Rundveehouderij

Nieuws 1880 x bekeken

Rentabiliteit vleesveebedrijven gedaald

De vleesveebarometer van de Belgische Boerenbond staat voor het eerste kwartaal van dit jaar op 79% ten opzichte van het referentiejaar 2010. Dat is een fractie beter dan in het laatste kwartaal van 2015, maar de rentabiliteit is nog altijd beperkt.

De vleesveebarometer is gebaseerd op de Tiberboekhouding en is een afspiegeling van de rentabiliteit van een gemiddeld zoogkoeienbedrijf, met afmesten van eigen stieren en koeien.

De lage stand van de barometer is vooral het gevolg van de daling van 20 cent die de slachtprijzen de afgelopen maanden hebben doorgemaakt. Voor een dikbilkstier ligt de prijs op €4,80 per kg, voor een dikbilkoe is dat €4,90 tot €5 per kg. Daar staan wel iets lagere voer- en strooiselkosten tegenover. Als gevolg van de gedaalde prijzen blijven slachtrijpe dieren ook langer staan, met negatieve gevolgen voor het inkomen van veehouders.

De Belgische vleesveestapel krimpt de laatste jaren, maar daar staat ook een daling van de rundvleesconsumptie tegenover. Omdat België meer dan zelfvoorzienend is en er op de hele Europese markt sprake is van een ruim aanbod van melkkoeien, zet dit extra druk op de prijzen voor luxe rundvlees.

Transparantiediscussie slecht voor prijs

De prijzen voor dikbilslachtvee staan onder druk door de discussies met slachthuizen over transparantie over de weeg- en classificatiegegevens. Uit controles van de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) en de Vlaamse overheid blijkt dat ongeveer 30% van de karkassen op verzoek van afnemers wordt opgewaardeerd. Vooral karkassen van E-kwaliteit worden verhandeld als S-kwaliteit. Op deze manier ontstaat er geen goede prijsvorming voor de daadwerkelijke S-karkassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.