Rundveehouderij

Nieuws 31 reacties

LTO en NMV verdeeld over oproep Huirne

De oproep van Ruud Huirne van Rabobank tot een breed sectorplan om de melkveehouderij vitaal te houden, valt bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond in goede aarde; LTO melkhouderij reageert zuiniger. Zuivelorganisatie NZO onderschrijft de oproep.

NMV-voorzitter Harm Wiegersma stelt dat het inderdaad hoog tijd is om een knoop door te hakken bij het mestbeleid. De derogatie die Nederland heeft van de Europese nitraatrichtlijn moet koste wat kost worden veiliggesteld, oordeelt hij. Daarvoor moet Nederland vooral inzetten op verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, of in ieder geval via werkelijke metingen moet aantonen dat die kwaliteit niet zo slecht is als vaak wordt aangenomen. Wiegersma wil hierbij de Belgische methode hanteren. Verder wil hij geen nieuwe plannen meer over mestbeleid, maar eindelijk concrete actie, zo zegt hij.

Van het voorstel van Huirne voor een warme sanering (uitkoop oudere melkveehouders om ruimte te geven aan blijvers) is de NMV-voorzitter wel gecharmeerd. "Daarvoor kunnen we die 14 cent uit Brussel goed gebruiken, maar dan moet staatssecretaris Van Dam het bedrag wel verdubbelen, anders is er toch te weinig geld om echt iets te doen."

'Schadelijke vergelijking met varkens en glastuinbouw'

Voorzitter van LTO Melkveehouderij Kees Romijn heeft in de oproep van Huirne minder nieuws gehoord, en wat hij wel nieuw heeft gezegd, had Huirne misschien beter eerder kunnen zeggen, meent Romijn. "Als iemand weet hoe de situatie nu is en hoe die is gekomen, dan moet Huirne het wel zijn. Rabobank heeft het allemaal mede mogelijk gemaakt." Romijn vindt ook dat de melkveehouderij niet moet worden vergeleken met de varkenshouderij en glastuinbouw. De vergelijking is schadelijk en gaat bovendien niet op, meent hij. "Jammer is dat er nu veel problemen bij elkaar komen. De markt is laag, melkveehouders wachten op duidelijkheid over fosfaat en andere regels en we moeten binnenkort aan de derogatie voldoen." Vooral die derogatie moet worden behouden, vindt ook Romeijn. Het voorstel voor een soort van warme sanering sluit volgens de vakgroepvoorzitter aan bij eerdere ideëen van LTO over een stap terug doen qua groei.

'Gezond houden van bedrijven is zaak van ondernemer'

NZO-voorzitter Tjeerd de Groot onderschrijft de oproep van Huirne dat vlot meer actie nodig is, maar stelt ook dat de melkveehouderij en zuivel vorige week hun bereidheid hebben getoond om extra stappen te zetten op milieugebied. Qua vermarkting doet de zuivelsector al heel veel. Gezond houden van melkveebedrijven is een zaak van ondernemers zelf, zegt De Groot.

'Oudere boeren kiezen eigen moment om te stoppen'

Cor Bruns, teamleider melkveehouderij bij ING deelt de zorgen van Huirne over het mestbeleid en ziet ook dat veel bedrijven die willen blijven, beschikken over onvoldoende grond en/of fosfaatrechten. Of oudere melkveehouders zich vervroegd zullen laten uitkopen, betwijfelt hij. "De meeste van deze mensen voelen financieel niet de noodzaak en kiezen hun eigen moment."

Laatste reacties

 • tonny60

  Lto is met hun lobby voor verdwijnen van melkquotum de grootste oorzaak van probleem

 • farmerbn

  Nederland zal de derogatie kwijtraken. Andere landen in Europa houden niet van Nederland die de melkprijs kapot melkt. De lobby van die andere landen zorgt ervoor dat Brussel geen derogatie meer geeft. Nederland gaat hierdoor minder melken zodat de markt verbetert. Eigenlijk is het ook beter dat de derogatie weggaat. Geen fosfaatplafond en andere fratsen zoals bex en kringloopwijzer.

 • vdHeijkant

  Heel raar dat dhr Romijn argumenten noemt waarom de melkveehouderij niet vergeleken mag worden met de varkenshouderij en glastuinbouw.
  Ik ben bang dat de melkveehouderij een achterstand heeft op deze sectoren. Deze sectoren zijn er al mee bezig terwijl de meeste melkveehouders zich nog niet realiseren in welke situatie zicht bevinden. Van de overheid en Brussel valt weinig te verwachten, veel bedrijven zijn kleinschalig, niet zakelijk ingesteld in deze vrije markt en niet efficient. Meneer Romijn beseft dat blijkbaar niet

 • rub2

  Oproep van huirne om vitaal te houden..... pff wat een wassen neus. Dacht dat meneer ruud zelf ook nog wel een beetje kon rekenen. Meneer ruud heeft zich met z'n rabobank laten verleiden teveel financieringen te verstrekken, als 1 het eerder aan had zien komen was het de rabobank wel geweest.

  Heel simpel, alle plannetjes in een straal van bv. 25 km bij elkaar op tellen en dan afvragen waar al dat voer vandaan moet komen en melk naar toe moet.

  Nee gewoon als een malle financieringen verstrekken aan boeren ( die er in trappen) en dan nu pleiten voor meer ruimte door warme sanering van kleinere bedrijven met geld van Brussel.

  Een lachertje is het, moeilijk om deze man nog serieus te nemen. Hij zal wel goed zijn in andere dingen....

 • H.Grotenhuis1

  Is Kees Romijn volledig de weg kwijt?
  Of is hij de spreekbuis als gevangene van ZLTO en LLTB, die melkvee willen houden als varkens die met volledige voeraankoop en volledige mestverwerking?

 • jvanmaanen

  Eerst stelt LTO een 'toekomstvisie' op de groei van de Nederlandse melkveehouderij veilig te stellen en nu moeten we een stap terug doen qua groei?? Snappen deze prutsers zichzelf nog wel??

 • polsbroek

  Veel boeren hebben geen beleid , als ze een paar goede jaren draaien moeten ze als een dolle groeien,en nu klagen

 • vandenbrandcv1

  Derogatie op het spel zetten is niet goed voor behoud van koe in de wei en voor de totale mestafzet in NL. Jammer dat LTO haar boerenverstand niet eerder gebruikte en nu pas inziet dat er gereguleerd moest worden.

 • gjh

  h grotenhuis klopt keesje romijn is volledig de weg kwijt er moet nodig een dokter naar kijken.

 • wmeulemanjr1

  Derogatie weg, komt dan vanzelf minder melk/misschien wel de oplossing!!

 • Fryslanboppe

  Meneer Ruid Huirne komt ook tot de conclusie dat hij beter grond had kunnen financieren ipv een te grote stal. De Rabobank heeft nog nooit een juiste voorspelling gedaan. jullie kijken naar de toekomst en voorspellen een melkprijs van 0.34 cent de gemiddelde melkprijs is de laatste 15 jaar niet hoger geweest dan 0,32 cent. Allemaal waker worden de geschiedenis verteld meer dan de toekomst!!

 • landboer

  Nou daar ben je dan mooi klaar mee meuleman ,eerst lobbyen om het quotum weg te krijgen en dankzij daardoor ook nog de derogatie weg.

 • deB.


  Nogmaals, geen grond geen koeien!!
  Gewoon stoppen met die onzin, van 100 koeien naar 200 en geen voer, wat is de mens toch dol geworden...hebzucht, kijk mij is, mooi weer verhalen...ondertussen verzuipen in het werk, de helft overhouden en nooit meer klaar!

 • H.Grotenhuis1

  @gjh
  Ik hoorde Kees Romijn vanmorgen op de radio, wat een arrogantie. Hij heeft echt hulp nodig.

  Het probleem in de melkveesector kan niet zijn de huidige lage melkprijs, dat hoort allemaal bij de vrije zuivelmarkt en daar is voldoende voor gewaarschuwd.

  Het wezenlijke probleem in NL is de hoeveelheid dierlijke mest en de milieuaspecten, Inmiddels zijn alle plafonds wel doorbroken en dat wordt door Den Haag en Brussel niet meer gepikt. Daar is door (Z)LTO, vanwege het ontbreken van een duidelijke toekomstvisie, ruimschoots onvoldoende en tijdig op geacteerd.
  Er dreigt er nu een koude sanering omdat de recent verrezen megastallen op veel te kleine kavels inmiddels allemaal 'onder water staan' als ze verkocht moeten worden, het is natuurlijk zeer kwalijk dat de bank daar nu pas achter komt.

 • Bennie Stevelink

  @H. Grotenhuis, de oorzaak ligt bij de politiek. Die hadden al meerdere jaren voor de afschaffing van het melkquotum een vervangende begrenzing moeten instellen. Dan waren er geen knelgevallen geweest van boeren die onzinnig grote stallen hebben gebouwd.
  De politiek kon het niet eens worden en heeft het er maar op aan laten komen. Gewoon kijken waar het schip strandt. Begin vorig jaar was al duidelijk dat het uit de klauwen liep. Men heeft nog geprobeerd het tij te keren door nog snel een slappe grondgebondenheid in te voeren. Maar het was veel en veel te laat.
  Een hele strenge grondgebondenheid die al vier of vijf jaar voor afschaffing van het melkquotum was ingevoerd had de groei mogelijk in toom kunnen houden. Een grondgebondenheid met héél veel regels om ontduiking te voorkomen.
  Nu krijgen wij fosfaatrechten die veel luchtkapitaal genereren terwijl we juist vanwege dat enorme luchtkapitaal van het melkquotum afwilden. Door niet tijdig een vervangende begrenzing op basis van grond in te voeren zijn wij in deze doelstelling niets opgeschoten.

 • oorspronkelijk

  de vrije ondernemers moeten als kinderen gestuurd worden door de politiek.
  vaak hoor ik waar bemoeien ze zich mee
  sector lost het zelf wel op
  ook joden en allochtonen krijgen de zwarte piet
  vandaar de zwarte pieten discussie ha ha
  onderste uit de kan deksel op de neus

 • H.Grotenhuis1

  @ Bennie Stevelink
  Waarom ligt de oorzaak bij de politiek, die reageert toch alleen re-actief.
  Vroeger had Landbouw een duidelijke visie en een plan, dus reageerden ze pro-actief richting de politiek en de maatschappij.
  Van de melkveehouderij is nu door de belangenbehartiger een verdeelde sector gemaakt, en dan is het gemakkelijk vanuit de politiek en de maatschappij om vanuit een re-actieve houding een overvloed aan regels over de sector uit te strooien. Jammer, jammer en nog eens jammer.

 • Bennie Stevelink

  @H.Grotenhuis, niemand in de sector heeft de mogelijkheid om individuele veehouders een grens op te leggen. Ze kunnen hooguit een regeling bedenken en vervolgens aan de politiek vragen of ze die in willen voeren.
  De politiek was verdeelt, de VVD en de PvdA hadden een totaal verschillende visie. Ook de belangenbehartigers hadden verschillende visies. Bedenk hierbij dat het niet alleen gaat om wat bestuurders vinden, zij moeten ook rekening houden met wat hun achterban wil. De achterban van ZLTO wilde in meerderheid wat anders dan de achterban van LTO Noord. De NMV wilde weer wat anders: behoud van melkquotum, wat op hetzelfde neerkomt als wat ZLTO wilde. Melkquotum of fosfaat/dierrechten komt op hetzelfde neer: veel luchtkapitaal maar wel een harde begrenzing.

 • landboer

  De oorzaak ligt helemaal niet bij de politiek Bennie , maar bij de LTO/NZO!
  Daar heeft de politiek naar geluisterd.
  Grondgebondenheid is een wassen neus,daar zit veel rek in.

 • vandenbrandcv1

  Dat zogenaamde duurzaamheid is alleen goed voor iedereen die aan de boeren wil verdienen. Zo wordt een goed energie prestatiecijfers gekoppeld aan een hoge productie, want dan heb je minder energiekosten, maar misschien wel hogere gezondheidskosten. De Kringloopwijzer is ook zo's dingetje dat beweiden niet stimuleert en misschien fosfaat vermindert maar stikstof verslechtert. Laat de boer gewoon rendement maken en laat het boereninkomen en europose gelden niet op gaan aan laboratoriumonderzoeken en adviesbureaus.

 • HJ O R

  Kees Romijn, een dokter naar kijken???????????
  LTO was toch altijd een voorstander van RUIMEN.
  Of is mijn geheugen aan het verslechteren???

 • Schraar

  De LTO/NZO hebben eerst de boeren gek gemaakt met Bevrijdingsdag en toezeggingen dat alle melk altijd afgenomen zal worden. Vervolgens hebben ze tot het laatst toe de politiek wijs gemaakt dat er GEEN beperking in de vorm van koe/fosfaatrechten hoefden te komen want zij zouden er voor zorgen dat de melkveehouderij binnen het sectorplafond zal blijven. Eind 2014 beweerde Cees Romijn in de 2e kamer nog dat er een geleidelijke groei zou komen van slechts enkele % per jaar.
  Het grote probleem is een totaal gebrek aan inzicht en empathie. Als je je een beetje inleeft in de melkveehouders zag je hoe men snakte naar het einde van de quotering om eindelijk eens ongeremd los te kunnen. Dan weet je dat de groei veel sneller gaat en het fosfaatplafond in mum van tijd overschreden wordt.
  De schuld ligt vooral bij deze eikels binnen de LTO/NZO, maar ook bij de politiek die hier veel te makkelijk in meegegaan is en daardoor veel te laat maatregelen genomen heeft. En dan vooral bij de VVD (Helma Lodders) die continu elke maatregel tegengewerkt en vertraagd heeft.

 • Bennie Stevelink

  Bij de NMV gaan ze veel te gemakkelijk voorbij aan de nadelen van het enorme luchtkapitaal wat eerdere jaren in het melkquotum zat. Iedere volgende generatie moet het weer overnemen. Toen in 2006 de laatste marktbescherming was opgeheven had het quotum geen invloed meer op de melkprijs en had het wat dat betreft zijn bestaansrecht verloren. Alleen in Nederland had het quotum ook een milieufunctie. Het begrensde de omvang van de melkveestapel waardoor wij in de melkveehouderij geen dierrechten hadden zoals in de varkens- en pluimveehouderij. Iedereen kon begrijpen dat met het verdwijnen van het quotum er een vervangende begrenzing voor in de plaats moest komen. Een belangrijk criterium voor deze nieuwe begrenzing was dat het zo weinig mogelijk luchtkapitaal moest generen anders hadden we net zo goed het quotum kunnen houden. Dit hebben zowel de politiek als belangenbehartigers (ook de NMV) met z'n allen totaal verknalt.

 • WGeverink

  Het stond van tevoren al zo ongeveer vast dat er gezien het aantal nieuwe ligboxenstallen een nieuwe beperking aan zat te komen. Het melkquotum was nog steets de productie grens Bennie. Boeren moesten wachten tot 2015 voor er plankgas gegeven mocht worden. Als je nu kijkt naar je luchtkapitaal is dat toch eigenlijk kapitaal geweest wat heel best rendeerde. Het is afwachten of de banken scheutig zijn met geld voor grote slecht renderende stallen.En Bennie hoeveel jonge boeren zijn er bij jouw in de buurt uit het niets begonnen met melken trouwens?

 • Bennie Stevelink

  Het melkquotum rendeerde helemaal niet. Het had sinds 2006 toen de laatste marktbescherming werd opgeheven geen enkele invloed meer op de prijs.

 • WGeverink

  Hier in Canada vangen de boeren een paar cent extra per liter omdat de geimporteerde producten uit Europa op het moment met extra veel subsidie geproduceerd zijn... Wat is er zo geweldig aan het feit dat Nederlandse melkveehouders nu de enigen zijn met een productie beperking Bennie?

 • Bennie Stevelink

  Er is geen melkveehouder die zoveel subsidie beurt als de Canadese. Alleen gaat het geld niet via belasting en de overheid naar de melkveehouder. In Canada doet men dat op een andere manier. Met overheidsmacht is de grens gesloten en wordt de productie beperkt. Er wordt kunstmatig een binnenlandse schaarste gecreëerd waardoor zuivelproducten erg duur worden. Het subsidiegeld wat normaal via de belasting en de overheid naar de melkveehouder gaat, gaat nu rechtstreeks naar de melkveehouder via kunstmatig dure producten. Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde: met overheidsmacht de burger laten betalen voor de boer.

 • Vleesveehouderij

  En weer ligt het aan een ander !!!
  Wv01 beschrijft de juiste reactie, lees hem nog eens hierboven.

 • 344412

  Probleem komt niet door LTO/NZO maar door enorm verdeelde boeren die ieder voor zich redeneren. Op zich prima, maar draag dan ook de gevolgen en wijs niet naar mensen die wel tevergeefs proberen te sturen.

 • WGeverink

  De restauranteigenaren waren ook aan het klagen dat de melk bij ons te duur is. Dat terwijl alle ingredienten voor een pizza bij elkaar opgeteld 70 cent bedragen. Jullie willen graag een eerlijke prijs voor de melk. Nou dan moet er wel wat geregeld zijn en dat hebben ze hier in Canada gedaan met quota. Iedereen die zuivelproducten koopt steunt de melkveehouderij en zorgt er voor dat melkveehouders een menswaardig bestaan hebben en ook de koeien niks te kort komen. In elke super staan de zuivelschappen vol. er wordt geen kunstmatige schaarste gecreerd maar er wordt gezorgd dat er geen overproductie plaats vindt.

 • leo,s vriend

  @schraar, nee, de lto heeft nooit Bevrijdingsdag 'gepromoot', lto heeft er destijds voor gewaarschuwd dat wat sommige boeren als Bevrijdingsdag zagen ,in de praktijk wel eens tegen kon vallen.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.