Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

‘Opvallend veel overeenkomsten plan LTO en DDB’

Het LTO-plan voor besteding van het steunpakket van €23 miljoen vertoont opvallend veel overeenkomsten met het eerder door de Dutch Dairymen Board (DDB) bij staatssecretaris Van Dam ingediende plan. Dat zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De DDB pleit voor een vermindering van de melkproductie, onder meer door het op grote schaal slachten van melkkoeien tegen een premie van €500 per melkkoe. Ook LTO pleit voor het slachten van rundvee, maar dan in bredere zin. Of het hier gaat om melkkoeien, jongvee of kalveren, maakt haar niet uit. LTO spreekt van vergoedingen van tussen de €250 en €350 per grootvee-eenheid.

Steunpakket benutten voor aanpakken fosfaat

Daarbij lijken beide partijen het erover eens dat het steunpakket goed kan worden gebruikt om de fosfaatproblematiek aan te pakken. Wel is er verschil van mening over de wijze waarop. Bij zowel de NMV als DDB speelt het verlagen van de melkproductie een belangrijke rol om de melkprijs zo snel mogelijk weer in de benen te helpen. LTO wijst vooral op het belang van het aanpakken van de fosfaatproblematiek voor een nieuwe derogatie. Deze derogatie zou mede als gevolg van het overschrijden van het fosfaatplafond flink onder druk staan.

'Bij derogatie komt het aan op waterkwaliteit'

Ook de NMV en DDB begrijpen dat er wat moet gebeuren wat betreft het overschrijden van het fosfaatplafond. NMV-voorzitter Harm Wiegersma geeft echter aan dat het wat betreft de derogatie vooral aankomt op de waterkwaliteit. Tot nu toe krijgt de landbouw volgens de NMV onterecht de rekening gepresenteerd voor 75% van de vervuiling van het oppervlaktewater, terwijl dit volgens de bond aantoonbaar onjuist is. Dit brengt de derogatieonderhandeling direct in gevaar. Het fosfaatplafond is volgens hem niets meer dan een extra slot op de deur.

Laatste reacties

 • winden

  Laat eerst eens iedereen die willens en wetens meer dieren houd dan waarvoor die vergunning heeft. Of via de AMvB grondgebonden groei mag houden op ruimen. In plaats van hun nog een bonus te bieden voor het gedrag van te veel dieren te houden. Word hier zo moe van.

 • winden

  En dan nog maar te zwijgen over de maatschappelijke discussie over subsidie om koeien te laten slachten.

 • landboer

  Nog even wachten met koeien weg doen dus!

 • farmerbn

  Slecht plan. Boeren ruimen straks alleen koeien die geen/weinig productie meer hebben. Lost dus niet veel op. Kun je ook boeren krijgen zoals landboer noemt, die nu koeien gaan opsparen of koeien kopen in het buitenland. Nl kan het beste fosfaat uit de markt halen zodat gewone boeren ontlast worden. Stel je voor dat een boer met 20 ha land en een dik melkquotum dat quotum voor het einde heeft verkocht. Daarna weer is opgestart met giganties veel koeien waar hij fosfaatqotum voor krijgt. Die boer verkoopt nu een stel koeien met 500 euro bonus en straks het fosfaatqutum. De niet groeier moet dat allemaal lijden?

Of registreer je om te kunnen reageren.