Rundveehouderij

Nieuws

DLV introduceert bedrijfseconomische voerwinst voor melkveehouderij

DLV Advies introduceert met het voerwinstgetal een bedrijfseconomisch kengetal dat een resultante is van de melkprijs plus omzet en aanwas melkvee minus de voerkosten.

Met het getal zijn sneller (in elk geval maandelijks) analyses te maken op basis waarvan de melkveehouder kan bijsturen.

Het kengetal van de voerwinst melkveehouderij wordt weergegeven per kilogram melk. De opbrengsten zijn melkgeld en omzet en aanwas. Dit wordt gedeeld door de voerkosten die uit krachtvoer, mineralen, ruwvoer, bijproducten en melkproducten bestaan. De uitkomst van deze rekensom geeft de voerwinst weer. Volgens DLV zijn er directe knoppen waarmee maandelijks, of zelfs dagelijks, kan worden bijgestuurd voor een direct en beter resultaat. De marktwerking is inzichtelijker en het biedt de ondernemer handvatten om sneller de variabele kosten bij te sturen.

Vier melkveebedrijven

De voerwinst melkveehouderij is gebaseerd op vier standaard melkveebedrijven van DLV Advies die variëren in intensiteit. Zo kan elke veehouder zich spiegelen aan een van de standaardbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.