Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Internationaal experiment voor preciezere ammoniakmeting

Wetenschappelijke teams uit Nederland, Frankrijk en Zwitserland gaan een week lang ammoniakemissies van mest meten in Dronten. Daarmee willen ze aantonen dat met nieuwe technieken emissies en concentraties van ammoniak in de lucht beter en nauwkeuriger te meten zijn.

De uitkomsten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie die hierover in heel Europa wordt gevoerd en de beleidsmaatregelen die genomen worden om schadelijke ammoniakemissies verder te beperken. Bijvoorbeeld over het uitrijden van mest. Die hebben grote impact op de landbouwsector. Nederland heeft een van de hoogste dichtheden van ammoniakemissies in Europa.

Emissies dubbel gemeten

Door strenge maatregelen zijn die sinds 1990 fors gedaald, maar de huidige emissies zijn nog steeds hoger dan het emissieplafond zoals afgesproken in de National Emission Ceiling Richtlijn van de EU. Nieuwe meetmethoden kunnen dit beeld mogelijk bijstellen omdat de huidige methoden sommige emissies dubbel zouden meten. Dit door turbulentie-effecten en verticale verspreiding.

Meting per seconde

De emissiemetingen van ammoniak worden uitgevoerd met een methode die in de jaren 90 is ontwikkeld en gebruik maakt van gaswasflessen. Die meten om het half uur en uur de gemiddelde ammoniakconcentraties vanuit het midden van een bemest stuk land. Met behulp van nieuwe technieken kan er op afstand en per seconde gemeten worden. En met de huidige computers zijn die snelle metingen ook goed te analyseren.

Tussen 13 en 17 juni staat in een weiland in Dronten een voor Europa unieke set aan instrumenten bij elkaar voor een internationaal experiment om uitstoot van ammoniak nauwkeurig te meten. - Foto: ECN
Tussen 13 en 17 juni staat in een weiland in Dronten een voor Europa unieke set aan instrumenten bij elkaar voor een internationaal experiment om uitstoot van ammoniak nauwkeurig te meten. - Foto: ECN

Tussen 13 en 17 juni staat in een weiland in Dronten een voor Europa unieke set aan instrumenten bij elkaar. De 12 meter lange LIDAR-truck van het RIVM schiet laserpulsen door de lucht. Er staan twee RIVM mini-DOAS systemen die met spiegels en licht ammoniakverbindingen in kaart brengen. En drie nat-chemische instrumenten van ECN, die lucht opzuigen en ammoniak opvangen in water. Een mobiele spectrometer in een meetbus van INRA uit Frankrijk rijdt heen en weer en kijkt waar de ammoniakpluim heen waait. Er zoemt een meetsysteem op een liftje op en neer boven het veld. Maar ook de standaard methoden met gaswasflesjes en zogenaamde passieve samplers worden ingezet.

Mest in cirkels

Na het opbouwen van de apparatuur wordt op dinsdag 14 juni mest uitgereden in twee cirkels met een diameter van 40 meter, zogeheten mestplots. Om de metingen te ijken, wordt een kunstmatige ammoniakbron gebruikt, waarvan de emissie exact bekend is. Tegelijkertijd wordt die week een innovatieve mestinjector van de firma Slootsmid getest.

De metingen worden gecoördineerd door ECN in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, RIVM, VU en Slootsmid. De uitvoering is mogelijk door financiering van SBIR en het Mesdagfonds en door financiering vanuit Zwitserland, Frankrijk en Italië, waar dezelfde problematiek speelt. Het Vlaamse VMM en twee commerciële partijen, Envicontrol (Zaltbommel) en Aerodyne (USA), stellen apparatuur ter beschikking.

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  dit is nodig
  aanname van de berekeningen tot nu toe gaf een concentratie en verdeling weer.
  exacte cijfers zijn onontbeerlijk.
  oorsprong kan ook essentieel zijn.
  duidelijkheid ontneemt niet de verplichting te reduceren HELAAS!!

 • koeboertje

  Het is heel moeilijk om duidelijk te krijgen over ammoniak emmisies omdat er veel verschillen in de weersomstandigheden zijn ,ik denk dat er de afgelopen week relatief weinig ammoniak geemiteerd is met al die regen .

Of registreer je om te kunnen reageren.