Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Louis Bolk Instituut: weidegang niet verplichten

Het Louis Bolk Instituut adviseert om weidegang voor melkvee niet wettelijk te verplichten. Dat blijkt uit de inbreng van het instituut bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over weidegang.

Volgens het instituut hebben de sector-initiatieven ervoor gezorgd dat weidegang bij de boer hoog op de agenda staat en dat het een positief issue is geworden in een relatie met de consument en de maatschappij, en steeds meer wordt geassocieerd met vakmanschap. “Deze zaken dragen bij aan de intrinsieke motivatie van de melkveehouder om zijn koeien te weiden”, aldus het instituut.

Weidegang bij verplichting 'een regel' van bovenaf

Wanneer weidegang wordt verplicht, dreigt het losgekoppeld te worden van het verbeteren van de kwaliteit van het melkveehouderijsysteem. De veehouder zal zich geconfronteerd zien met ‘een regel’ die van bovenaf wordt opgelegd in plaats van dat hij maatregelen neemt in relatie met de consument en de maatschappij. Het Louis Bolk Instituut vindt het daarom beter om de huidige initiatieven en de daarin opgebouwde kennis en de intrinsieke motivatie van veehouders voor weidegang te gebruiken én te versterken dan om weidegang te verplichten.

Beter om doelstellingen vast te stellen

Het instituut vindt het beter om met de melkveesector doelstellingen vast te stellen voor weidegang van het aantal koeien, de intensiteit en het tijdspad. In plaats van verplichte weidegang zou de overheid kunnen ondersteunen op de volgende punten die tot een vergelijkbare verduurzaming en vergroting van dierenwelzijn leidt en die resulteert in meer draagvlak en samenwerking in de sector.De Tweede Kamer houdt woensdag een hoorzitting over weidegang.

Eén reactie

 • Jan van het Zand

  En zo brandt Louis Bolk instituut de vingers niet.
  Immers met milieuvriendelijke stal kan het opstallen van melkvee/rundvee milieuvriendelijker zijn dan weidegang.
  Weidegang heeft het aureool van maximum diervriendelijkheid, maar daarentegen is het niet het maximum op milieuvriendelijkheid.
  En met de monovergisters in aantocht kan het zo maar zijn dat opstallen van rundvee milieuvriendelijker is dan bedrijven met weidegang.
  De emotie doet ook wat. Koe in de wei, verkoopt de melk aan de consument.
  Opstallen en opstallen daar zit een groot verschil in. De wetgever heeft het aangebonden opstallen daarom verboden. Dat wil niet zeggen dat de overblijvende vormen van rundvee opstallen dieronvriendelijk zijn. Als dat zo was, dan had de wetgever dat wel verboden met de welzijnswet dieren.
  We zien graag een koe in de wei. En die koe in de wei zetten we groots op het melkpak. Oké, dat is een keuze.

Of registreer je om te kunnen reageren.