Rundveehouderij

Nieuws 26 reacties

Sector verdeeld over Kringloopwijzer

'De Kringloopwijzer is mislukt als instrument om de fosfaatefficiëntie te verhogen', stelt CLM. In de sector klinken verschillende reacties op deze stelling.

De Stichting voor Landbouw en Milieu (CLM) doet deze uitspraak in een opiniebijdrage.

Het genoemde struikelblok dat veehouders achteraf worden afgerekend op hun prestaties, wordt onderschreven door Frank Verhoeven, die mede aan de basis stond van de Kringloopwijzer (KLW). "Als je melkveehouders bedrijfsspecifiek ruimte wil bieden, dan zou je naar een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren moeten kijken."

'Als je melkveehouders bedrijfsspecifiek ruimte wil bieden, dan zou je naar een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren moeten kijken'

Wiegersma (NMV): Zo lek als een mandje

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) herkent veel in in het commentaar van CLM. “Wij hebben altijd al gezegd dat het systeem zo lek als een mandje is en dat het de intensieve bedrijven bevoordeelt.”

Romijn (LTO): Systeem niet fraudegevoelig

LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn stelt echter dat de Kringloopwijzer geen bedrijven benadeelt. Over de fraudegevoeligheid is hij ook duidelijk: "Alles moet bemonsterd worden en de Kringloopwijzer moet door een erkend persoon gecontroleerd worden. Ik verwacht dat het systeem het niet mogelijk maakt te frauderen met de gegevens.”

Wat Romijn betreft past de Kringloopwijzer perfect in de strategie van de zuivel om duurzaam te produceren; daar hoort fosfaat ook bij.

Wel of geen erkenning Kringloopwijzer

Wiegersma onderkent ook de twijfels over het erkennen van de Kringloopwijzer door het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Volgens hem ziet de derogatiecommissie de Kringloopwijzer alleen als managementtool. Hij houdt er rekening mee dat de Europese Commissie er niet zonder meer mee akkoord gaat.

Volgens Romijn wordt de Kringloopwijzer momenteel getoetst en zal met name het borgingssysteem de Commissie overtuigen dat fraude met het systeem niet mogelijk is. Wat Romijn betreft past de Kringloopwijzer perfect in de strategie van de zuivel om duurzaam te produceren; daar hoort fosfaat ook bij.

Reactie ZuivelNL

Han Swinkels, projectleider Kringloopwijzer bij ZuivelNL, wijst erop dat CLM terecht vragen stelt bij de KLW. Maar dat zijn precies de vragen waaraan Wageningen UR werkt in opdracht van ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken. "We kijken samen met EZ waar het rekenmodel nog verbeterd kan worden, zodat deze nog beter aansluit op de de praktijk. Jaarlijks wordt naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten ge-update," legt hij uit.

De zorg van CLM dat de KLW vooral de intensieve bedrijven bevoordeeld is volgens Swinkels ongegrond. Het rekenmodel van de KLW heeft een ruime reikwijdte en is daarmee toepasbaar voor zowel intensieve en extensieve bedrijven. Verder stelt de zuivel dat het invullen van de KLW in haar leveringsvoorwaarden melkveehouders stimuleert om samen met de bedrijfsadviseur aan de slag te gaan met het verbeteren van de mineralenbenutting.

Mineralenstromen monitoren

Swinkels ziet de KLW vooral als instrument om de mineralenstromen in de zuivelketen op het niveau van het melkveebedrijf te monitoren. Een project dat past in het meerjarige programma duurzame zuivelketen en de in opkomst zijnde circulaire economie. "Belangrijk is wel dat de melkveehouder tegelijkertijd blijft werken aan het verbeteren van dierwelzijn en diergezondheid als ook het op peil houden van weidegang en biodiversiteit binnen de duurzame zuivelketen," aldus Swinkels.

Laatste reacties

 • Ella7009

  Bah mag ik effe kosten, ding werkt voor geen meter, wat een kut zooi.

 • a van Gerwen

  Het is een papieren gedrocht, alleen adviseurs, boekhouders de zuivelindustrie en andere perifere bedrijvden zijn er goed mee, die de kosten weer doorschuiven naar de melkveehouder.

 • erardus1

  Laat het helder zijn voor iedereen gelden de forfaitaire normen. Net als bij de BEX mag je er straks gebruik van maken als je er voor deel bij hebt. Wat het verschil is met de BEX, is dat de kringloop wijzer de efficiëntie van het het grondgebruik beloond. Zit er geen winst vooral forfaitair aan gifte doen. Heb je wel een hogere efficiëntie deze vooral benutten met de kringloop wijzer. En wat CLM betreft, efficiëntie is voor hen een negatief woord. De natuurlijke landbouw heeft de voorkeur en dat hoeft niet perse dier of millieu vriendelijk te zijn.

 • cornelis 22

  Het werkt bij mij als volgt en bij 90 procent van de anderen volgens mij ook : snap er niets van en heb daar ook geen moeite voor gedaan om het wel te snappen ,morgen is er weer iets anders, zonde van de energie . Heb daarom tegen mijn veevoederleverancier gezegd dat hij het maar bij moet houden . Als hij met het rapport komt lees ik het niet eens leg het wel in een la voor als er controle komt . Beschouw het als een onzinnig ritueel

 • frankverhoeven

  Ik zal ook even zelf reageren. @wouter ik praat helemaal niet over 3 jaar achteraf, waar lees je dat? Want ik pleit voor 3 jarige voortschrijdende gemiddeldes. Daarmee wordt de uitslag stabieler, dan zegt het meer over het vakmanschap dan over het weer.

 • mldijkstra

  Misschien dat @frankverhoeven dan meteen ook even op de overige punten van Wouter kan reageren? Of snijden die wel degelijk hout?

 • AA1

  het zijn vooral adviseurs en boekhouders en aanverwante lieden die ervan profiteren. o ja en het is zo lek als een mandje koop een partij kuilbalen van de loonwerker en schrijf het voor wat anders op de factuur kom ik lekker gunstig uit .

 • koeien15

  Over monsteren gesproken ,ik heb 12 partijien 600 balen 💰

 • teunisenwilly1

  Helemaal met A.de v eens. Romijn spekt graag advieseurs en handelaren dat zijn vrienden die heeft hij zelf zeker nodig om zijn bedrijf draaien te houden. LTO had van het begin af aan naar CLM moet luisteren hadden we nooit een fosfaat probleem gehad. Grondgebondenheid en niet intensive in de had werken.

 • boerderij12

  koeien 15 gewoon 1 monster je bent toch niet voor blgg aan het werk

 • wvdweijden1

  Frank Verhoeven, hoe kun je een gemiddelde van 3 jaar vaststellen als het 3e jaar nog niet voorbij is?

 • Frederiqe

  CORNELIS 22 FOR PRESIDENT

 • wvdweijden1

  Frank Verhoeven, hoe kun je een gemiddelde van 3 jaar vaststellen als het 3e jaar nog niet voorbij is? In welk jaar vindt de eerste afrekening plaats?

 • j.verstraten1

  Cornelis 22 je hebt een punt. Waarschijnlijk doe je het met je boekhoudrapport ook zo. Totdat het links of rechts begint te knijpen. En dan ben je blij als je boekhouder ervoor kan zorgen dat je wat belasting terug krijgt, of niet hoeft te betalen. En zo is het ook met de KLW. Op het moment dat de forfaitaire normen beginnen te knellen en niet passen bij de individuele situatie roepen boeren om verruiming. Maar verruiming gaan we nooit krijgen, die moet je verdienen. Zonder KLW gooien we die verdien mogelijkheid overboord.

 • deutz40

  Ik ben het helemaal met A de v eens, een papieren gedrocht wat alleen kosten met zich mee brengt.

 • Nick1983

  @boerderij12

  Alle balen in 1 monster mag niet. Je hebt die balen laten maken door loonwerker hoogstwaarschijnlijk. Dus er zijn rekeningen van met daarop datums. Van elke datum moet een aparte kuiluitslag zijn. Heb je dat niet, dan hang je bij controle. Alleen in de herfst mag je alles van meerdere datums in 1 monster stoppen.

  Maar goed, er is tuurlijk ook wel weer een mouw aan te passen. Misschien kun je met de loonwerker afspreken dat hij meerdere keren balen maken bij elkaar op telt en op 1 rekening zet met 1 datum. Maar dan moet loonwerker wachten met rekening sturen. Tis maar net of die daar wel zin in heeft ...


 • lucas5128@hotmail.com

  ik kan mij volledig aansluiten bij cornelis 22

 • deB.

  Precies, er is zoveel `lek`met dit systeem, wat we helemaal niet nodig hebben ook!!!

 • BoerHarm

  Ik ben anders wel blij met de KLW. Mooi extra ruimte tov de forfaits. Anders had het met bemesten helemaal een arme boel geweest op onze zandgrond. Zolang als de generieke normen niet omhoog gaan zweer ik bij bex/klw.

  Wat wil CLM met dit bericht bereiken? Misschien kan Wouter daar een antwoord op geven?

 • wvdweijden1

  BoerHarm, wat we hiermee willen bereiken is dat de KLW overeind blijft als management instrument (zij het met een paar flinke aanpassingen). Dat loopt gevaar door de grote problemen die we voorzien bij invoering als instrument voor individuele berekening van de fosfaatruimte. Niet alleen uitvoeringsproblemen, maar ook ongewenste neveneffecten op andere duurzaamheidsdoelen van de sector.
  We vinden wel dat bij bepaling van de fosfaatruimte rekening moet worden gehouden met de toestand van de bodem, al zitten ook daar haken en ogen aan.

 • BoerHarm

  Beste Wouter, bedankt voor je antwoord. Ik ben niet zo bang voor het gevaar dat de KLW als managementinstrument om zou vallen. Als je ziet hoe hard ZuivelNL werkt om de borging goed te regelen, moet zowel verantwoording als management mogelijk zijn. Laten we dan vooral focussen op de bodem via POP3 en zoals CLM ook voorstaat met het bodempaspoort of bodemwijzer. Ik zou vooral willen pleiten voor goede naleving van de regels en handhaving, vooral dan is met de KLW landelijk veel winst te behalen op duurzaamheidsthema's zoals de bodem.

 • wvdweijden1

  Dank, BoerHarm. Ja, de zuivel werkt aan borging, maar er is nog geen oplossing voor een belangrijke post als de eigen ruwvoerproductie. Uit de praktijk hebben ons verontrustende berichten bereikt over monsternemers die onder druk worden gezet door de veehouder. Ook met bemonstering van mest wordt nog flink gerommeld.
  Helemaal eens met je pleidooi voor bodemzorg. Maar als een veehouder voor de keus staat tussen extra fosfaatruimte of de bodemvoorraad P op peil houden, dan ben ik er niet gerust op.

 • BoerHarm

  We moeten ons als sector toch niet de ontwikkelruimte en initiatiefruimte voor verduurzaming laten afpakken door de <5% frauderende veehouders! Dus mijn stelling: KLW behouden en bij gebruik ook controle en handhaving toepassen.

 • alco1

  KLW met in de hand de bodemmonsters voor restauratie.
  Desnoods jaarlijkse bemonstering.

 • wvdweijden1

  BoerHarm, hoe kom je aan die <5%?
  De fraudedruk is enorm als je met de KLW fosfaatruimte kunt verdienen.
  En los van fraude: welke effecten heeft een hogere P-efficiëntie op stikstof, ammoniak, broeikasgassen en weidegang?

 • BoerHarm

  <>

  58 boeren beboet op ruim 21.000, en dan denk ik dat het meerendeel daarvan per ongeluk fouten heeft gemaakt bij deze onmogelijke administratieve lastenverzwaring van het huidige kabinet.
  Maar er zijn er natuurlijk ook die niet beboet zijn en wel frauderen, dus ik hou hoog aan met <5%.

  Ben je misschien niet wat te kritisch op de gemiddelde boer Wouter? Je kunt niet een hele bevolkingsgroep afrekenen op diegene die het nieuws bepalen. De boeren die ik ken zijn integer en WILLEN niet frauderen, ook al zouden ze het kunnen. Anders wil ik je wel eens meenemen naar een mooi voorbeeld waar de BEX en BEP dé oplossing is voor het volledig vastlopen in de generieke wetgeving.

  Los van fraude: Ik hoop en denk dat fosfaat-efficientie hand in hand gaat met de door jouw genoemde thema's en meer. Voor sommige zaken geldt dat overduidelijk, bijvoorbeeld N-efficientie of krachtvoerverbruik (soja-import).

  Maar belangrijker: Hebben we niet de taak om de wereld te voeden met zo min mogelijk fosfaat te verbruiken gezien die twee zaken elkaars grootste tegenpolen worden binnen nu en twintig jaar? Laat Nederland dan de proeftuin van de wereld zijn.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.