Rundveehouderij

Nieuws 4012 x bekeken 13 reacties

Stikstofbemestingsadvies grasland op de schop

Het huidige NLV-systeem (stikstofleverend vermogen van de grond) moet grondig worden herzien.

Dat is de conclusie van een rapport van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Eigenlijk moet het huidige bemestingsadvies flink vernieuwd dan wel vervangen worden door een nieuw systeem.

NLV-klasse bepalen

Het stikstofleverend vermogen houdt verband met de stikstofjaargift die veehouders mogen gebruiken op hun grasland. Om de NLV-klasse in te schatten wordt nu gebruik gemaakt van de indicator N-totaal. Hierbij kan echter een fout worden gemaakt die oploopt tot 120 kg stikstof per hectare. Omdat de stikstofjaargift met gemiddeld 0,6 kilo per kg NLV daalt, betekent een afwijking in het NLV van 100 kilo per hectare een N-bemestingsfout van 20 tot 60 kilo, rekeninghoudend met correctie via gebruiksnormen.

In het rapport wordt aanbevolen om de effecten van vochtvoorziening en weersomstandigheden op de stikstof-opname te kwantificeren. Ook moet er een overzicht komen van perceelsgebonden factoren als bodemstructuur, kwaliteit van organische stof en kwaliteit en samenstelling van de graszode.

Graslandbemesting

Een nieuw bemestingssysteem kan niet op korte termijn gerealiseerd worden. Tot die tijd is de NLV-klasse voorlopig nog wel de beste benadering voor de graslandbemesting.

Omdat de gebruiksnormen lager liggen dan het landbouwkundig advies is het raadzaam om vooral te sturen op verdeling van de meststoffen over de percelen, en minder op finetunen op gift per perceel.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Vernieuwen of aanpassen betekend beide dat er minder op mag. Heb geen vertrouwen meer in commissies die bemestingsadviezen geven. Het is allemaal bio en ecolo geworden. Rekening houden met het verdienmodel van de boer is verleden tijd. Het lijkt het oude Rusland wel.

 • deB.


  Komt niet goed, gaat helemaal de verkeerde kant op.

  Het gras ziet er bleek, geel, uit. (de omstandigheden van afgelopen tijd hebben geen goed gedaan)
  Maar je ziet de grond uitmergelen. Nog aantal jaar en het is goed kapot

 • veldzicht

  En die stomme boeren pikken alles.

 • deB.


  Precies! men laat zich collectief betuttelen door de kenniseconomie. Loopt fout af, enige die groeien zijn nietszeggende onderzoek- en adviesbureaus! bahbah, en maar wijs doen.

 • simpel boerke

  Kon je maar bemesten volgens het huidige bemestingsadvies. Mijn N-ruimte is bij de 2e snede dan al op.

 • Mfb

  Als ik zie hoeveel gras er dit jaar al aan de kuilbulten is gereden dan is er nog geen reden tot klagen.
  We moeten het niet nodeloos ingewikkeld maken. Als we al dat soort dingen als bodemstructuur, kwaliteit v/d organische stof en weet ik wat niet meer moeten meten is er maar 1 die er beter van wordt. BLGG of Agrofins zoals ze tegenwoordig heten?

 • deB.

  Zijn er nu al van de 1e snede aan het voeren.... en heel goed voorseizoen gehad, maar nogmaals, veel gehaald, en te weinig gebracht.
  Nu wil het gras niet meer, mede door de nattigheid....de grond is zeer zeer arm geworden.

  Dat is de PRAKTIJK, kennis heren. Trek je laarzen aan en ga te veld, ipv gehele dag met zo'n tablet te spelen

 • mr

  Inderdaad trek je laarzen aan, maar op hun tablet kunnen ze het ook al zien.
  Kunstmest kali bij strooien op maïsland, kunstmest kali bij strooien op grasland,
  drijfmest (organische stof) afvoeren en een pal getal dat de laatste 4 jaar gemiddeld met 10 gedaald is! Uitmergelen heet dat.
  Het grootste deel van Nederland heeft de nitraat doelstelling van 50 mg nitraat in het grondwater al lang gehaald. Dus laat ons iedere 4 jaar ook de nitraat in het grondwater meten en laat ons weer op gewas onttrekking bemesten.

 • Insp.

  @mr, het PAL getal met gemiddeld 10 laten dalen is onmogelijk in 4 jaar.
  Zelfs al breng je er 4 jaar geen 1 kg fosfaat op dan is dat nog niet mogelijk.

 • maiskolf

  Pal of Pw zakt als de brandweer. Ook op akkerbouwgrond. @MR heeft gelijk.

 • deB.


  Zakt dat niet hard??? Het is verschrikkelijk hoe de bodem achteruit holt, netjes opgebouwd in de jaren door akkerbouwers en melkveehouders!!!

  Meert1, trek je laarzen aan!!!! Dit beleid is onmogelijk

 • Insp.

  Ik zou zeggen kijk eens op jullie bodemonderzoeken van de afgelopen jaren en doe dan nog eens van die uitspraken.

 • alco1

  @meert. Je geeft met je bewering wel toe dat elk getal voor een behoorlijk aantal kg. fosfaat staat.
  M.a.w. Tekorten aan bemesting lijkt de eerste jaren haast geen gevolgen te hebben.
  Hetzelfde zien we bij de z.g.n. RESULTATEN bij rijenbemesting in de mais.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.