Rundveehouderij

Nieuws 3934 x bekeken

RvS: rundveehouder in Helenaveen mag niet uitbreiden

Een rundveehouder in Helenaveen, gemeente Deurne (N.-Br.), kan zijn bedrijf niet uitbreiden tot 169 melkkoeien en 110 stuks jongvee. De verleende milieuvergunning van Provincie Noord-Brabant is door de Raad van State (RvS) vernietigd.

De Stichting Werkgroep Behoud de Peel had bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning omdat deze een toename van de stikstofdepositie zou betekenen en daarmee een gevaar zou vormen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel en de daar levende vogelsoorten. Volgens de Werkgroep heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant ten onrechte aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van de gebieden niet zouden worden aangetast met deze verleende vergunning.

Provincie moet berekeningen maken

RvS constateert dat GS geen berekeningen heeft laten maken, zodat niet duidelijk is of de activiteiten op het boerenbedrijf tot een toename van stikstofdepositie op de leefgebieden van vogelsoorten in de Natura 2000-gebieden zullen leiden. Dat de aangevraagde activiteiten het behalen van de instandhoudingsdoelen voor vogelsoorten niet in gevaar zullen brengen, kan niet geconcludeerd worden uit de stelling van GS dat de stikstofdepositie sinds de aanwijzing van de gebieden als Vogelrichtlijn-gebied is gedaald, aldus RvS.

Kortom, de verleende vergunning wordt vernietigd en binnen zes maanden moet GS een nieuw besluit nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.