Rundveehouderij

Nieuws

Nedap verkoopt minder in melkveehouderij

Nedap heeft het eerste halfjaar iets minder omzet geboekt met identificatie- en registratiesystemen voor de melkveehouderij. Meer afzet in de varkenshouderij kon een teruggang in de melkveehouderij net niet voorkomen.

Het totale bedrijf, waarvan de marktgroep ‘Livestock Management’ een belangrijk onderdeel is, zag de omzet met 6% toenemen tot €92 miljoen.

"De gedaalde melkprijs raakt ons ook", aldus financieel directeur Eric Urff. "Boeren investeren minder, met name als het aankomt om de duurdere systemen. De systemen van Nedap geven onder meer inzicht in de gezondheidsstatus of de vruchtbaarheid van individuele koeien. Hierdoor kunnen veehouders elke koe verzorgen op basis van individuele behoeften. Urff denkt dat de markt stabiliseert.

Sterke groei varkenshouderij

In de varkenshouderij is juist een sterke groei zichtbaar, aldus Urff. "Grote varkensbedrijven met duizenden beesten in met name de Verenigde Staten en China zien het nut van onze producten en kopen deze." Omdat in Nederland bedrijven gemiddeld kleiner zijn en de investeringskracht dus kleiner is, is de groei hier minder onstuimig.

Nedap maakt onder meer voerstations en een systeem dat vleesvarkens sorteert op gewicht en geslacht. Urff denkt dat de orders in de varkenshouderij blijven toenemen.

Deel productie uitbesteden

De winst na belastingen bedroeg in de eerste zes maanden van het jaar €5,8 miljoen. Dat is €300.000 meer dan een jaar eerder. Nedap is momenteel bezig een deel van de productie uit te besteden aan strategische leveranciers in Midden-Europa en Nederland zelf. Naar verwachting is de uitbesteding eind 2017 afgerond. De continuïteit van de klantleveringen staat voorop.

Nedap verwacht dat na uitbesteding de kostprijs van de producten met 10% daalt.

Nedap is momenteel bezig een deel van de productie uit te besteden. Nedap verwacht dat na uitbesteding de kostprijs van de producten met 10% daalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.