Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Melkveehouders ontvangen dit najaar overzicht fosfaatrechten

Dit najaar ontvangen alle melkveehouders van RVO.nl een overzicht met het aantal toegekende fosfaatrechten. Het wetsvoorstel fosfaatrechten ligt voor advies bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het behandeld door de Tweede Kamer, tegelijk met het wetsvoorstel Grondgebonden groei.

LTO laat weten dat melkveehouders dit najaar geïnformeerd worden door RVO.nl over het aantal rechten dat zij toegekend krijgen. Iedere melkveehouder ontvangt een overzicht van het aantal kilo's fosfaat dat hun veestapel produceerde op 2 juli 2015. Op basis van die productie berekent RVO.nl het aantal fosfaatrechten per individuele melkveehouder. Een fosfaatrecht is een kilo fosfaat. De knelgevallenregeling is er naar verluid uitsluitend voor melkveehouders die te kampen hebben gehad met ziekte van vee of gezin.

Per 1 januari 2017

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het wetsvoorstel voor het fosfaatrechtenstelsel een dezer dagen naar de Raad van State zal gaan voor advies. Daarbij wordt om een spoedadvies gevraagd. Het wetsvoorstel is al voor de eerste keer door de ministerraad geweest. Als het advies van de Raad van State er is, zal het voorstel opnieuw naar de ministerraad gaan, waarna het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd voor behandeling. Dan zal het wetsvoorstel ook openbaar worden. De verwachting is dat dit aan het eind van de zomer gebeurt.

Tegelijk met wet Grondgebonden groei

Van Dam wil zowel de wet Grondgebonden groei als het Fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2017 van kracht laten worden. Het is volgens Van Dam in het belang van die ondernemers die gebaat zijn bij de in het wetsvoorstel Grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen knelgevallenvoorziening om het voorstel per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Daarnaast heeft het ministerie een toezegging gedaan om de grondgebondenheid die nu nog in een AMvB is geregeld spoedig in een wet te regelen.

Inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel per 2017 is van belang voor behoud van de huidige derogatie, aldus Van Dam.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier.

Laatste reacties

 • MarcelZandbelt

  Welke melkhoeveelheid wordt gebruikt om de productie per dier op 2 juli te bepalen????

 • Hr19

  @Marcel Gemiddelde jaarproductie van 2015

 • wmeulemanjr1

  Waarom is er bij een grondgebonden groei nog een stelsel van fosfaatrechten nodig?
  POLITIEK WORD WAKKER!!
  Intensief (zonder voldoende grond) heeft straks rechten die niet benut kunnen worden/Extensief met voldoende grond (plaatsing fosfaat) krijgen die extra rechten op de extra (onbenut) grond?
  Hoezo allemaal milieu bewust?

 • Klaasvaak

  Heb ik iets gemist? Volgens mij moet het hele voorstel ook nog door de eerste kamer.

 • teunisenwilly1

  Het zal niet anders als rechtvaardig zijn de Extensie de fosfaat rechten krijgen op hun grond, Zij hebben immers niet aan de overschot aan van fosfaat mede gewerkt zijn behouden gebleven. En maatschappelijk verantwoord bezig met weidevogel bescherming. De intensieve hebben snel de stallen vol gepropt met vee niet bij door gedacht voor fosfaat rechten waar ze voor mijn inzien geen enkel recht op hebben zei hebben geen enkel maatschappelijk kochten veel krachtvoer om nog maar meer te melken en voor hun mest overschot willen ze nog subsidie voor mestverwerking te gek voor woorden . Het moet geen fosfaatrecht worden maar en gunst. En gun het dan de boeren die verantwoord bezig zijn.

 • alco1

  Waar de spelregels onder de wedstrijd worden veranderd dienen ze te worden geseponeerd.
  Zo zijn er boeren die na jarenlang procederen eindelijk hun stal mochten bouwen en nu qua fosfaatrecht maar halfvol mogen.

 • Attie

  Dan zijn we onze 600kl latente ruimte kwijt en kunnen ze vervolgens weer terug kopen om de stal vol te krijgen. DUURZAAM BEZIG !!!

 • boergert

  Het gaat volgens mij helemaal niet om fosfaat, we zijn toch al lang verplicht om ons overschot te verwerken, en daarmee dus van de markt te halen. Intensieve bedrijven zorgen dus helemaal niet voor extra overschot van fosfaat. Fosfaat is een makkelijke rekenmethode om er voor te zorgen dat de stikstofdepositie(nitraatrichtlijn) binnen de perken blijft. en dat terwijl we in de jaren 80 veel intensiever waren met 2.5 miljoen melkkoeien dan nu

 • alco1

  'Is gewoon werkverschaffing voor de ambtenaren.

 • jongvee

  Is het niet op zijn minst een beetje vreemd dat er fosfaatrechten komen voor dat de wet grondgebondenheid heeft kunnen bewijzen hoe deze wet uitpakt??
  dit is puur boertje pesten!!
  intensief word, in tegenstelling tot gedane beloften, geholpen en extensieve bedrijven met grond worden bijna de nek omgedraaid.
  noemt deze regering dat duurzame landbouw met koeien in de wei??
  Het wordt tijd voor mensen met ""boerenverstand" op de hogere posten in nederland

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.