn. ecologische grens gebaat is bij een fosfaatplafond???
  Ammoniakemissie moet juist verboden worden voor een gezonde ecologie, die brandstof levert en Co2 vast houdt en zuurstof levert.
  En fijnstof staat zo wie zo al ter discussie. Stof uit zaagsel is iets heel anders dan fijnstof uit auto's e.d.
  En sociale grens is slechts een aangepraat punt, gevoed door emotie.

 • Schraar

  Klopt Alco, de prijs wordt gemaakt op de wereldmarkt. Door de afschaffing van de quotering is de EU veel meer melk gaan produceren. Omdat er in de EU geen groei is in consumptie moet deze allemaal afgezet worden de wereldmarkt (of eerst in de opslag geduwd worden). De wereldmarkt blijkt deze extra productie totaal niet aan te kunnen en dus is de melkprijs wereldwijd in elkaar gestort.
  Daarom moet er dus begrenst worden. Beheersing van de productie is de enigste manier om marktgericht te produceren; het aanbod afstemmen op de vraag.

 • Schraar

  Bennie, de beste begrenzing is een flexibel melkquotum. Het melkquotum had niet afgeschaft, maar geflexibiliseerd moeten worden, zodat ingespeeld (verruimt) zou kunnen worden als de markt dat toelaat, maar ook ingekrompen kan worden als er te veel is.
  Natuurlijk heeft begrenzing ook nadelen: de quotumkosten. Met een kostendekkende prijs kan een bedrijf met 70 koeien een goede boterham verdienen en hoeft helemaal niet verder uitgebreid te worden. Quotum kopen is op dat moment een luxe investering, vooral gedaan om maar geen belasting te hoeven te betalen.
  Voor mij weegt heb voordeel van een fatsoenlijke melkprijs ruimschoots op tegen de vrijwillige quotumkosten.

 • Bennie Stevelink

  @Schraar, ten eerste geloof ik niet dat met productiebeperking in Europa alleen de melkprijs gestuurd kan worden. Natuurlijk zal de productiestijging in Europa het afgelopen jaar de melkprijs extra gedrukt hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat we met productiebeperking de melkprijs kunnen sturen op stabiel plus-35 cent.

  Ten tweede heeft een flink deel van de melkveehouders geen opvolger. Die bedrijven moeten in de toekomst allemaal worden overgenomen. In melkquotum gaat veel kapitaal zitten. Het gevolg is dat in de praktijk alleen het quotum wordt overgenomen en de grond niet omdat de veehouder niet voldoende investeringscapaciteit heeft om naast het dure quotum ook nog grond over te nemen. De grond gaat naar andere sectoren zoals boomkwekers of akkerbouwers. Het gevolg is dat de melkveehouderij intensiveert, ook als het aantal koeien niet toeneemt. Vooral bij ons in Twente is de afgelopen twintig jaar veel grond, mede door het melkquotum, aan de sector onttrokken.

 • alco1

  @schaar. Je begrijpt me verkeert dat de melkprijs gemaakt wordt op de wereldmarkt.
  Ik zal het anders zeggen: Het aanbod wordt gevoed door de hele wereld, met als consequentie de melkprijs.
  Dat de melkprijs nu slecht is, heeft te maken door een paar jaar ( te) goede melkprijzen op die wereldmarkt.

 • eg wel

  @alco1,
  Onzin alco, heeft niets te maken met voorgaande jaren.
  Heeft alles te maken met vraag en aanbod,
  een paar procent teveel aanbod, kan maar zo 30 procent opbrengst kosten.

 • alco1

  Eg wel. Vraag en aanbod wordt gevoed door de prijs.

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.