Rundveehouderij

Nieuws

Daling antibioticagebruik in melkveehouderij

De melkveehouderij behaalde in 2015 een daling van het antibioticagebruik van 2,2%. Met 3,11 dierdagdoseringen (DDDA) komt de sector uit op 47% reductie ten opzichte van 2009.

Van alle melkveehouders zit 93% met het antibioticagebruik binnen de streefwaarden, in 2012 was dat nog 56%. De forse sprong vooruit is te verklaren door het selectief droogzetten. In 2012 en 2013 zijn de voorlopers ermee begonnen en in 2014 werd het opgenomen in de bedrijfsbehandelplannen. Dit heeft vooral een verschuiving van het aantal bedrijven uit het oranje signaleringsgebied (4 tot 6 DDDA) naar het streefgebied (minder dan 4 DDDA) teweeg gebracht. In 2013 zat nog 42% van de melkveehouders in het signaleringsgebied, afgelopen jaar was dat nog maar 6%. 1% van de melkveehouders gebruikt meer dan 6 DDDA.

Stijging antibioticagebruik in vleeskalverhouderij

In de vleeskalverhouderij is juist een stijging van het antibioticagebruik met 4,3% te zien. Het gemiddelde gebruik van blank vleeskalverbedrijven ligt op 25,1 DDDA, rosé starters op 82,7 DDDA, rosé afmest op 2,7 DDDA en rosé combi op 11,8 DDDA. Ten opzichte van 2009 is dat een daling van 35%, de sector begon echter al in 2007 met de terugdringing en sinds dat moment is de daling 43,9%. Over de hele linie kalverbedrijven is de groep bedrijven binnen het signaleringsgebied gegroeid. Dat gaat ten koste van het streefgebied. Het percentage bedrijven in het actiegebied is een fractie gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.