Rundveehouderij

Nieuws 9551 x bekeken 30 reacties

LTO: snel fosfaatrechten invoeren, korting niet hoger dan 8%

LTO Nederland gaat ervan uit dat de korting van de melkveestapel in 2018 niet groter wordt dan 8%, omdat anders de consequenties voor individuele bedrijven te groot kunnen worden.

Dat zegt de organisatie in reactie op de definitieve cijfers over de fosfaatproductie van de veehouderij, die fors hoger uitvallen dan eerder geraamd.

Definitieve cijfers tegenvaller

LTO Nederland noemt dit een tegenvaller. “De definitieve fosfaatcijfers over 2015 laten zien dat een systeem van fosfaatrechten absoluut nodig is om de sector te laten opereren binnen de gestelde milieurandvoorwaarden”, zegt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO melkveehouderij. Hij vindt ook dat het stelsel zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. “De eerste stap is dat de veestapel per 1 januari 2017 wordt teruggebracht naar het niveau van 2 juli 2015. Dat is al een hele stap. Dan moeten we half 2017 verder gaan kijken om het model te finetunen om in 2018 weer onder het fosfaatplafond te komen”, zegt hij. Romijn wil op voorhand geen extra maatregelen treffen of de afspraken die zijn gemaakt over het afromen bij transacties of compensatie van grondgebonden bedrijven openbreken. “Laten we eerst dit zwaarbevochten akkoord snel gaan uitvoeren”, vindt Romijn.

Onder plafond komen voor derogatie

Het is volgens Romijn zaak om binnen afzienbare tijd weer onder dat plafond te raken, om de derogatie te behouden. Verlies van de verruimde bemestingsnormen voor dierlijke mest zou voor de Nederlandse melkveehouderij tot enorme kostenstijgingen leiden.

De hogere fosfaatproductie dan de eerdere ramingen is volgens Romijn vooral het gevolg van de hogere melkproductie. “Je ziet dat boeren meer en beter zijn gaan voeren om de melkproductie per koe te verhogen. Ook bij de bedrijfsspecifieke excreties zagen we al dat de fosfaatproductie wat tegenviel. Via de kringloopwijzer hebben boeren hier inzicht in.

Natuur- en milieuorganisaties willen minder vee

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er 30% minder varkens, 10% minder koeien en 5% minder kippen moeten komen. Daarvoor pleit Natuur & Milieu, mede de milieufederaties, Natuurmonumenten, de vogelbescherming en LandschappenNL.

"Afslanken is de enige manier om verdere overschrijdingen te stoppen. De sector is van licht overgewicht naar zware obesitas gegaan. Tijd om de groei een halt toe te roepen", aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu (SNM). Hij stelt voor om de varkens- en pluimveestallen die onder de stoppersregeling vallen, versneld te beëindigen. Ook de melkveehouderij moet volgens SNM snel inkrimpen en niet wachten tot halverwege 2018.

NZO bezorgd

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) reageert bezorgd. "De cijfers onderstrepen nog eens de noodzaak van de spoedige invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij én het vasthouden aan de peildatum 2 juli 2015 om de EU-derogatie te behouden. Een systeem van fosfaatrechten inclusief korting is ingrijpend, maar stelt de melkveehouderij wel in staat zich als grondgebonden sector op verantwoorde wijze te ontwikkelen binnen de milieugrenzen."

De zuivelorganisatie roept de Tweede en Eerste Kamer op om snel in te stemmen met het fosfaatrechtenstelsel. "Alleen dan kan de sector zich binnen de milieugrenzen blijven ontwikkelen", aldus NZO.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Men kan wel de boeren de schuld geven maar de oorzaak van de ontstane situatie ligt toch echt bij de politiek. Iedere boer handelt in het belang van zijn eigen bedrijf. De verantwoordelijkheid voor een nationaal maximum fosfaatproductie ligt dus bij de politiek. Die zijn de enigste die dit kunnen regelen maar hebben dat als gevolg van politieke patstelling niet gedaan. We hadden al dierrechten voor varkens en pluimvee. Bij melkvee niet omdat het melkquotum voor begrenzing zorgde. Iedereen wist dus dat met het verdwijnen van het melkquotum een nieuwe begrenzing TIJDIG ingevoerd moest worden.

  De boeren die niet gegroeid zijn wordt door de politieke wanprestatie van de voorgaande jaren groot onrecht aangedaan. De korting van 8% in eigenlijk al veel te hoog om nog rechtvaardig te zijn. Als er meer uit de markt moet worden gehaald moet dat maar op een andere manier worden gedaan. Bijvoorbeeld meerdere jaren afromen bij aankoop van rechten.

 • Achterland

  De korting van 8 % wordt hoger let maar op. LTO kan hard schreeuwen maar is chantabel door wel/geen derogatie toe te kennen.

 • alco1

  We moeten met z'n allen op de barricades.
  Het fosfaatplafond is een gedrocht van de grootste orde.
  Het heeft niets met milieu te maken en geeft alleen maar tweespalt tussen de boeren.

  License to produce:

  1 Goede verzorging
  2 Verantwoorde mest plaatsing.
  3 Acceptatie in de buurt.

 • deB.


  Er is geen fosfaat probleem!!!

  Heren collega's, wordt eens wakker, en laat je niet besodemieteren!!!!

  Wat een land, wat een land, waar de grootste vervuilers grenzeloos mogen groeien, en de kringloop bedrijven om de oren geslagen worden.

 • Attie

  LTO en NZO zijn erg ,,bezorgd" Maar het wordt een zwaar bevochten 8 %

 • missis

  LTO moet vechten voor bedrijven die niet gegroeid zijn dat zij hun aantallen kunnen houden. En dan afromen bij de harde groeiers, wijkers en verhandelde fosfaat. Duidelijk en eerlijk. Maar denk dat ze voor de snelste groeiers vechten want die brengen bij hun het meeste geld in het laadje....................

 • gvanderhulst

  Martijn zal toch niet zo sportief zijn en z'n foute inschatting accepteren als bedrijfsrisico?

 • gjh

  LTO doet hier niets aan alleen maar hard roepen. Overigens wist het LTO dat het hoger uit viel.

 • mtseshuis

  Niet gegroeid in 2015, nu al 8% gekrompen, 100 % grondgebonden, we vinden het welletjes zo, van Dam, LTO, NZO moeten maar wat anders bedenken om de veestapel weer in te Dammen...

 • v w

  Tis allemaal een aangepraat probleem voor wat geen probleem is. En de milieuvrienden kunnen weer makkelijk scoren.

 • deB.


  het gros van de nederlandse melkveebedrijven heeft een mooie kringloop, en houdt de natuur in stand. Zonder mest geen leven!!!
  en daar gaat de natuur NIET kapot aan.... de mens maakt het kapot met alle bewegingen over de aarde, waanzinnig

 • winden

  Wie eet straks mijn gras op als de koeien met minder zijn? O nee het gras groeit niet zonder de meststoffen van de koeien. Gelukkig kunnen we nog wat groeien in de suiker beetje kunstmest en het groeit ook want mest is er straks niet meer. De niet grondgebonden brengen het weg naar de buurlanden want het moet verwerkt worden en de grondgebonden moeten maar zien waar het van groeit.

 • landboer

  Helemaal met je eens Bennie,het moest tijdig ingevoerd zijn of helemaal niet !
  En omdat het niet tijdig ingevoerd is, dus helemaal niet. Men wilde marktwerking dus laat de markt zijn werk doen ,zonder interventie.

 • haj146

  Blij dak lto opgezegd heb. Ze vinden het hard nodig dat een aangepraat probleem snel ingevoerd wordt. Schaam je toch kerel, helemaal als ze dan ook nog durven te zeggen dat het van belang is voor derogatie. Mensen dat is een Stikstof verruiming voor de nitraatwetgeving,. Snel de fosfaatrechten zodat er weer ontwikkeld kan worden. Zakkewassers, hoe denk je dat we ooit nog kunnen ontwikkelen laat staan hoe een ongekend aantal bedrijven nu de strijd gaat overleven. Terwijl men uitgebreid heeft volgens de op dat moment geldende wetten. Nzo lto kunnen beter fuseren met SNM PvdA of andere linkse clubjes

 • alco1

  Altijd maar weer de zelfde vraag die bij me opkomt. Waarom inkrimpen???
  Ja afspraken wordt er gezegd, maar die raken kant nog wal.
  Dus die afspraken moeten onder het vergrootglas

 • wilhelmus01

  Waarom fosfaat probleem?
  Er is 5 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd. Dit wordt echter niet van de fosfaatproductie afgetrokken. Hier zou van Dam nog over gaan praten in Brussel.
  Vanwege het groeizame weer in 2014 is er een overschrijding van 4 miljoen kilo fosfaat. Dat is een tijdelijk effect dat we van Brussel niet mee hoeven te rekenen.
  Er is zelfs nog fosfaatruimte over, zodat er nog procenten bij kunnen i.p.v. eraf.

 • hopman-timmer

  Laat de LTO eens opkomen voor de boeren met latente ruimte in plaats van lobbyen voor de intensieve collega's . Wij hebben 3000 kg latente ruimte welke wij in dit scenario niet op mogen vullen met eigen koeien , maar wel op mag vullen met mest van intensieve collega's . Hoe krom is in dit geval het fosfaatrechtenstelsel ?? Gewoon 2.5 koe per hectare en daarboven een stelsel van fosfaatrechten is in mijn beleving een veel betere optie , dan kan je ingrijpen waar het "probleem " veroorzaakt wordt en kunnen bedrijven met latente ruimte deze ruimte gewoon opvullen met vee .

 • wmeulemanjr1

  Iedereen doet alsof fosfaatrechten vele jaren gaan blijven (dachten velen ook zo over met de hoge melkprijs enkele jaren terug) Maar wat als de fosfaatrechten(als ze er doorheen worden gejast mede onder grote druk van LTO) er met enkele jaren weer afgaan, 'vergokt' menig melkveehouder dan niet heel veel geld en is ie uiteindelijk voor noppes aan het werk?

 • wmeulemanjr1

 • fries8

  de boeren die enorm gegroeid zijn laat die maar inleveren. degene die niet gegroeid zijn worden nu gestraft. laat lTO daar wat aan doen.

  Als je door rood licht rijdt laat je de boete toch ook niet door je hele straat mee betalen

 • alco1

  @Fries. Het probleem is dat er niet door licht gereden wordt.

 • koster

  wij zijn niet gegroeid, maar om dan de zwarte piet bij de groeiers te leggen gaat ook te ver. We worden tegen elkaar opgezet mensen. Ga daar niet in mee! Verdeel en heers. Trap er niet in !
  Bennie heeft helemaal gelijk.

 • landboer

  Maar om de rekening bij degene te leggen die niet gegroeid is, kan natuurlijk helemaal niet,laat dan de korting bij de groeiers maar verder oplopen! Maar dat past LTO niet ,komen ze zelf aan de beurt.

 • sieko

  simpele oplossing: norm per koe verlagen.
  Dat valt vast goed te onderbouwen, LTO doe je werk!

 • japke33

  LTO moet zich hard maken om te laten zien er geen mestoverschot is, landbouw gronden verarmen, en we moeten onze gouden mest afvoeren! Treed eens op als een belangenbehartiger (zoals jullie jezelf noemen). En niet alleen maar schreeuwen vanaf de zijkant.

 • rub2

  Het standpunt van lto was toch grondgebonden kringlooplandbouw......? Nu roepen dat maximaal 8 procent gekort wordt in fosfaat betekent dat de harde/ onverantwoorde groeiers er weer lekker door heen fietsen en dat de grondgebonden kringloop boer weer eens de sjaak is, deze moet het probleem van de intensieve veehouder weer eens gaan oplossen. LTO past het beleid en visie te makkelijk aan voor leden behoud, je moet niet meelullen maar met een duidelijk en sterk verhaal komen!

 • deB.

  Opvolgers advies, ga aub een andere weg dan het opvolgen in de melkveehouderij.
  Wereld van negativiteit, hard werken, en niets verdienen bah.

  Dit gedoe allemaal, en prijsbeleid erbij gun je niemand en zeker niet m'n eigen kinderen!!

  Maar daar zijn ze zelf ook al wel achter geloof ik.
  Nog even zo door, en het houdt op voor de volgende generatie

 • leo,s vriend

  Landboer, de lto heeft zich zeer hard gemaakt tegen generieke korting, netwerk grondig heeft er voor gelobbyd om mensen met latente ruimte meer rechten toe te delen.
  Dat gaat dus ten koste van de niet groeiers.

 • Klaasvaak

  @winden ik wil wel mest leveren. Maar dan moetje niet de hoofdprijs willen ontvangen.... anders kan ik net zo goed verwerken.

  Elke dag hoor ik weer namen van boeren die gaan stoppen. Tegen die tijd dat het 2018 is, is er geen p - probleem meer.

 • Rini Stinissen
  ,

  Er is geen fosfaat probleem !

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.