Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Minder emissie op melkveebedrijven mogelijk

Reduceren van emissie van broeikasgassen en ammoniak is mogelijk. Dat blijkt uit onderzoek op de bedrijven die deelnemen aan project Koeien&Kansen.

De projectdeelnemers brachten in drie jaar tijd de emissie van broeikasgassen methaan en lachgas samen terug met 31%. Het doel lag op 30% reductie ten opzichte van het landelijk gemiddelde in 1990. In 2009 bleek de autonoom gehaalde reductie al 29% te zijn.

In de periode zijn veehouders al steeds bewuster en efficiënter met nutriënten omgegaan, met de reductie als neveneffect tot gevolg. De reductie van lachgas is uiteindelijk op 62% uitgekomen. De reductie van methaan is lastiger en schommelt tussen 12% en 13%. Omdat lachgas een veel schadelijker broeikas is, drukt deze ook flink door in de toename van de reductie.

10% minder uitstoot ammoniak

Naast emissiereductie voor broeikasgassen is ook gestreefd naar een verdere vermindering van de emissie van ammoniak (NH3) naar gemiddeld 3,2 kg NH3 per ton meetmelk. Dit betekent gemiddeld een reductie van 10% ten opzichte van 2009. De deelnemers lieten in 2013 zien dat dit scherpe projectdoel haalbaar blijkt te zijn in de praktijk, zelfs in combinatie met het verlagen van de lachgas emissie.

Speciaal ontwikkelde vloeren beperken de ammoniak emissie.</p>
<p><em>Foto: Fotopersburo Dijkstra</em>
Speciaal ontwikkelde vloeren beperken de ammoniak emissie.

Foto: Fotopersburo Dijkstra

Foto: Fotopersburo Dijkstra

De daling in ammoniakemissie op de Koeien&Kansen bedrijven was volledig toe te schrijven aan de resultaten op de zand- en veenbedrijven. De uitstoot van ammoniak op de kleibedrijven is gemiddeld gelijk gebleven.

Weer en voerkwaliteit van invloed

Bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals weer en ruwvoerkwaliteit hebben effect op de emissies. Dit leidt tot schommelingen in de emissies over de verschillende jaren. Voor de gemiddelde Nederlandse melkveehouder moet een reductie van ongeveer 25% van de broeikasgasemissie (ten opzichte van 1990) mogelijk zijn.

Laatste reacties

 • deB.


  Genoeg is genoeg!! of wanneer is het een keer klaar

 • boeralert

  Gewoon flink beweiden is prima voor ammoniak emmissie en wordt nu volgens deskundigen te slecht gewaardeerd. Dit levert ook geen werkgelegenheid op voor de bouw

 • veldzicht

  Alles is mogelijk ,wat het kost en wat het nut is is niet belangrijk.die boeren betalen het wel.

 • DJ-D

  Goh mooi man en nu? Is er nu zogenaamd weer ruimte om 140 op de snelweg te rijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.