Rundveehouderij

Nieuws laatste update:26 aug 2016

Hogere productie en kwaliteit Chinese zuivel

De Chinese zuivelindustrie heeft de afgelopen 8 jaar grote stappen vooruit gezet. Dat meldt Dairy Association of China (DAC) in een recent verschenen rapport.

Sinds 2008, het jaar van het melamine-schandaal en er kleine kinderen stierven vanwege vervuilde melk, is de melkkwaliteit in China fors verbeterd. De productie en consumptie van zuivel zijn ook sterk toegenomen.

De totale Chinese melkproductie steeg tot bijna 39 miljoen ton, waarbij het aandeel van grootschalige melkveebedrijven snel is gestegen. Bedrijven met meer dan 100 koeien waren vorig jaar goed voor ruim 48% van de melkproductie. In 2008 was hun aandeel in de totale productie nog maar 20%. Het aantal kleine melkveebedrijven is navenant afgenomen.

Melk sneller gekoeld en gecontroleerd

Die ontwikkeling maakt het ook gemakkelijker om de melkkwaliteit in de hand te houden. Op de grotere bedrijven wordt melk sneller en beter gekoeld en is de controle eenvoudiger. De verwachting is dat het aandeel van grote bedrijven in de totale melkproductie nog verder zal stijgen. Tegelijk met deze ontwikkeling zijn duizenden kleine melkontvangststations - ook een risicofactor - gesloten. Hun aantal is teruggebracht van 20.000 naar 8.500.

Schaalvergroting zorgt voor stijging melkproductie

Met de schaalvergroting is de eigen melkproductie flink gestegen. Die grotere productie vond vervolgens prima haar weg naar de consument. In 1978 bedroeg de melkconsumptie in China nog maar een schamele 1 kilo per hoofd van de bevolking; 30 jaar later was die al opgelopen naar 30,2 kilo per hoofd van de bevolking. Vorig jaar steeg die consumptie met nog eens 5,9 kilo gestegen.

Merendeel melk komt uit eigen productie

Ondanks de ook fors gestegen invoer van zuivel, komt het overgrote deel van de benodigde melk vanuit de eigen, binnenlandse productie. De nationale overheid hoopt dat dit binnenlandse aandeel verder groeit en zet daarom zwaar in op een nog betere controle en extra aandacht voor kwaliteit bij de melkproductie. Want herwinnen van vertrouwen in het eigen product is daarvoor cruciaal.

Foto

  • Koeien worden gemolken op een melkveebedrijf in Qingdao, China.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>

    Koeien worden gemolken op een melkveebedrijf in Qingdao, China.

    Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.