Rundveehouderij

Nieuws

Ieren vragen steun voor beperken melkproductie

De Ierse bond van melkveehouders ICMSA wil een vrijwillige productiebeperking voor melk. Dat moet dan wel door de staat worden betaald, terwijl de regeling ook in de hele Europese Unie moet worden ingevoerd.

"Het probleem op de zuivelmarkten is een overschot aan melk, vooral in de EU. Om dit aan te pakken denkt de ICMSA dat de nieuwe minister van landbouw een vrijwillige productiebeperkingsregeling moet invoeren. Boeren moeten daarbij minstens 10 cent per liter ontvangen voor elke liter die ze dit jaar minder produceren dan in 2015. Zo'n regeling moet in de hele EU worden gekopieerd met aanvullende EU-financiering. De regeling moet volstrekt vrijwillig zijn en boeren die gewoon willen doorgaan moeten dat ook kunnen doen", aldus John Comer, voorzitter van de Irish Creamery Milk Suppliers Association. In Ierland zelf ligt de melkproductie momenteel rond de 30% hoger dan een jaar geleden.

'Te veel nadruk op lange termijn'

Comer gaat er vanuit dat er kritiek op zijn voorstel komt. "Maar laat die critici dan maar een alternatief aandragen. Tot nu toe is het enige wat er gebeurt een voortdurende verlaging van onze melkprijzen. Dat is geen beleid, dat is het stapsgewijs vernietigen van ons systeem met familie-melkveehouderijen. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op 2015 en 2020 en niet genoeg op deze week, volgende week, volgende maand. Dat moet men nu eens inzien. Individuele boeren moeten keuzemogelijkheden hebben en, gezien de botte weigering van de Commissie om de interventieprijs te verhogen, beperken van de productie is de enige optie.''

Afspraken voor hele EU

In Frankrijk wordt al langer gesproken over afspraken om de melkproductie vrijwillig te beperken. Ook de Fransen eisen daarbij echter dat dat voor de hele Europese Unie gaat gelden, omdat anders de concurrentie in andere landen kan profiteren van een dergelijke Franse maatregel.

Of registreer je om te kunnen reageren.