Rundveehouderij

Nieuws

GDT-veiling gaat terug in de plus

De GDT-internetveiling van Fonterra noteert weer hogere prijzen. Dit blijkt uit de jongste resultaten.

De index steeg met 2,6%, de gemiddelde prijzen van grote producten als volle melkpoeder, boter en boterolie stegen met achtereenvolgens 3, 3,8 en 4,9%. De gemiddelde prijs voor magere melkpoeder daalde met een kleine 0,9%.

De gemiddeld hogere prijzen werden gerealiseerd bij een relatief beperkte omzet van ruim 18.000 ton zuivel. Twee weken geleden werd een indexdaling genoteerd van -1,4%. Dit gebeurde na twee veilingen met stijgende noteringen. Daarvoor waren sinds oktober 2015 steeds dalende prijzen genoteerd.

Prijzen op GDT nog altijd lager dan in Europa

De hogere verkoopprijzen zijn zonder meer goed nieuws voor de zuivel, maar hoe groot het effect van de laatste veiling zal zijn, is moeilijk te zeggen. De prijzen op de GDT zijn nog altijd lager dan in Europa. Bovendien komen de stijgingen op een moment dat de Nieuw-Zeelandse aanvoer naar een seizoensmatig dieptepunt toegaat. Dit is het moment dat er traditioneel meer vraag naar en ruimte voor Europese zuivel is op de wereldmarkt. De Europese prijzen bevinden zich voorzichtig in de lift, maar blijven zich op een nog zeer laag niveau bewegen. Er zijn ook weinig aanwijzingen voor sterker stijgende prijzen.

Uit de gegevens van de GDT-veiling blijkt ook geen eenduidig beeld over de vraag wanneer er weer meer behoefte is aan zuivel. Bij volle melkpoeder en boter zijn kopers bereid om extra te betalen bij snelle levering, bij magere melkpoeder is vooral vraag naar levering in oktober.

Of registreer je om te kunnen reageren.