Rundveehouderij

Nieuws

Meer dan vier keer zo veel mycoplasma in België

België kampt met een flinke toename van Mycoplasma Bovis. In 2009 werd de kiem nog in 1,5% van de tankmelkmonsters vastgesteld. Afgelopen jaar was dat al toegenomen tot 7%.

De bacterie is onder meer veroorzaker van luchtweginfecties bij jongvee en mastitis bij melkvee. Van de longspoelingen die ingezonden werden voor onderzoek naar de verwekker van kalvergriep testte 37% positief voor mycoplasma.

Insleep via aankoop of bedrijfsbezoekers

Insleep in een bedrijf gebeurt meestal via aankoop, hoewel ook bedrijfsbezoekers een mogelijke bron van infectie kunnen zijn. Binnen het bedrijf gebeurt overdracht tussen koeien meestal via neus-neus-contact of het melkstel. Besmetting van kalveren gebeurt voornamelijk via opname van geïnfecteerde melk en door onderling contact.

Of registreer je om te kunnen reageren.